glukosa Bilatu glukosa testuinguru gehiagotan

1
glukosa > glucosa (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Glomeruluan iragazten den glukosa guztia gernuaren bidez kanporatzen da eskuarki. Toda la glucosa que se filtra en el glomérulo, normalmente, se elimina en la orina.

Materiala: Anatomia

Odoleko glukosa-kantitatea handitzen denean, pankreak intsulina jariatzen du, eta glukosa-maila jaitsi egiten da. Cuando aumenta la glucosa en la sangre, el páncreas reacciona segregando insulina, lo cual hace que los niveles disminuyan.

Materiala: Anatomia

Glukosa-mailak berriro ere arruntak direnean, pankreak intsulina-jariaketa gerarazten du, berriro ere glukosa-mailak gora egin arte. Cuando los niveles de glucosa son de nuevo normales, el páncreas frena su secreción de insulina hasta que se produzca un nuevo aumento.

Materiala: Anatomia

Glukosa Glucosa

Materiala: Anatomia

Molekula hidrodisolbagarriak (glukosa, ioiak, ura...) zelula endotelialen besikuletatik eta poroetatik igarotzen dira. Zelula endotelialak pinozitosiaren bidez osatzen dira, eta exozitosiaren bidez iraitzi. Las moléculas hidrosolubles (glucosa, iones, agua...) pasan por poros y por vesí­culas de las células endoteliales (que se forman por pinocitosis y se excretan por exocitosis).

Materiala: Anatomia

a) Plasmako solutu ugariena glukosa da. B) 380ko plasmako kolesterol-maila ohiko maila da. c) Hematiak esfera-formakoak dira, horixe baita beren funtzioak betetzeko formarik onena. d) Hemoglobina aseagoak oxigeno gehiago darama. e) Odolaren kolorazio urdina hemoglobinan oxigeno asko eramateak eragiten du. a) El plasma tiene como soluto más abundante la glucosa, b) Unos niveles de colesterol plasmáticos de 380 están dentro de la normalidad, c) Los hematí­es son esféricos, pues es la mejor forma para su función, d) Una hemoglobina más saturada lleva más oxí­geno, e) La coloración azulada de la sangre se debe a que lleva mucho

Materiala: Anatomia

Glukosa erabiltzen du funtsean energia lortzeko eta lipidoak eta behar duen material erreduktorea sintetizatzeko; izan ere, oxigenoa garraiatzen duenez, oxidatu egiten da zelula. Fundamentalmente utiliza la glucosa para obtener energía, para la sí­ntesis de lí­pidos y del material reductor que necesita, ya que es una célula sometida a oxidación al transportar el oxí­geno.

Materiala: Anatomia

proteinak (solutuen % 7, ugariena albumina; batzuk entzimak dira, beste batzuek substantziak garraiatzen dituzte, beste batzuk hormonak dira eta abar), gluzidoak (batez ere glukosa, balio arruntak: 80-120 mg/dl), lipidoak (nagusiki fosfolipidoak, triglizeridoak [145-250 mg/dl] eta kolesterola [150-220 mg/dl], baita gantz-azidoak ere), elektrolitoak (ioi positiboak proteí­nas (el 7% de los solutos, siendo la más abundante la albúmina; unas son enzimas, otras son transportadoras de sustancias, otras hormonas, etc.), glúcidos (fundamentalmente glucosa, con valores normales de 80-120 mg/dl), lí­pidos (principalmente fosfolí­pidos, triglicéridos [145-250 mg/dl] y colesterol [150-220 mg/dl], adem

Materiala: Anatomia

Gainera, ariketa neurrian egiten bada, muskuluak glukosa hartzea estimulatzen da eta intsulina bidezko tratamendua hobetzen da, hartzen den intsulina kantitatea murriztu ahal izango baita. Además, el ejercicio moderado estimula la captación de glucosa por el músculo y mejora el tratamiento con insulina, al poder reducir la cantidad administrada.

Materiala: Anatomia

Odoleko ohiko glukosa-kontzentrazioa 70 eta 110 mg/dl artekoa da, baina, diabetikoen kasuan, 200 mg/dl-tik gorakoa izan daiteke. La concentración normal de glucosa en sangre oscila entre 70 y 110 mg/dl, pero en las personas diabéticas puede sobrepasar los 200 mg/dl.

Materiala: Anatomia

glukosa > glucosa (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
MIOPATIA gehienak metabolikoak izaten dira, glukosa eta gantz-azidoak (energia-iturriak) gaizki erabiltzearen ondorioz sortuak; muskuluen ahultasun kronikoa eragiten dute, eta azkenean, karranpak agertzen dira. La mayoría de las MIOPATíAS son metabólicas, debidas a la mala utilización de la glucosa y de los ácidos grasos (fuente de energía) , produciéndose debilidad muscular crónica que acaba originando calambres.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hesteko eta pankreako AMILASARI esker, ahoan eta urdailean digeritzen hasi ziren karbohidratoak GLUKOSA molekula bihurtzen dira. La AMILASA intestinal y pancreática hacen que los hidratos de carbono que habían empezado a digerirse en la boca y en el estómago se transforma en moléculas de GLUCOSA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

KILOAK mantenugai ugari ditu (GLUKOSA, AMINOAZIDOAK eta GANTZ-AZIDOAK). Horiek heste-pareta zeharkatzen dute, ZELULEK erabili ahal izan ditzaten. El QUILO es muy rico en nutrientes (GLUCOSA, AMINOíCIDOS y íCIDOS GRASOS) que atraviesan la pared del intestino para ser utilizados por las Cí‰LULAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Glukosak eta aminoazidoek odola erabiltzen dute zeluletara iristeko; gantz-azidoek, berriz, LINFA. La Glucosa y los Aminoácidos utilizan la sangre como medio de transporte hasta las células mientras que los ícidos grasos utilizan la LINFA como medio de transporte.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

glukosa) O2-ari esker, eta horrela lortzen dituzte energia (zelulek beraiek erabiltzen dutena) eta CO2-a (hau odolera itzultzen da, arnas aparatuaren bidez kanporatzeko). glucosa) gracias a la presencia del O2 obteniendo de este modo, energía (que será utilizada por las células) y CO2 (que volverá a la sangre para que sea eliminado al exterior a través del aparato respiratorio).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Glukosa + oxigenoa ? karbono dioxidoa + ura + energia Glucosa + oxí­geno ? dióxido carbono + agua + energía

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Odolean dagoen glukosa kopurua da. Es la cantidad de glucosa que tiene la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Odolean glukosa gehiegi dagoenean. Cuando hay excesiva cantidad de glucosa en la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zati honi GLOMERULUETAN ODOLA IRAGAZTEA deitzen zaio, eta BOWMANEN KAPSULAN sartzen den likidoa GLOMERULUKO iragazia da. Likido hori gatzezko disoluzio urtsua da, eta disolbatuta daramatza gatz mineralak, urea, azido urikoa, proteinak, bitaminak, glukosa, aminoazidoak... A esta etapa se le denomina FILTRACIÓN GLOMERULAR y al lí­quido que se introduce en la CíPSULA de BOWMAN se denomina filtrado GLOMERULAR que es una solución salina acuosa, que lleva en disolución sales minerales, urea, ácido úrico, proteí­nas, vitaminas, glucosa, aminoácidos...

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Likido iragazi hori oso-osorik kanporatuko balitz (gernua), organismoarentzat erabat kaltegarria izango litzateke; izan ere, gure organismoko ia ur guztia galduko genuke, baita substantzia erabilgarri ugari ere; adibidez glukosa, aminoazidoak... Si este filtrado se eliminase en su totalidad (orina) sería ruinoso para el organismo, ya que perderíamos prácticamente todo el agua de nuestro organismo y gran cantidad de sustancias útiles como la glucosa, los aminoácidos...

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

glukosa > glucosa (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Proportzio txikietan, hartzidura aktiboagoa eragiten du; izan ere, sakarosa deskonposatu egiten da entzimen eraginez, glukosa eta fruktosa bihurtzen da eta, horrela, legamiarentzako elikagaia sortzen da. En proporciones pequeñas produce una fermentación más activa, pues la Sacarosa se descompone por la acción de las enzimas, transformándose en glucosa y fructosa produciendo así­ alimento para la levadura.

Materiala: Gozogintza

Hortik aurrera, glukosa alkohol eta karbono dioxido bihurtuko da, eta orean zulo txikietan atxikita geratuko da hartzidura gertatuz; legamiaren elikagairik gogokoena glukosa da. A partir de este momento la glucosa se transforma en alcohol y bióxido de carbono, quedando retenido en pequeñas celdillas en la masa produciéndose la fermentación, el alimento preferido por la levadura es la glucosa.

Materiala: Gozogintza

Hari-puntu sendoko xarabea eta gurina %50ean, glukosa edo limoia, gorringoak edo zuringoak hautazkoak. Jarabe con punto de hebra fuerte y mantequilla al 50%, glucosa o limón, opcional yemas o claras.

Materiala: Gozogintza

Fondant-erako bi koilaratxo limoi-zuku gehituko dira edo 100-150 gr glukosa. Para el fondant se añadirá dos cucharaditas de zumo de limón ó 100 a 150 gr. de glucosa.

Materiala: Gozogintza

Lanetarako 20 gr. potasio bitartratoa eta 100 gr. glukosa gehitzen zaio. Se le añade para trabajos 20 gr. de cremor tártaro y 100 gr. de glucosa.

Materiala: Gozogintza

Karamelozko lanetarako 30 gr. potasio bitartratoa eta 100 gr. glukosa gaineratzen zaio. Para trabajos en caramelo se le añade 30 gr. de cremor tártaro y 100 gr de glucosa.

Materiala: Gozogintza

Gorringoak eta pastelak bustitzeko 2 gr potasio bitartratoz edo 2 koilaratxo limoi-zukuz, edo 100-150 gr. glukosaz, zigortzen da. Para bañar yemas y pasteles se castiga con 2 gr de cremor tártaro o 2 cucharaditas de zumo de limón, o de 100 a 150 gr de glucosa.

Materiala: Gozogintza

Azukre inbertitua glukosa eta fruktosa % 50ean nahastea da; sakarosa zatitzearen ondorioz lortzen dira, azidoz irakiten duenean edo entzima inbertitzaileaz tratatzen denean. El azúcar invertido es una mezcla al 50% de glucosa y fructosa que han sido obtenidas por el desdoblamiento de la sacarosa cuando esta hierve con ácido o es tratada con la enzima inversora.

Materiala: Gozogintza

Glukosa likidoa. Espainiako elikadura-kodearen arabera, kolorerik gabekoa edo zertxobait horiska den produktu likatsua da, sakarifikazioaz edozein almidoi jangarritatik lortzen dena. Glucosa lí­quida, según el Código alimentario Español, es un producto incoloro o ligeramente amarillento y viscoso, obtenido de cualquier clase de almidón comestible por sacarificación.

Materiala: Gozogintza

Xarabe lodia eta zuriska da, xarabe saturatu batez lotuta dauden azukre-kristal finez osatua. Sakarosaz (azukre arrunta), glukosaz eta urez eta, batzuetan, azukre inbertituz osatutako xarabe bat 100-120 ºC-ko tenperaturan (erabileraren arabera) egosiz eta, ondoren, kristalizazioa eragiteko oreztatuz lortzen da. Ore zuri malgu eta itsaskorraren forma dauka. Erabiltzeko, Maria bainuan urtu behar da, eta batzuetan lurrindu. Es un jarabe espeso y blanquecino compuesto por finos cristales de azúcar ligados entre sí­ por un jarabe saturado.Se obtiene de la cocción de un jarabe compuesto por sacarosa (azúcar común), glucosa y agua y a veces de azúcar invertido, a una temperatura de entre 100 y 120 ºC según la utilización que se le quiera dar; seguido de un

Materiala: Gozogintza