makillaje

1
makillaje > maquillaje (549 testuinguru)
eu testuak es testuak
Infekzio horiek begietako makillajearen bidez transmiti daitezke, neurri hauek hartzen ez badira: Este tipo de infecciones puede transmitirse con la aplicación del maquillaje de los ojos si no se toman las siguientes precauciones:

Materiala: Anatomia

H. Ebakuntza kirurgikoa egin eta hiru hilabetera, ezpainak hobetzeko makillaje iraunkorra egin diezaiozun eskatu dizu. H. Al cabo de tres meses de su intervención quirúrgica, te pide que le realices un maquillaje permanente para mejorarsus labios.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Makillajeko profesional batek adierazpen-teknikez baliatu behar du irregulartasunak murriztu eta bezeroaren edertasuna nabarmenduta emaitza artistikoak lortzeko. El profesional del maquillaje debe hacer uso de las Técnicas de Expresión para obtener unos resultados artí­sticos que les permitan disminuir las irregularidades, resaltando la belleza del cliente.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Oro har, obalo horiek izan ditzaketen harmoniarik gabeko elementuak makillaje-bolumenak forma egokietara egokituz zuzentzen dira, hartara, forma obalatua emateko, hura jotzen baita perfektutzat. Generalmente la corrección de los elementos disarmónicos que estos óvalos pueden presentar se realizan con la adaptación de los volúmenes del maquillaje en las formas convenientes, para así­ tender a la "forma ovalada", que es la considerada perfecta.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Aurpegi idealaren obaloa bisaia ideal guztiak modu geometrikoan bistaratzen dituena da, edozein makillaje mota ondo egiteko aukera ematen duena. El óvalo "facial ideal", es aquél que debe emanar en forma geométrica toda las facciones ideales, permitiendo realizar cualquier tipo de maquillaje a la perfección.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Forma oso garrantzitsua da pertsonarentzako makillaje-estilo egokia aukeratzeko orduan, makillajeak bezeroaren alde onak edo onak ez direnak indartzea eragingo baitu. La forma tiene una gran importancia a la hora de seleccionar un estilo de maquillaje adecuado a la persona, pues éste influirá en que se potencien los rasgos favorables o los no favorables del cliente.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Aurpegirako mesedegarria den makillaje batek edertasuna gal dezake gorputzaren perspektiba orokorrean. Un maquillaje favorecedor al rostro, puede perder encanto en la perspectiva general del cuerpo.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Makillajearen profesional batek, bezeroaren aurpegia eta garezurra unean bertan analizatuta, badaki nola banatu bolumenak bezeroaren akatsak zuzentzeko edo hazpegiren bat nabarmentzeko. Un buen profesional del maquillaje, analizando rápidamente el rostro y cráneo del cliente, sabe como repartir los volúmenes para corregir imperfecciones o resaltar algún rasgo del cliente.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Ondoren, kolore-iragazki desberdinak erabiliz lor daitezkeen makillaje-koloreak edo -tonuak aztertzeko taula ikusiko dugu. A continuación, expondremos una tabla para estudiar las diferencias de coloración o de tonalidades de maquillaje que se pueden obtener utilizando distintos filtros con color.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

ARGIZTAPENAK MAKILLAJEAN DUEN ERAGINA INFLUENCIA DE LA ILUMINACION EN EL MAQUILLAJE

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

makillaje > maquillaje (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makillaje artistikoak eta fantasiazko makillajeak, urratsez urrats ................................................................................ Realización paso a paso de distintos maquillajes artí­sticos y de fantasía ................................................................................

Materiala:

11. kapitulua. Makillaje-kabinetea .......................................................... Capí­tulo 11. El gabinete de maquillaje..........................................................

Materiala:

Beste makillaje-modalitate batzuk............................................ Otras modalidades de maquillaje .......................................................

Materiala:

Beste makillaje-modalitate batzuk 6. Otras modalidades de maquillaje

Materiala: