ikuskizun Bilatu ikuskizun testuinguru gehiagotan

1
ikuskizun > espectáculo (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Halako jarduerak ere hartzen baditugu kontuan antzinako Ponpeian ditugu adibide batzuk, hango antzoki zirku eta anfiteatroetan ikuskizunak egiten baitziren. Si se tienen en cuenta también estas últimas, hay que remontarse a la antigua Pompeya, en cuyos teatros circos y anfiteatros se celebraban distintos espectáculos

Materiala: Animazio turistikoa

lNormalean, animazio turistikoko zerbitzuak egonaldi luzeekin erlazionatzen ditugu, halako moldez, non egin baitaitezke txapelketak ikuskizunetarako entseguak eta turistak epe luzean parte hartzea eskatzen duten jarduerak lNormalmente asociamos los servicios de animación turística con largas estancias de manera que se pueden hacer campeonatos o liguillas ensayos para espectáculos y programar actividades que requieran una involucración a más largo plazo del turista

Materiala: Animazio turistikoa

Gainera, ostalaritza-establezimenduak ematen dituen produktuak gomendatzen ditu (preskriptore gisa aritzen da), hala nola afari bereziak, ikuskizunak ekitaldiak bisitak eta abar. Además actúa como prescriptor de distintos productos facilitados por el establecimiento hostelero, como cenas especiales, espectáculos eventos visitas etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Askoz garrantzitsuagoak dira gaueko animazioan gauean izaten baitira nagusi halako ikuskizunak Son mucho más importantes en la animación nocturna, ya que es aquí donde cobra más relevancia el espectáculo

Materiala: Animazio turistikoa

lErabakitzen du ostalaritza-establezimenduaz kanpoko ikuskizun eta animazioak kontratatuko dituen, eta zer baldintzatan kontratatuko dituen. lDecide si contratará espectáculos y animaciones ajenas al establecimiento hostelero y bajo qué condiciones.

Materiala: Animazio turistikoa

Etorkizunean animatzaile izango direnak kontratatzeko, kontuan hartzen dituzte hautagaien prestakuntza eta esperientzia, dakizkiten hizkuntzak eta sektore turistikoaren, ikuskizunen eta kirolen gaineko jakintza eta esperientzia. Para contratar a los futuros animadores tienen en cuenta la formación y experiencia, su conocimiento de idiomas el conocimiento o la experiencia en el sector turístico, en el espectáculo o en los deportes.

Materiala: Animazio turistikoa

Zuzendaritzak erabakiko du pertsonala berrituko duen urtero edota kontratuak berrituko dituen, langileak espezializatuak edo funtzioaniztunak izango diren, edota une jakin batzuetan kanpoko ikuskizunak ekarriko dituzten. Esta dirección decidirá si renueva al personal anualmente o si lo que renueva son los contratos si el personal será especializado o multifuncional o si para determinados momentos utilizará espectáculos externos.

Materiala: Animazio turistikoa

Beste sail batzuekin egiten badu lan ikuskizunak sortzeko, beste sailetako langileek lan horretan erabilitako ordu guztien berri emango dio zuzendaritzari, haien lanalditik kentzeko, edo ordaintzeko. Si colabora con otros departamentos para crear espectáculos transmitirá a dirección las horas utilizadas a tal fin por el personal procedente de otros departamentos para que sean descontadas de su jornada laboral o compensadas.

Materiala: Animazio turistikoa

Komeni da animazio-sailak sustatzea harrera-sailak egiten dituen eta animazio-sailak egiten ez dituen zerbitzuak besteak beste, ikuskizunetarako bisita gidatuetarako eta hotelaren zerbitzuetarako sarrerak gimnasioaren erabilera pisten alokairua kutxa gotorrak, etab. Es conveniente que el departamento de animación potencie los servicios que pueden ser facilitados por recepción y que no ofrece animación como entradas para espectáculos visitas guiadas y los servicios propios del hotel como uso del gimnasio, alquiler de pistas cajas fuertes, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Dantzalekuko langileek zehazki jakin behar dute zer ordutan hasten diren jarduera eta ikuskizunak zer laguntza espero den zerbitzariengandik, eta zer ordutan bukatzea aurreikusten den; izan ere, haiek zerbitzatuko dizkiete edariak bezeroei El personal debe saber exactamente a qué hora empiezan las actividades o espectáculos cuál es la colaboración que se espera de los camareros a qué hora se estima que terminará, ya que durante la animación nocturna serán los encargados de servir las consumiciones de los clientes

Materiala: Animazio turistikoa

ikuskizun > espectáculo (47 testuinguru)
eu testuak es testuak
Inauteri ospetsua antolatzen duten sanba-eskolek hiriaren eskaintza osatzen dute, ospakizun horri lotutako ikuskizunak eskaintzen baitituzte. Las Escuelas de Samba encargadas de organizar el célebre carnaval, forman parte de la oferta complementaria de la ciudad , al ofrecer espectáculos vinculados a este acontecimiento.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Cuzco inguratzen duten mendixketan ezin konta ahala dira tenpluak, ikuskizunetarako guneak, bainuak eta abar dituzten gune arkitektoniko inkak: Saqsaywaman, Q?enqo, Pukapukara, Ollantaytambo eta Tambomachay, adibidez. En las colinas que rodean Cuzco son innumerables los complejos arquitectónicos incas con templos, espacios para espectáculos ,baños ... etc como Saqsaywaman, Q?enqo, Pukapukara, Ollantaytambo y Tambomachay.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

bisitak (ahal izanez gero, toki ezberdin eta ezohikoak, bereziak eta kalitate oso onekoak), ikuskizun sinestezinak eta, ahal den neurrian, bezeroentzat bereziki pentsatutakoak... visitas ( a ser posible a lugares diferentes e infrecuentes, especiales y de muy buena calidad), espectáculos inauditos y, a ser posible, organizados exclusivamente para nuestros clientes...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Jatetxe ospetsuak, ikuskizun handiak, saltokiak... Prestigiosos restaurantes, grandes espectáculos, comercios...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gune populatuenak hauek dira: Juneau, itsas bidaietan geldialdia egiten da hor, eta errepide bidezko sarbiderik ez duen hiriburu estatubatuar bakarra; inguruan, Mendenhall glaziarra eta Robe mendiko funikularra daude, nahitaez bisitatu beharrekoak. Iparralderago, Glaziarren Parke Nazionalean, izotz-bloke ikaragarriak askatzen dira, eta ikuskizun zirraragarria eskaintzen dute. Los centros más poblados , son ,Juneau, escala de cruceros y única capital estadounidense sin acceso directo por carretera, en sus inmediaciones el Glaciar Mendenhall y el funicular del Mte. Robe ,son dos de las visitas turí­sticas obligadas, algo más al norte , el PN de Los Glaciares que con el desprendimiento de enormes bloques de hielo de las moles glaciares crea un espectáculo natural de gran impa

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

6.- IKUSKIZUNETARAKO, MUSEOETARAKO, MONUMENTUETARAKO... SARRERAK ERRESERBATZEA ETA SALTZEA. 6.- RESERVA Y VENTA DE ENTRADAS A ESPECTíCULOS, MUSEOS, MONUMENTOS.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zenbait ikuskizunek esate baterako, dantzalekuetan komisioa edo prezio garbi txiki bat eskaintzen diete bidaia-agentziei bitartekari-lana egiteagatik edo salmentagatik. Determinados espectáculos como las salas de fiesta ofrecen una comisión o un precio neto reducido a las agencias de viajes por su intermediación y venta.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hainbat jai eta ikuskizun. Fiestas y espectáculos diversos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

1988. urteko arautegiaren arabera, Espainiako bidaia-agentziek jarduera propio eta esklusiboekin egiten dute lan batez ere, bestelako zerbitzuak antolatzen eta saltzen esku har dezaketen arren; esate baterako, bidaia-aseguruak saltzea, dibisak aldatzea eta zeinahi ikuskizunetarako sarrerak erreserbatzea edo eskuratzea eta saltzea. Según el reglamento del año 1988, las agencias de viajes españolas desarrollan su labor principalmente en una serie de actividades propias y exclusivas, con independencia de que también puedan intervenir en la organización y venta de otros servicios complementarios, como son la venta de seguros de viajes, el cambio de divisas o la reserva o la

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

hotelik onenak, hegazkinetako eserlekurik onenak, ikuskizunik famatuenak, jatetxerik ospetsuenak... los mejores hoteles, los mejores asientos de avión, los espectáculos más famosos, los restaurantes más prestigiosos...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan