teatro

1
antzoki > teatro (57 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldi oparo haren lekuko gisa, Amazonas antzokia, bitxi arkitektonikoa. Testimonio de ese periodo floreciente se conservan joyas arquitectónicas como el Teatro Amazonas.

Materiala: Nazioarteko produktuak

San Josen kultura-jarduna da nagusi; 20 antzoki baino gehiago ditu 800.000 biztanleko hiriak. San José acoge la actividad cultural , más de 20 teatros están abiertos al público en esta ciudad de 800.000 habitantes.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Midtown-en trazadura lauki-sarearen itxurakoa da, streeten eta avenueen elkargunez osatua. Irailaren 11ko gertakizunetatik, New Yorkeko sabai izatera itzuli da Empire State, hark zaintzen ditu Bosgarren Hiribideko merkataritza-jarduera frenetikoa, San Patrizio katedrala, Broadway eta antzokien barrutia, Rockefeller Centerreko etxe orratz multzoraino. El Midtown , guarda un trazado en cuadrí­cula con intersección de streets y avenues , desde el 11 S, el Empire State, techo de Nueva York, reina de nuevo sobre la frenética actividad comercial de la Quinta Avenida , Times Square , la Catedral de San Patricio, Broadway y el distrito de los teatros, hasta el conjunto de rascacielos del Rockefeller Center.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Egeo itsasoa eta Itsaso Jonikoa lotzen dituen Korintoko kanalak bitan banatuta, hegoaldean Peloponeso eskualdea dago: Korinto, Mizenas, antzoki ederra duen Epidauro, Esparta eta Zeusen tenplua eta Joko Olinpikoen museoa dauden Olinpia. Guztiak sartzen dira ibilbide klasikoan. Dividida en dos por el Canal de Corinto que une el Mar Egeo con el Mar Jónico, queda al sur el territorio denominado Peloponeso con las ciudades de Corinto, Micenas, Epidauro con un excelente teatro, Esparta , y Olimpia con el Templo de Zéus y el museo de los Juegos Olí­mpicos, todas ellas forman parte del circuito turí­stico llamado "tour clásico".

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Operak eta antzerkiak tradizio handia dute San Petersburgon, eta horren isla dira Mariinski Opera eta Ballet Antzoki Handia, munduko entzutetsuenetakoa; hirian hogei antzoki profesionaletik gora dira. La tradición operí­stica y teatral es muy notable en San Petersburgo, prueba de ellos son el Gran Teatro de la Ópera y el Ballet Mariinsky, unos de los más prestigiosos del mundo, aunque existen más de veinte teatros profesionales en la ciudad.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hiriko toki jendetsuena Berlin ekialdea eta mendebaldea lotzen zituen hiribidea da, hiriaren sinbolo bilakatutako Brandenburgoko ateak (Parlamentutik gertu) eteten duena. Horrez gain, hauek dira boulevard handiko beste eremu ezagun batzuk: Garaipenaren zutabea eta Golden-Else estatua eta horien luzapena diren Humboldt Unibertsitateko eraikinak Unter den Liden-en. Beste toki batzuk: Ku-Damm hiribide komertziala, Breitscheid plaza, Akademiaren plaza (Antzoki Klasikoa eta eliza frantsesaren eta alemaniarraren egoitzak daude), edo munduko erloju |El eje urbano más frecuentado es la avenida que unía el sector este y el oeste , cortado por el sí­mbolo de la ciudad ,la Puerta de Brandemburgo, cerca del Parlamento , la columna de la Victoria con la estatua de la Golden-Else y su prolongación con los edificios de la Universidad Humboldt en el segmento llamado Unter den Liden son otros espacios muy visitados del gran boulevard.Otras avenidas como la comercial Ku-Damm, o plazas como la Pza Breitscheid, la plaza de la Academia con la sede

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Argiaren hiriak monumentu ikusgarriak ditu, hala nola Notre Dame katedral gotikoa, Opera antzokia, eta Les Invalides. La "ciudad de la luz" , custodia espectaculares monumentos como la Catedral gótica de Notre Dame, el teatro de la Ópera y Los Inválidos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Erromanizazioaren aztarna esanguratsuenak Sagunt-en daude: gotorlekua, defentsa-egiturak eta zorigaiztoko esku-hartzeek eraldatutako antzokia. Los restos mas significativos de la romanización se centran en Sagunto con una ciudadela, estructuras defensivas, y un teatro muy modificado por desafortunadas intervenciones .

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Neoklasikoak bilatzen zituen oreka eta ordena hiriburuko hirigintzan, lorategietan eta antzokietan islatzen da. El equilibrio y el orden perseguido por el neoclásico se traduce en intervenciones urbaní­sticas de la capital, en jardines y el teatros.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Antzinako aldi historikoen artean, erromanizazioak utzi zituen arrasto sendoenak. Neurri handi batean, antzinako kokagune grekoen (Empúries) eraginari edo Tarragona Hispania Citerior-en hiriburu egin izanari zor zaio hori. Hiriburu-izaera horren ondorioz arkitektura-proiektu handiak gauzatu ziren, hala nola harresiak, anfiteatroa, zirkoa eta antzokia. La romanización es el periodo histórico antiguo que dejo huellas mas consistentes , esto se debió en parte al papel que ejercieron las antiguas bases griegas (Ampurias), o a la designación de Tarragona como capital de la Hispania Citerior lo que permitió la ejecución de notables proyectos arquitectónicos como murallas, el anfiteatro, el circo o el teatro.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
antzerki > teatro (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Chéret-en karteletan, ikuskizunekin, musikarekin, dantzekin eta antzerkiekin lotutako gaiak iragartzen ziren, baita liburu-dendak, lurrinak, kosmetikoak eta farmaziako produktuak ere. Los carteles se Chéret anunciaban temas relacionados con espectáculos, música, bailes y teatros, así­ como librerías, perfumes, cosméticos y productos de farmacia.

Materiala: Irudia

Antzerkiaren eta zinemaren artean, adierazpen-desberdintasun handiak daude, baina lehen planoa, zinemaren beraren baliabidea, funtsezkoa da. Entre el teatro y el cine existen grandes diferencia expresivas, pero el recurso del primer plano, propio del cine, es fundamental.

Materiala: Irudia

Izan ere, lehen filmetan, antzerkian bezala atzematen zuen zinemak errealitatea: antzezlana ikusten ari den ikuslearen begiaren ordez jartzen zen kamera, mugimendurik gabe eta pertsonengana hurreratu gabe. De hecho, en las primeras pelí­culas la cámara captaba la realidad como sustitución del ojo del espectador que ve una obra de teatro, sin movimientos y sin acercarse a los personajes.

Materiala: Irudia

Planoak txandatzeko posibilitatea da zinemaren eta antzerkiaren adierazkortasunaren arteko desberdintasun handienetako bat; izan ere, beti da enkoadraketa bera antzerkian: plano orokorra, akzio guztia osotasunean erakusten duena. La posibilidad de alternar planos diferentes es una de las grandes diferencias entre la expresividad del cine y la del teatro, donde el encuadre es siempre el mismo: un plano general, que muestra toda la acción en su conjunto.

Materiala: Irudia

Antzerkiak, beraz, ezin eskaini dezake gizakiaren aurpegieraren adierazkortasuna. Zineman, berriz, lehen planoarekin lortzen da hori. El teatro, por tanto, no puede ofrecer la expresividad del rostro humano, conseguido por el Primer Plano del cine.

Materiala: Irudia

Bela Balasz hungariarrak, bestalde, zinema antzerkitik bereizitako artea dela erakusten duten hiru elementu nabarmentzen ditu. El húngaro Bela Balasz, por su parte, destaca tres elementos que hacen del cine un arte diferenciado del teatro.

Materiala: Irudia

o Lehen planoa: antzerkiak ez bezala, eszenan agertzen diren xehetasunetara eta pertsonaiengana hurbiltzeko aukera ematen du zinemak. o El primer plano: a diferencia del teatro, el cine ofrece la oportunidad de acercarnos a los detalles y personajes que aparecen en la escena.

Materiala: Irudia

Halaber, ondorio honetara iristen da: hitzak antzerkiaren akzioa markatzen duen bezala, irudien erritmoa funtsezkoa da zineman. Así­ mismo, llegó a la conclusión de que, así­ como la palabra marca la acción del teatro, el ritmo de las imágenes es esencial en el cine.

Materiala: Irudia

Narrazio-metodoari dagokionez, kamera finkoa erabiltzen zuen, ikuslearen ikuspuntua ordezten zuena. Beraz, antzerkiko eskemei eusten zien, non dekoratuak eszenatoki gisa funtzionatzen baitu eta pertsonen gorputz osoak agertzen baitira. En cuanto a su método narrativo, usa la cámara inmóvil, que sustituye al punto de vista del espectador, por lo que se mantiene en los esquemas del teatro, donde el decorado funciona como un escenario y las personas se representan de cuerpo entero.

Materiala: Irudia

Laster asko gainditu zuen antzerkiarekiko mendekotasuna, eta bere narrazioa landu zuen. Pronto superará esta dependencia del teatro y forjará su propia narrativa.

Materiala: Irudia

antzerki > teatro (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pub eta kafetegietan galdera-erantzunen lehiaketak (quiz) egin daitezke, eta, establezimendu guztietan, mimoak, magia-ikuskizunak, abeslariak bakarrizketak antzerkia drag queenak, etab. Enpubso cafés concursos de preguntas y respuestas (quiz), y en todos: mimos, espectáculos de magia cantantes monólogos teatro drag queens, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Espainian ez da asko zabaldu, baina, beste herrialde batzuetan, ohikoak dira gaikako jatetxeak langileak arropa jakin batzuekin janzten dira, edo pertsonaia jakin batzuen mozorroak izaten dituzte, eta jatetxeak markatzen duten rolak antzeztuz artatzen dituzte bezeroak Aldian behin antzerki txikiak edo koreografiak egiten dituzte, abestu egiten dute, etab. En España aún no está muy introducido, pero en otros países son habituales los restaurantes temáticos en los que el personal va ataviado con distintos trajes o disfrazados de ciertos personajes y atienden al cliente dentro del rol que marca el restaurante cada cierto tiempo montan pequeños teatrillos o coreografías cantan, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Ikuskizun-jarduerak dira, hala nola antzerkia musikalak, magia, etab.; animazio-sailak ekoizten ditu, edo kanpoan kontrata daitezke. Se trata de actividades de espectáculo como teatro musicales, magia etc. producidos por el departamento de animación o contratados fuera.

Materiala: Animazio turistikoa