antzerki

1
antzerki > teatro (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Chéret-en karteletan, ikuskizunekin, musikarekin, dantzekin eta antzerkiekin lotutako gaiak iragartzen ziren, baita liburu-dendak, lurrinak, kosmetikoak eta farmaziako produktuak ere. Los carteles se Chéret anunciaban temas relacionados con espectáculos, música, bailes y teatros, así­ como librerías, perfumes, cosméticos y productos de farmacia.

Materiala: Irudia

Antzerkiaren eta zinemaren artean, adierazpen-desberdintasun handiak daude, baina lehen planoa, zinemaren beraren baliabidea, funtsezkoa da. Entre el teatro y el cine existen grandes diferencia expresivas, pero el recurso del primer plano, propio del cine, es fundamental.

Materiala: Irudia

Izan ere, lehen filmetan, antzerkian bezala atzematen zuen zinemak errealitatea: antzezlana ikusten ari den ikuslearen begiaren ordez jartzen zen kamera, mugimendurik gabe eta pertsonengana hurreratu gabe. De hecho, en las primeras pelí­culas la cámara captaba la realidad como sustitución del ojo del espectador que ve una obra de teatro, sin movimientos y sin acercarse a los personajes.

Materiala: Irudia

Planoak txandatzeko posibilitatea da zinemaren eta antzerkiaren adierazkortasunaren arteko desberdintasun handienetako bat; izan ere, beti da enkoadraketa bera antzerkian: plano orokorra, akzio guztia osotasunean erakusten duena. La posibilidad de alternar planos diferentes es una de las grandes diferencias entre la expresividad del cine y la del teatro, donde el encuadre es siempre el mismo: un plano general, que muestra toda la acción en su conjunto.

Materiala: Irudia

Antzerkiak, beraz, ezin eskaini dezake gizakiaren aurpegieraren adierazkortasuna. Zineman, berriz, lehen planoarekin lortzen da hori. El teatro, por tanto, no puede ofrecer la expresividad del rostro humano, conseguido por el Primer Plano del cine.

Materiala: Irudia

Bela Balasz hungariarrak, bestalde, zinema antzerkitik bereizitako artea dela erakusten duten hiru elementu nabarmentzen ditu. El húngaro Bela Balasz, por su parte, destaca tres elementos que hacen del cine un arte diferenciado del teatro.

Materiala: Irudia

o Lehen planoa: antzerkiak ez bezala, eszenan agertzen diren xehetasunetara eta pertsonaiengana hurbiltzeko aukera ematen du zinemak. o El primer plano: a diferencia del teatro, el cine ofrece la oportunidad de acercarnos a los detalles y personajes que aparecen en la escena.

Materiala: Irudia

Halaber, ondorio honetara iristen da: hitzak antzerkiaren akzioa markatzen duen bezala, irudien erritmoa funtsezkoa da zineman. Así­ mismo, llegó a la conclusión de que, así­ como la palabra marca la acción del teatro, el ritmo de las imágenes es esencial en el cine.

Materiala: Irudia

Narrazio-metodoari dagokionez, kamera finkoa erabiltzen zuen, ikuslearen ikuspuntua ordezten zuena. Beraz, antzerkiko eskemei eusten zien, non dekoratuak eszenatoki gisa funtzionatzen baitu eta pertsonen gorputz osoak agertzen baitira. En cuanto a su método narrativo, usa la cámara inmóvil, que sustituye al punto de vista del espectador, por lo que se mantiene en los esquemas del teatro, donde el decorado funciona como un escenario y las personas se representan de cuerpo entero.

Materiala: Irudia

Laster asko gainditu zuen antzerkiarekiko mendekotasuna, eta bere narrazioa landu zuen. Pronto superará esta dependencia del teatro y forjará su propia narrativa.

Materiala: Irudia

antzerki > teatro (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pub eta kafetegietan galdera-erantzunen lehiaketak (quiz) egin daitezke, eta, establezimendu guztietan, mimoak, magia-ikuskizunak, abeslariak bakarrizketak antzerkia drag queenak, etab. Enpubso cafés concursos de preguntas y respuestas (quiz), y en todos: mimos, espectáculos de magia cantantes monólogos teatro drag queens, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Espainian ez da asko zabaldu, baina, beste herrialde batzuetan, ohikoak dira gaikako jatetxeak langileak arropa jakin batzuekin janzten dira, edo pertsonaia jakin batzuen mozorroak izaten dituzte, eta jatetxeak markatzen duten rolak antzeztuz artatzen dituzte bezeroak Aldian behin antzerki txikiak edo koreografiak egiten dituzte, abestu egiten dute, etab. En España aún no está muy introducido, pero en otros países son habituales los restaurantes temáticos en los que el personal va ataviado con distintos trajes o disfrazados de ciertos personajes y atienden al cliente dentro del rol que marca el restaurante cada cierto tiempo montan pequeños teatrillos o coreografías cantan, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Ikuskizun-jarduerak dira, hala nola antzerkia musikalak, magia, etab.; animazio-sailak ekoizten ditu, edo kanpoan kontrata daitezke. Se trata de actividades de espectáculo como teatro musicales, magia etc. producidos por el departamento de animación o contratados fuera.

Materiala: Animazio turistikoa