eszenatoki Bilatu eszenatoki testuinguru gehiagotan

1
Londreseko Regent parkeko Open Air Theatre antzokiko esznearioa
Londreseko Regent parkeko Open Air Theatre antzokiko esznearioa
eszenatoki > escenario (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Figurak animatzeko, eszenatoki osoa antolatu behar dugu. Para animar figuras tenemos que organizar un escenario completo.

Materiala: Irudia

Marrazkiak izan beharrean, animazioa plastilinazko figurak edo panpinak erabiliz egiten bada, panpinari atzealde edo eszenatoki batean eginiko zenbait argazki erabiltzen dira, posez pose. Jarrera aldatuz, mugimendu irudipena sortuko da 24 irudi/s-ko fotograma horien proiekzioan. Si en vez de ser dibujos, la animación se hace utilizando muñecos o figuras de plastilina, se trata de una serie de fotos tomadas al muñeco sobre un fondo o escenario, pose a pose, en las que se cambia su postura, de tal forma que la proyección de esas f

Materiala: Irudia

Animazio-zinemak teknika bat erabiltzen du: aktoreen eta eszenatokien filmaketaren ordez, marrazkiak, panpina artikulatuak edo ordenagailuz sortutako planoak erabiltzea, hartualdiz hartualdi bizia emanez mugimendu-irudipena lortzeko. El cine de animación utiliza una técnica que sustituye la filmación de actores y escenarios por el uso de dibujos, muñecos articulados o planos generados por ordenador, animados toma a toma, para lograr la sensación de movimiento.

Materiala: Irudia

Pertsonaiak eta eszenatokiak prestatzea: grabazio-saioen plangintza. Preparación de personajes y escenarios: planificación de las sesiones de grabación.

Materiala: Irudia

Bi planoen arteko espazio-jarraitutasunaren adibideak dira eszenatoki berean tamaina edo ardatz-jauzia dakarten plano-aldaketak. Los cambios de plano que implican un salto de eje o de tamaño sobre un mismo escenario, son ejemplos de continuidad espacial entre dos planos.

Materiala: Irudia

Hori oso baliagarria da, enkoadraketari esker ez baitugu filmaketa egiteko proposaturiko eszenatokia ikusten, ezta eszenaren inguruko teknikariak eta argitzaileak ere. Esto es de gran utilidad porque gracias al encuadre no vemos el escenario artificial preparado para rodar una pelí­cula, ni al equipo de técnicos e iluminadores que rodean la escena.

Materiala: Irudia

Narrazio-metodoari dagokionez, kamera finkoa erabiltzen zuen, ikuslearen ikuspuntua ordezten zuena. Beraz, antzerkiko eskemei eusten zien, non dekoratuak eszenatoki gisa funtzionatzen baitu eta pertsonen gorputz osoak agertzen baitira. En cuanto a su método narrativo, usa la cámara inmóvil, que sustituye al punto de vista del espectador, por lo que se mantiene en los esquemas del teatro, donde el decorado funciona como un escenario y las personas se representan de cuerpo entero.

Materiala: Irudia

Eszenatoki osoa: eszenatoki osoa marraztea da kameraren mugimenduak marrazteko modu bat (oraingo kasu honetan etxea eta behean aparkatuta dagoen gurdia). Eta eszenatoki horretan segidako bi hartualdi edo gehiago enkoadratzen dira. Escenario completo: Una forma de dibujar los movimientos de la cámara es dibujar un escenario completo (En este caso la casa y el carro que está aparcado debajo) Y sobre este escenario se encuadran dos o más tomas que están seguidas en el tiempo.

Materiala: Irudia

Kamerak egiten dituen desplazamenduak honelaxe erakuts daitezke: eszenatokia izango litzatekeenaren irudi handitua egiten da, eta irudi horretan bi hartualdi edo gehiago enkoadratzen dira. Horretarako, geziak erabiltzen dira kameraren mugimendua erakusteko. Los desplazamientos que realiza la cámara se pueden mostrar de la siguiente manera: se dibuja una imagen ampliada de lo que sería en escenario, y sobre ella se encuadran dos o más tomas, y se usan flechas para mostrar el movimiento de la cámara.

Materiala: Irudia

Adibidez, eszenatoki zabala eta irekia erakusten bada, distantziak perspektiba handiagoa izango du zuhaitzak kameratik hurbil jartzen badira. Por ejemplo, si se muestra un escenario amplio y abierto, la distancia gana perspectiva si se colocan unos árboles cerca de la cámara.

Materiala: Irudia