pistola Bilatu pistola testuinguru gehiagotan

1
Hegazkin bat pintura-pistolaz margotzen
Hegazkin bat pintura-pistolaz margotzen
pistola > pistola (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pistola pneumatiko batez altzairuzko haguna kentzen eta jartzen badugu, eta gauza bera egiten badugu aluminiozko beste batekin, ikusiko dugu zaratari dagokionez alde handia dagoela. Si con una pistola neumática quitamos y ponemos una llanta de acero, y hacemos lo mismo con otra de aluminio, podemos observar la gran diferencia de ruido existente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gero ikusiko dugunez, belarriko arazoak, zaratek ez ezik, kearen kutsadurak (soldadurakoak adibidez) ere sortzen dituzte, eta, halaber, hautsek (lixatzean harrotutakoek), aerosol gasek (pistolak garbitzean edo pintatzean disolbatzaileek eragindakoek), eta abarrek. Como se verá más adelante, los problemas que se presentan en el oí­do no solamente son ocasionados por los ruidos sino también por contaminación de humos, como los procedentes de la soldadura; polvos, como los procedentes del lijado; gases aerosoles, como los procedentes de los disolventes en el proceso de limpiado de la pistola o durante el pintado, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, pistolak garbitzeko erabiltzen diren eskularruak pintura-kabinan ere erabiltzeko balio izan dezaten saiatu behar dugu, kutsatzaileak berberak direlako. Así­, hay que intentar que los guantes utilizados para la limpieza de las pistolas nos sirvan también para emplearlos dentro de la cabina de pintura, ya que los contaminantes son los mismos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Batzuetan, botilak, pistolaz pintatzeko lekuetatik hurbil egoteagatik edo bestelako edozein arrazoirengatik, beste kolore batez pintatuta geratzen dira, eta ondorioz, ezin izaten da jakin zer duten. En algunas ocasiones, las botellas, por estar cerca de lugares donde se procede al pintado con pistola o bien por cualquier circunstancia, quedan pintadas de otro color lo que provoca la imposibilidad de reconocer el contenido de las botellas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, masillak aplikatzea, plastikoen soldadura, katalizatzaileak daramatzana, pintura-lixaketa, pintatzeko pistolen garbiketa eta pintaketa bera substantzia kaltegarriz egiten dira; beraz, horiek erabiltzerakoan segurtasun-arauak bete beharko dira. Así­, la aplicación de las masillas, la soldadura de plásticos, que suelen llevar catalizadores, el lijado de pintura, la limpieza de las pistolas utilizadas para pintar, y el pintado en sí­ mismo son trabajos realizados con sustancias perjudiciales teniendo, por tanto, que guardar las normas de seguridad en su manejo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eremu honetan egiten den lan oro pintura pistolaz aplikatuz egiten da, eta lainoak eta lurrunak sortzen dira. todo el trabajo que se realiza en esta zona se hace mediante la aplicación de pintura con pistola generando nieblas y vapores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan