pinoi Bilatu pinoi testuinguru gehiagotan

1
pinoi > piñón (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pinoia. Piñón.

Materiala: Ostalaritza

Pinoia inertzia-bolanteak horretarako daraman engranajearekin konektatzen du. Conecta el piñón con el engranaje que a tal fin lleva el volante de inercia

Materiala: Ostalaritza

Kontaktorearen beste muturrak urkila baten bitartez, pinoia mugiarazten du, inertzia-bolantearekin engranatzen den arte El otro extremo del contactor desplace, a través de una horquilla el piñón hasta que engrana con el volante de inercia

Materiala: Ostalaritza

Pizteko giltza edo sakagailua askatzen dugunean, kontaktoreko burdinazko nukleoa pausagune-posiziora itzultzen da; orduan, motor elektrikoa elikatzen duen zirkuitua irekitzen da eta pinoia inertzia-bolantetik bereizten da. Cuando soltamos la llave de contacto o el pulsador el núcleo de hierro del contactor vuelve a su posición de reposo abriendo el circuito que alimenta el motor eléctrico y separando el piñón del volante de inercia

Materiala: Ostalaritza

b)Hona hemen abiatze-motorraren zatiak: pinoia motor elektrikoa eta automatikoa. b)Las partes que constituyen un motor de arranque son el piñón, el motor eléctrico y el automático.

Materiala: Ostalaritza

Kremailera forma duen barra bat; barra horren gainean pinoi batek eragiten du, direkzioaren zutabeak eraginda, eta albo batera desplazatzen du. Una barra con forma de cremallera sobre la que actúa un piñón, accionado por la columna de dirección, que la desplaza lateralmente.

Materiala: Ostalaritza

Ardatz horrek hainbat pinoi ditu. Es un eje que contiene diversos piñones.

Materiala: Ostalaritza

Ardatz primarioak bezalaxe, sekundarioak ere hainbat pinoi ditu. Es un eje que, al igual que el primario, contiene diversos piñones.

Materiala: Ostalaritza

Ardatz primarioaren bira jasotzen du –bi ardatzetako pinoiak engranatzen direnean– eta multzo murriztailera/konikora transmititzen du. Recibe el giro del eje primario –cuando los piñones de ambos ejes se engranan– y lo transmite al grupo reductor/cónico.

Materiala: Ostalaritza

Ardatz primario eta sekundarioek elkarren artean engranatzen diren pinoiak dituzte, eta ardatz primarioko pinoi bakoitza ardatz sekundarioko beste batekin engranatzen da. Los ejes primario y secundario tienen una serie de piñones que se engranan entre sí, de forma que cada piñón del eje primario engrana con uno del eje secundario.

Materiala: Ostalaritza

pinoi > piñón (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste gailu batzuetan kremailera eta pinoien bidez lan egiten da. En otros dispositivos se trabaja por medio de cremalleras y piñones.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Eragintza-zurtoina zulagailuaren pinoian sartuko da, lehen eskuzko palanka zuen lekuan, hain zuzen ere. El vastaqo de accionamiento entra en el piñón de la taladradora, donde antes estaba sujeta la palanca manual.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zurtoinaren kremailera-formako luzapenak aitzinamendu-palankako pinoian engranatuko du, eta, hala, aitzinamendu-indarra eta abiadura transmitituko ditu. La prolongación del vástago en forma de cremallera engrana en el piñón de la palanca de avance y transmite de esta forma la fuerza y la velocidad de avance.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.3 irudia. Unitate birakari oleopneumatiko baten biraketa-momentua p lan-presioaren eta Fax karga axialaren funtzioan (enboloaren diametroa = 70 mm; pinoiaren diametroa = 33 mm; karga axial onargarri maximoa 500 kp). Figura 4.3. Momento de giro en función de la presión de trabajo p y la carga axial Fax de una unidad rotativa oleoneumática (diámetro de émbolo = 70 mm; diametro del piñón = 33 mm: carga axial máxima admisible 500 kp).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindroaren ardatz bertikalarekiko biraketa bigarren zilindro pneumatiko (gorria) baten bidez egingo da. Zilindro horren zurtoina kremailera batera lotuta joango da, eta pinoi baten laguntzaz biraketa horizontala eragingo du. El giro con respecto al eje vertical del cilindro es realizado por un segundo cilindro neumático (rojo) cuyo vastago va unido a una cremallera, la cual realiza el giro horizontal mediante un piñón.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindroaren ibiltartearen luzerak eta pinoiaren diametroak mugatuko dute biraketa-mugimendua. E1 recorrido de la carrera del cilindro y el diámetro del piñón determinan el movimiento de giro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro, kremailera eta pinoien laguntzaz erraz lortuko ditugu 360º-ra arteko desplazamenduak zilindro birakariak erabiliz. Con cilindros, crernaüeras y piñones, es fácil obtener hasta 360º con cilindros giratorios.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro, kremailera eta pinoiak erabiliz, erraz lortuko ditugu 360º-ra arteko desplazamenduak edo handiagoak. Fácil de obtener hasta 360º o más mediante cilindros, cremalleras y piñones.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Pinoiaren higidura torlojura irits dadin, Cardan transmisio bat muntatzen da (Cardan giltzadura ere deitzen zaio). Para que el movimiento que tiene el piñón llegue al husillo, se monta una transmisión del tipo Cardan (también conocidas como: junta Cardan).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

pinoirako profila (disko-fresa). perfil para el piñón (fresa de disco).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea