erretiro Bilatu erretiro testuinguru gehiagotan

1
erretiro > jubilación (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
bikotekideak zaharrago direnean ezkontzen dira, ama izateko adina atzeratu egin da, seme-alaba kopurua murriztu egin da, ekarpen ekonomikoa egiteko ardura bi ezkontideen artean banatzen da, seme-alaba helduak denbora gehiagoz izaten dira jatorri-familian, habia hutsaren etapa eta erretiro ondorengo bikote-bizikidetza luzatu egin dira, adinekoak geriatrikoetan egokitzen dira eta abar. las parejas se casan más mayores, se retrasa la edad de maternidad, se reduce el número de los hijos, se distribuye entre ambos cónyuges la responsabilidad del aporte económico, los hijos adultos permanecen más tiempo en la familia de origen, se prolonga la etapa de nido vací­o y la convivencia de la pareja tras la jubilación, los ancianos se acomodan en residencias geriátricas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erretiroa hartzea ...................... Jubilación ......................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erretiroa hartzea) Jubilación)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Trantsizio-krisiak gizarteko eginkizunari eta egoera berri batean sartzeari zuzenean lotuta daudenak dira, besteak beste, jaiotzak, ikastetxetik institutura igarotzea, erretiroa hartzea, lana aldatzea eta abar. Las crisis de transición son las que van unidas directamente al rol social y a la implicación en una la nueva situación, como puede ser un nacimiento, el paso del colegio al instituto, la jubilación, el cambio de trabajo, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, familiako kideren batek erretiroa hartzen badu, errealitate berriari aurrea har diezaioke eta erretiroari modu atseginean aurre egitera bideratutako jokabideak abian jar ditzake. Por ejemplo, ante la jubilación de un miembro de la familia se puede anticipar la nueva realidad y poner en marcha actuaciones destinadas a afrontarla de una manera placentera.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

gaixotasuna, arazo ekonomikoak, haurra jaiotzea, lanpostu-aldaketak onak nahiz txarrak (igoera, erretiroa, langabezia) edo seme-alabak joatea (habia hutsa). una enfermedad, problemas económicos, la llegada de un hijo, los cambios laborales tanto positivos como negativos (ascenso, jubilación, paro) o la marcha de los hijos (el nido vací­o).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pentsio-planak pertsonek bizitzan zehar aurrezteko erabiltzen duten sistema dira eta horrela, erretiroa heltzean diru bihur ditzaketen baliabideak eskuragarri izan ditzakete. Los planes de pensiones son un sistema de ahorro que realizan las personas a lo largo de su vida para disponer, en el momento de su jubilación, de unos recursos que podrán hacer efectivos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erretirora iristean inbertitutako guztia batera edo hileko errentatan atera ahal izango du. Al llegar a la jubilación podrá desembolsar su inversión, toda junta o en rentas mensuales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

erretiro > jubilación (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langile bati erretiro aurreratuarengatik 6.010,12 euro ordaindu dizkiogu txeke bidez. Pagamos 6.010,12 € con CH/ a un empleados en concepto de jubilación anticipada.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Izenak berak adierazten duen moduan, enpresak langileei kalteengatik, kaleratzeengatik, erretiro aurreratuengatik eta abarrengatik ordaintzen dizkien kantitateak dira. Como su propio nombre indica son las cantidades pagadas por la empresa a los trabajadores para resarcirles de un daño o perjuicio, despidos, jubilaciones anticipadas, etc...

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea