pasta Bilatu pasta testuinguru gehiagotan

1
ore > pasta (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Masilla prestatzeko, linolio parte bat eta hiru Espainiako zuri parte nahasten ditugu. Ondoren, dena ondo oratzen eta irabiatzen dugu, ore malgu eta trinkoa osatu arte. La masilla se prepara a base de una parte de aceite de linaza, por tres de blanco de España, todo bien amasado y batido, hasta que forme una pasta flexible y compacta.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko lauzak ezartzeko, zementu-esnezko eskualdi bat eman behar zaie beheko aldean, eta hamaika ur parte eta bi zementu partekoa izan behar du bolumenak. Ondoren, lurrean finkatu behar dira, zementu parte batez, hiru kare partez eta bederatzi zementu partez egindako orea erabiliz. Para su colocación, se les dará por su parte inferior una mano de lechada de cemento, compuesta por once partes de agua y dos de cemento en volumen, y procediéndose a continuación a fijarlas en el suelo, con una pasta compuesta de una parte de cemento, tres de cal y nueve de arena.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholetan sortzen den pitzadura txikiren bat konpondu behar badugu, egurraren kolore bereko masilla erabili behar dugu eta, masilla prestatzeko, erretxina, argizaria, Espainiako zuria eta egurraren kolore bereko hautsa nahasi behar ditugu. Ondoren, ore homogeneoa egin behar dugu, eta bero dagoela bota behar dugu akatsa duen egur zatian. Si hay que reparar pequeñas hendiduras producidas en las tablas, se empleará masilla del color de la madera, la cual se prepara a base de resina, cera, blanco de España, y pojvo del color de la misma madera; todo ello se mezcla formando una pasta homogénea, y se aplica en caliente al lugar defectuoso.

Materiala: Egurraren teknologia

Kanpoko beirei eusteko ez ditugu erabiltzen estrabeak, haizea eta ura pasatzen utziko lituzketelako eta, horren ondorioz, egurra hondatu egingo litzatekeelako. Aitzitik, lehenik, hainbat iltze txiki jartzen ditugu jangunearen inguruan eta, ondoren, masilla edo mastika izeneko oreaz betetzen dugu jangunea; beirari eta egurrari atxikitzen zaio masilla, eta lantzer iragazgaitza eratzen du inguruan. a Los cristales del exterior no se sujetan con listones, porque fácilmente dejarían pasar el viento y el agua, con el consiguiente deterioro de la madera; en su lugar se sujetan primero cpn unos clavitos alrededor, y luego se rellena el rebajo con una pasta llamada masilla,p mástic, que se adhiere al cristal y a la madera, dejando alrededor un bisel impermeable.

Materiala: Egurraren teknologia

pasta > pasta (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pasta urdina: Pasta azul:

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Pasta biguna eta zapore sendoa: Pasta blanda y sabor fuerte:

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Zapore sendoa eta pasta gogorra: Pasta dura sabor fuerte:

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Gozokien artean aipagarriak dira txurroak eta borrak txokolatearekin, azucarillo deitzen zaien merengeak eta hainbat pasta, hala nola bartolilloak eta San Isidro erroskillak. Los dulces tienen en su repertorio a los churros y porras con chocolate, unos merengues denominados azucarillos y pastas como los bartolillos y rosquillas de San Isidro.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

egitura desberdinetakoak, freskoak, pasta bigunekoak, erdigogorrak eta gogorrak. de distintas texturas, frescos, de pasta blanda, semidura y dura.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Goarnizioetan, entsaladetan, pastekin batera, haragiekin... Guarnición,en ensaladas, acompañando pastas, carnes,...

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Zatiak zirkuluan jarriko ditugu, zapore gutxien dutenetik zapore gehien dutenera; ezkerrean, freskoak, eta zaporea gehituz eskuinera. Pasta urdinekoekin bukatuko dugu (Cabrales, Picón, Roquefort...) Los trozos se dispondrán en cí­rculo de menor a mayor sabor, a la izda. los frescos y aumentando de sabor hacia la derecha, terminando los de pasta azul (cabrales, picón, roquefort...)

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Gaztak freskoak edo pasta krematsukoak badira, ez zaizkie komeni bat-bateko tenperatura-aldaketak. Quesos de tipo fresco o de pasta cremosa, evitar los cambios bruscos de temperatura.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Pasta gogorrekoa: De pasta dura:

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Halaber, luzatu egin daiteke pastetarako bezala, arrautzaz margotu eta pieza bakoitzaren erdian almendra- edo hur-erdia ezarri, erre eta janaurreko gazien aldaera gisa erabili. También se puede estirar como para las pasta, pintar de huevo y colocar en el centro de cada pieza media almendra o avellana, cocerlo y utilizarlo como variedad de aperitivos salados.

Materiala: Gozogintza

ore > pasta (48 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oharra.- Zortziak kakaorik gabe egin daitezke (ore normala) edota anis-aleekin nahastuta arkuetan bezala; kasu horretan, gainazala hezetuko degu eta azukre-pikorretatik pasako ditugu. Nota.- Los ochos se pueden hacer sin cacao (pasta normal) o mezclándola aní­s en grano como en los arcos en este caso se humedecerán superficialmente y se pasarán por azúcar en grano.

Materiala: Gozogintza

Ore hutsarekin izanez gero, estalki beltzez estaliko dira. En el caso de que vayan con la pasta sola se bañarán en cobertura negra.

Materiala: Gozogintza

Sableux orearena bezalakoa da. Es igual que la pasta sableux.

Materiala: Gozogintza

Ore hautsi gaziaren aldaera honek oso ongi laguntzen du quiche lorraine eta tipulazkoa elaboratzean. Esta variante de la pasta quebrada salada acompaña muy bien a la elaboración del quiché lorraine o al de cebolla.

Materiala: Gozogintza

c) Hostore erdia.- Nahiz eta izen hori eduki, berez ore hautsi gazia da, nagusiki bete gabe erretzen diren tartaleta, ontzitxo eta abarrak forratzeko erabiltzen dena. C) Medio Hojaldre.- Aunque recibe este nombre no deja de ser una pasta quebrada salada empleada principalmente para el fonseado de tartaletas, barquitas, etc., que van cocidas en blanco.

Materiala: Gozogintza

D) Brisée orea.- Ore hautsiaren aldaera da eta ia erabilera berberak ditu. D) Pasta Brisa.- Es una variante de la pasta quebrada y tiene prácticamente las mismas aplicaciones.

Materiala: Gozogintza

Ore horrekin egindako piezak Piezas elaboradas con esta pasta

Materiala: Gozogintza

Komeni da gogoan edukitzea oreztatzean gantza bloke edo plastoi moduan duten ore bakarrak hauek direla: Conviene recordar que las únicas pastas que llevan incorporada la materia grasa en forma de bloque o plastón dentro de la masa o empaste son:

Materiala: Gozogintza

Pasta horiek xafla fin edo hostoak osa ditzaten, beharrezkoa da luzatzea eta xaflatze eta toleste bidez nahastea, halako moldez non orearen eta gantzaren geruzak edo xaflak tartekatzen diren. Para que estas pastas tengan la caracterí­stica de formar finas láminas u hojas, es necesario el estirado para su mezcla por medio de la laminación y el plegado, de forma que se vayan intercalando las capas o láminas de masa y materia grasa.

Materiala: Gozogintza

5. SAVARIN ETA BABA-AU-RHUM OREAK PASTA DE SAVARIN Y BABíS

Materiala: Gozogintza