figura

1
irudi > figura (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Itxiera: behatzaileak osatu gabeko irudi bat bukatu du formaren pertzepzioan erraztasun eta egonkortasun handiagoa lortzeko. Cierre: Una figura incompleta es terminada por el observador para lograr mayor sencillez y estabilidad en la percepción de la forma.

Materiala: Irudia

Irudi eskematikoak paper zurian marraztu eta argazkiak ateratzean zetzan haren metodoa. Su método era dibujar figuras esquemáticas sobre papel blanco y fotografiarlas.

Materiala: Irudia

Irudia/atzealdearen legea: Ley de la figura y el Fondo:

Materiala: Irudia

Adibide klasiko bat: argimutil baten irudia ikus dezakegu atzealdetik bereizita, edo bestela aurrez aurre dauden bi aurpegi, baina ez biak batera. Un ejemplo clásico: Podemos percibir la figura de un candelabro diferenciado del fondo, o la figura de dos rostros enfrentados, pero no las dos a la vez.

Materiala: Irudia

Kasu bakoitzean, batak atzealdearena egiten du, eta besteak, nabarmentzen den irudiarena. En cada caso, uno hace de fondo y el otro de figura que destaca.

Materiala: Irudia

Gestalt-ak formaren ideia ingeradaren ideiarekin lotzen du. Hori dela eta, ingerada baten barruan ikusten dugun espazioa irudia da, eta gainerakoa, atzealdea. La Gestalt asocia la idea de forma a la idea de contorno. Por eso el espacio que observamos dentro de un contorno es la figura y el resto es el fondo.

Materiala: Irudia

Formak eta irudiak, ordea, nahastuta ageri zaizkigu ikusten dugun errealitatean. Pero las formas y las figuras están mezcladas en la realidad que percibimos.

Materiala: Irudia

Irudia/atzealdearen legearen arabera, pertzepzioaren mekanismo bati esker, gure arreta objektu batean edo objektu talde batean (irudia) jartzeko joera dugu, eta nabarmen egiten dugu objektuak inguratzen dituzten gainerako objektuetatik (atzealdea). Según la Ley de la figura-fondo, gracias a un mecanismo de la percepción tendemos a fijar nuestra atención sobre un objeto, o un grupo de objetos (figura), destacándolos del resto de los objetos que los envuelven y rodean (fondo).

Materiala: Irudia

Muga komun bera duten irudiak daudenean, irudi gisa ikusten diren elementuek forma dute, eta atzealdeko elementuek ez dute formarik. Cuando hay figuras que tienen un mismo lí­mite común, los elementos que se perciben como figura tienen forma y los elementos del fondo no tienen forma.

Materiala: Irudia

Irudia beti geratzen da atzealdea baino nabarmenago. La figura siempre resalta sobre el fondo.

Materiala: Irudia