azukre Bilatu azukre testuinguru gehiagotan

1
Azukre-aleak mikroskopio batekin ikusiak
Azukre-aleak mikroskopio batekin ikusiak
azukre > azúcar (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azukre findu gutxiago kontsumitu behar dira. Debe reducirse el consumo de azúcares refinados.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Azukre finduaren eta gatzaren kontsumoa mugatu egin behar da, bihotz-hodietako gaixotasunak prebenitu eta haietatik babesteko. El consumo de azúcar refinado y de sal debe limitarse para la protección y prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Azukreen erreserba mantentzen du, GLUKOGENO gisa gordeta. Azukre horiek haien beharra dagoen gorputzeko edozein zatitara bidal daitezke. Mantiene la reserva de azúcares, convenientemente almacenados en forma de GLUCÓGENO, que podrán ser enviados a cualquier zona del cuerpo que los necesite.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Azukreak eta proteinak DUODENOAN eta JEJUNOAN xurgatzen dira. Los azúcares y proteí­nas se absorben en el DUODENO y YEYUNO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Forma farmazeutiko likido urtsuak eta lodiak dira, azukre-kontzentrazio oso handia dutenak. Son formas farmacéuticas lí­quidas acuosas y espesas, que contienen azúcar a concentraciones muy elevadas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Azukre kopuru handi horri esker, oso erresistenteak dira bakterioen kutsadurarekiko, eta beren printzipio aktiboen zapore txarrak estaltzen dituzte; hala ere, oso kontuan izan behar dugu azukre kopuru hori pertsona diabetikoen kasuan. Este alto contenido en azúcar las hace especialmente resistentes a la contaminación bacteriana y permite enmascarar sabores desagradables de los principios que contienen, pero hay que tenerlo en cuenta en las personas diabéticas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gaur egun, xarabe deitzen zaie azukrerik ez duten disoluzioei eta diabetikoek ondo onartzen dituztenei. Hoy día se emplea el término jarabe cuando nos referimos a soluciones que no llevan azúcar, y que sí­ son toleradas por los diabéticos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

azukrea, urrea, ura, etab. azúcar, oro, agua, etc.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

ura eta alkohola, ura eta gatza, ura eta azukrea, etab. el agua con el alcohol, agua con salo agua y azúcar, etc.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

OGIA, GOSALTZEKO ZEREALAK, AZUKREA. PAN, CEREALES PARA DESAYUNO, AZíšCAR.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

azukre > azúcar (160 testuinguru)
eu testuak es testuak
1 b. gozoa Ez dut ulertzen.- Sableuxaren antzekoa da, baina azukre- eta gurin-proportzioak zertxobait aldatzen dira eta, beraz, ehundura ez du harena bezain fina.. 1 b. dulce.- Es parecida a la sableux pero las proporciones de azúcar y mantequilla varían ligeramente con lo que su textura no es tan fina como la sableux.

Materiala: Gozogintza

gazia Idem.- Aurrekoaren antzeko ezaugarriak ditu, baina azukrearen ordez gatza gehitzen da. salada.- De caracterí­sticas similares a la anterior en la que se sustituye el azúcar y se incrementa la cantidad de sal.

Materiala: Gozogintza

Azukrea......................... Azúcar...........................

Materiala: Gozogintza

Azukrez hautseztatuko ditugu zerrendaren bi aldeak, eta ertzak berdindu. Espolvoreamos con azúcar por ambas caras de la tira, igualamos los bordes.

Materiala: Gozogintza

Margotu gainazala mazapan arinduz, hautseztatu pinaziz eta azukrez, erre labean 200 ºC-tan. Pintar la superficie con mazapán rebajado, espolvorear con piñones y azúcar, cocer en el horno a 200º C.

Materiala: Gozogintza

Luzatu diskoak arrabolaz forma obalatuan, eta hautseztatu aldi berean azukrez bi aldeetatik. Estirar los discos con el rodillo en forma ovalada espolvoreándolos al mismo tiempo con azúcar por ambas caras.

Materiala: Gozogintza

|Ogitik eratorritako oreak izanik, fenomeno edo erreakzio kimikoek ogiak dituenen oso antz handia dute, baina kontuan hartu behar dugu legamiak azukreari eragitean (hidrolizatzea), CO2 eta alkohola askatuta ("Legamiak" lehengaien kapituluan ikusiko dugu hori) gertatzen den erreakzio kimikoa, opilgintzaren kasuan, askoz ere konplexuagoa dela, erreakzio kimikoetan zuzeneko eragina duten lehengai batzuek esku hartzen dutelako. Horregatik, lehengai horiek aparte aztertuko ditugu, baina, aldi berean, orea osatzen duten beste Al ser masas derivadas del pan los fenómenos o reacciones quí­micas son muy similares a las del pan, pero hay que tener en cuenta que en esa reacción quí­mica que se producía al actuar la levadura sobre el azúcar (hidrolizar) con desprendimiento de CO2 y formación de alcohol (se estudió en el capitulo de materias primas "levaduras") en el caso de la bollería

Materiala: Gozogintza

Azukreak.- Irinaren azukre naturala maltosa da, kanabera-azukrearen edo sakarosaren antzekoa dena. Azúcares.- El azúcar natural de la harina es la Maltosa que es parecido estructuralmente a la Sacarosa o azúcar de caña.

Materiala: Gozogintza

Azukre hori berehala hidrolizatzen du legamiak, eta hartzidura-prozesua hasten da horrela. Este azúcar es hidrolizado inmediatamente por la levadura, iniciándose así­ el proceso de fermentación.

Materiala: Gozogintza

"Gogorrak" sendotasun handiagoa eta gluten-proteinaren ehuneko handiagoa emango du; elaborazioan erabiltzen den gantz- eta azukre-kopuruarekin zuzeneko erlazioa edukiko du beti. La "fuerte o de fuerza" dará mayor tenacidad y mayor porcentaje de proteí­na de gluten, siempre tendrá relación directa con las cantidades de grasa y azúcar que intervengan en la elaboración.

Materiala: Gozogintza