tornu paralelo Bilatu tornu paralelo testuinguru gehiagotan

1
Tornu paralelo industriala
Tornu paralelo industriala
tornu paralelo > torno paralelo (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
tornu paraleloa, fresatzeko makina orokorra, zulatzeko makina zutabeduna, atzera-aurrerako zerra, karrakagailua eta abar. torno paralelo, fresadora universal, taladradora de columna, sierra alternativa, limadora o cepillo, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina horretan, tornuko eta fresatzeko makinako mekanizazioan lortutako jakintzek eta esperientziak egin dute bat, batez ere garai batean fresaketa-lanak (forma jakineko artekak, lauketak, mataderak, zatiketa angeluarrak eta abar) egiteko tornu paraleloetan erabiltzen zen tresneriari dagokionez, baina gaur egungo teknologiarekin. En ella se han fusionado los conocimientos y experiencia en el mecanizado en ambas máquinas, especialmente en el utillaje utilizado en los tornos paralelos -antiguamente- para realizar operaciones de fresado: ranuras de forma, planeados, chaveteros, divisiones angulares, etc., pero con la tecnología actual.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Egin itzazu D.B. enpresaren microtor A x B tornu paraleloaren automantentze-gama eta lanegun bateko lehendabiziko txandaren kontrol-fitxa. Realizar la Gama y Ficha de Control de Automantenimiento del 1er Turno de un día de trabajo del Torno Paralelo Microtor A x B de la Empresa D.B.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Erabilera orokorreko tornu paraleloak. Tornos paralelos de uso general.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Tornu paraleloetan, seriearen zati izaten da, baita errebolber multzoaren osagai ere, izen bereko tornuetan. Suele ser parte integrante de serie en los tornos paralelos y formando parte del conjunto revólver de los tornos así­ denominados.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hiru makina horiek tornu paraleloa, fresatzeko makina orokorra eta kanpoaldeetarako artezteko makina zilindrikoa dira. torno paralelo, fresadora universal y rectificadora cilí­ndrica de exteriores.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

"Zenbakizko kontroleko" (CNC) tornuek tornu paralelo konbentzionalen egitura bera dute funtsean, baina CNCaren funtzioen eskakizunetarako egokituta eta aldatuta daude. Los tornos llamados "de control numérico" (CNC) básicamente tienen la misma estructura que los tornos paralelos convencionales, pero con ciertas adaptaciones y modificaciones, adecuadas a los requerimientos de las funciones del CNC.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kopiatzeko tornua izen zuzena tornu kopiagailuduna izango litzateke gailu berezi batez hornitutako tornua izen zuzena tornu" target="_blank">tornua izen zuzena tornu paralelo konbentzional bat izan ohi da. Gailu horren sistema honako hauetako bat izan daiteke: El torno copiador -la denominación correcta sería torno con copiador- habitualmente es un torno paralelo convencional equipado con un dispositivo que puede ser del tipo:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Beheko irudian, tornu paralelo batean muntatutako gailu kopiatzaile baten bidez mekanizatutako pieza bat ikus daiteke. En la figura de abajo podemos observar una pieza mecanizada mediante un dispositivo copiador montado en un torno paralelo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina horren diseinuak eta eraikuntzak tornu paralelo baten bankada dute oinarri. Bertan, honako hauek daude muntatuta: zulatu beharreko pieza oratzeko eta biratzeko buru bat, laztabina mugitzen duen beste buru bat bankadaren beste muturrean, eta bankadan zehar banatutako hainbat euskarri, piezarako zein laztabinerako. Su diseño y construcción están basados en una bancada de torno paralelo donde se monta un cabezal para el amarre y giro de la pieza a taladrar, un segundo cabezal que es el encargado de mover la barrena -dispuesto en la otra punta de la bancada-, y una serie de soportes, tanto para la pieza como para la barrena, distribuidos a lo largo de di

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea