eskaintza osagarri

1
eskaintza osagarri > oferta complementaria (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskaintza osagarria La oferta complementaria

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Eskaera horiei erantzuteko, hainbat enpresa sortzen dira, destinoetako eskaintza osagarritzat jotzen denaren barruan sartzen diren zerbitzuak eskaintzen dituztenak. Para atender estas demandas se crean multitud de empresas que ofrecen servicios englobados dentro de lo que se considera la oferta complementaria de los destinos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Eskaintza osagarria sailkatzea. • Clasificar la oferta complementaria.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Eskaintza osagarriko enpresei dagokien autonomia-erkidegoko araudia aztertzea. • Analizar la normativa autonómica en lo que respecta a las empresas de la oferta complementaria.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Nahiz eta autonomia-erkidego batzuek (adibidez, Aragoi, Balearrak, Gaztela-Mantxa, Kantabria eta Katalunia) parke tematikoak eskaintza osagarriko enpresa gisa hartu beren antolamendu-legeetan, erakargarri turistikoko baliabideak ere badira; izan ere, gai dira parke tematikoak dauden destinoetara turista-oldeak eramateko. Aunque algunas comunidades autónomas (por ejemplo, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria o Cataluña) los incluyan dentro de sus leyes de ordenación como parte de las empresas de la oferta complementaria, los parques temáticos son, además, recursos de atracción turí­stica, pues son capaces de generar importantes corrientes de turistas hacia los destinos donde se ubican los m

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Destinoetako eskaintza osagarriaren parte dira halako enpresak. Este tipo de empresas son parte de la oferta complementaria de los destinos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Eguzki- eta hondartza-turismoaren eskaintza osagarriaren aukera zabala eta kalitatea. La variedad y la calidad de la oferta complementaria en el sol y la playa.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

4, 5, 6 eta 7 unitateak ditu, eta, lehenik, oinarrizko eskaintza (ostatua, bitartekaritza eta garraiobideak) azaltzen da; gero, unitateak ditu, eta, lehenik, oinarrizko eskaintza" target="_blank">unitateak ditu, eta, lehenik, oinarrizko eskaintza osagarria (jatetxeak, turismo-informazioa, kirol-jarduerak eta aisialdiko jardueren beste enpresa batzuk), eta, azkenik, gune turistikoei, haien ezaugarriei, egiturei eta abarrei buruzko unitate bat dago. Incluye las Unidades 4, 5, 6 y 7, en las que se muestra, en primer lugar, la oferta básica (alojamiento, intermediación y medios de transporte), en segundo lugar, la oferta complementaria (restauración, información turí­stica, actividades deportivas y otras empresas de actividades de ocio) y por último, se dedica una unidad al núcleo turí­stico, sus caracterí­stica

Materiala: Turismo-merkatuen egitura