crucero

1
gurutzaldi > crucero (72 testuinguru)
eu testuak es testuak
Saint Lawrence ibaian, Ottawa eta Toronto bitartean, uharte asko daude, eta gurutzaldi txikietan bisitatzen dira Rockport hiritik abiatuta. Siguiendo el curso del Rio San Lorenzo entre Ottawa y Toronto, aparecen diseminadas multitud de islas visitadas en mini cruceros desde la ciudad de Rockport.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Italiako penintsularen formak bota-itxurakoa eta uharte garrantzitsuak izateak hainbat portu-azpiegitura sortzea eragin dute: Genoakoa eta Salermokoa salgai-garraioan liderrak dira; Civitavecchia (Erroma), Napoli, Palermo eta Veneziakoek, aldiz, bokazio handiagoa dute gurutzaldi turistikoak hartzeko. El perfil en forma de bota de la pení­nsula itálica y sus importantes islas , han precisado de infraestructuras portuarias como Génova y Salerno lí­deres en tráfico de mercancías , y Civitavecchia (Roma), Nápoles, Palermo, Venecia con mayor vocación para los cruceros turí­sticos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Kretatik iparraldera Zikladeak artxipelagoa dago. Herri-arkitekturako etxe kareztatuak eta kupula urdindunak dituzte, eta gurutzaldi asko joaten da hango kala txikietara; balio artistiko eta monumentalak ere badituzte hango uharteek; uharte batzuk aipatzearren: Delos, Mikonos, Paros, Naxos eta Santorini. Al norte de Creta , el archipiélago de las Cí­cladas con su arquitectura popular de casa encaladas, cúpulas azules, pequeñas calas son muy frecuentadas por los cruceros turí­sticos, los valores artí­sticos y monumentales tampoco son ajenos a estas islas como Delos, Mikonos, Paros, Naxos y Santorini.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Guztiek ez dute erabilera eta garapen-maila bera. Gurutzaldiak porturatzen direnetan eta kontinentearekin komunikazio ona dutenetan biztanleria egonkorra bizi da, hirugarren sektorea da nagusi eta turismoak garrantzi handia du ekonomian. No todas tienen el mismo uso y grado de desarrollo, en aquellas donde recalan los cruceros y donde las comunicaciones con el continente son frecuentes se asienta una población estable con predominio del sector terciario en sus economías muy apoyadas en el turismo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gurutzaldi-turismoa, eguzki- eta hondartza-produktua eta oinarri kulturaleko ibilbideak dira Greziaren erakargarri nagusiak. Mediterraneoaren hego-ekialdeko muturrean dago, Asiaren, Afrikaren eta Europaren arteko bidegurutzean, eta, ondorioz, herri asko kokatu izan da Grezian. Hala ere, greziar zibilizazioa bera eta Kretako zibilizazio minoikoa dira erakargarrienak turistentzat. El turismo de cruceros, el producto sol y playa y los itinerarios de base cultural son los grandes alicientes del viaje a Grecia, su posición en el extremo sudoriental del Mediterráneo como encrucijada entre Asia, ífrica y Europa ha determinado que muchos pueblos se asentaran en su territorio, con todo es la propia civilización griega , y la minoica e

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Pireok (Atenas) eta Brindisi-tik (Italia) datozen ontzi gehienen destino den Patras portuak hartzen dute itsas zirkulazio erregularraren zati handiena eta gurutzaldi-zirkulazio gehiena; horien osagarri dira kostalde kontinentaleko zein uharteetako kirol-portu ugariak. Los puertos del Pireo (Atenas), y Patrás , este último destino de la mayoría de naves procedentes de Brindisi (Italia), polarizan la mayor parte del tráfico marí­timo regular y de los grandes cruceros , complementado con los numerosos puertos deportivos en la zona continental y sus islas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Landa-turismoa, etxe pribatuetako logelak edo soberrak eta kostaldean zeharreko gurutzaldiak hotel tradizionalen ordezko aukera dira. El agroturismo, las habitaciones en casas privadas o "sober", y los cruceros por su litoral son nuevas alternativas al establecimiento hotelero tradicional.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ipar Itsasoaren eta Baltikoaren ondoan dagoenez, bertako portuak ohiko eskala izaten dira inguruan dabiltzan gurutzaldietako ontzientzat. Su vecindad al Mar del Norte y al Báltico han convertido a sus puertos en escalas habituales de los cruceros que realizan singladuras por la zona.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Atlantikoaren erdialdean egotea izan zen garapen turistikorako abiapuntu, eta gurutzaldi handientzat eta Amerika eta Europa lotzen zituzten lehen bidaiari-hegazkinentzat erregaia hartzeko eskala bihurtu zen. Hegazkinen eboluzio teknologikoaren ondorioz, ordea, geldialdi hori galdu egin zen, egungo hegazkinek hegaldi-autonomia handiagoa baitute eta ez baitute deposituak betetzera geratu beharrik izaten. Su localización en el centro del Atlántico supuso el punto de partida del desarrollo turí­stico como escala intermedia para los grandes cruceros y para los primeros aviones de pasajeros que cubrían la ruta entre América y Europa, sin embargo la evolución tecnológica de la aviación terminó por prescindir de Azores como escala ya que los aparatos disponían de mayor autonomía de vuelo y no precisaban repostar.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Iberiar penintsularen kostaldeko zerrenda batean dagoenez Atlantikoaren aurrean eta itsasoaren eragina jasotzen duenez, klima Espainiakoa baino hezeagoa du eta, paisaia, berdeagoa. Portugaleko turismoa alor hauek definitzen dute ondoen: gurutzaldi-turismoa, Europa iparraldetik eguzki eta hondartza bila doazenena eta Galizia, Gaztela, Extremadura eta Andaluziatik erosketak egitera doazenena. Por su disposición en una estrecha franja costera junto al Océano Atlántico en el occidente de la Pení­nsula Ibérica y abierta a la influencia marina, su clima es más húmedo y el paisaje resultante mas verde que en España, el turismo de cruceros, los flujos de sol y playa procedentes del norte de Europa , y los excursionistas españoles que desde Galicia, Castilla , Extremadura y Andalucía, acceden a Portugal motivados por las compras

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

2
gurutze-ontzi > crucero (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Itsasoko gurutze-ontziak Barcos de crucero marí­timos

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gurutze-ontzi txikiak: Barcos de crucero pequeños:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

ontzi hauek ez dituzte itsasoko gurutze-ontzien egitura, diseinu, edukiera eta ezaugarri berak. Son barcos cuya estructura, diseño, capacidad y caracterí­sticas son distintas a las de los cruceros marí­timos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gurutze-ontzien zirkulazioari dagokionez, Bartzelonak, Palmak eta Malagak hartzen dituzte bidaiarien joan-etorri gehienak. Respecto el tráfico de cruceros, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga capitalizan el flujo de pasajeros.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Linea erregularreko itsasontzi handiak gurutze-ontzi turistiko bihurtzea. Transformar los grandes barcos de lí­nea regular en barcos para cruceros turí­sticos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gurutze-ontzi horiek merkatuko beste bezero mota bati eskaintzea, hots, klase ertainari, erosteko ahalmen txikiagoa duen arren askoz ugariagoa baita. Ofertar estos cruceros a un nuevo tipo de segmento de mercado, la clase media, con menos poder adquisitivo pero mucho más numeroso.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

6.4.3.- Charter nautikoa, gurutze-ontzi pribatuak edo yachtinga. 6.4.3.- Charter náutico, cruceros privados o yachting.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Itsasoko gurutze-ontziak: Barcos de crucero marí­timos:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gurutze-ontzi ertainak: Barcos de crucero medianos:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gurutze-ontzi handiak: Barcos de crucero grandes:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan