zulaketa Bilatu zulaketa testuinguru gehiagotan

1
zulaketa > taladrado (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zulaketarako aitzinamendu-unitatea, 83 Unidad de avance para taladrado, 83

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulaketa-unitateak, 103 Taladrado, unidades de, 103

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.6 irudian ikus daitekeen bezala, eskuinaldean kanpoaldetik jarritako zilindroak grabitate bidezko elikagailutik datorren pieza bultzatuko du eta zulaketa-prozesuan eutsi egingo dio. El cilindro situado a la derecha por el lado exterior, tal como está indicado en la figura 4.6, empuja a la pieza procedente del alimentador de petaca y la sujeta durante el taladrado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aginte programatu bidez, bi zulaketa-buruek 16 zulo egingo dituzte 8 puntutan. Dos husillos de taladrado realizan 16 agujeros en 8 posiciones, con un mando programado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Languneetan aldi berean bi pieza kargatzen eta deskargatzen diren txandakako zulaketetan, hutsarteak txikitu egin daitezke minimora, hutsarteak eragiketa nagusiko denboran sartuko baitira. En el taladrado alternativo, donde se realiza la carga y la descarga de las piezas en dos puestos de trabajo, pueden reducirse los tiempos muertos al mí­nimo, debido a que éstos se incluyen en su mayor parte en el tiempo principal de la operación.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Barauts anitzeko barauts-etxeak lan-prozesurako aukera bakarra ematen du, baina banakako zulaketak ere egin daitezke aitzinamendu mekanikoaren edo pneumatikoaren laguntzaz. El cabezal portabrocas múltiple sólo indica una posibilidad del proceso de trabajo, pero también puede realizarse el taladrado individual con avance mecánico o neumático.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulaketa-prozesua zortzi eragiketatan egingo dugu. El taladrado se realiza en ocho operaciones.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulaketa-prozesuan segurtasun-neurri bereziak behar ditugun kasuan, barautsaren egoeraren kontrola egin dezakegu (adibidez, aire-langen bidez, 4.4 irudiko adibidearen antzera). En el caso de que se exija una seguridad especial durante el proceso de taladrado puede realizarse un control de la broca, por ejemplo mediante barreras de aire, tal como indica la figura 4.4.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulaketari lotutako eragiketak Operaciones relacionadas con el taladrado

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zulaketari lotutako eragiketak. Operaciones relacionadas con el taladrado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea