hegazkin Bilatu hegazkin testuinguru gehiagotan

1
Boeing 747 bat.
Boeing 747 bat.
hegazkin > avión (91 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urruntasunaren ondorioz, atzerriko bisitarien batez besteko egonaldia 26 egunekoa dela jotzen da; nagusiki hegazkina erabiltzen da garraiobide gisa eta, ondorioz, Sydneyko aireportuan pilaketak sortzen dira urteko hainbat sasoitan; izan ere, aireportu hori hub edo lotura-plataforma da Zeelanda Berrira eta Ozeano Bareko beste uharte batzuetara doazenentzat. Como consecuencia del alejamiento la estancia media del visitante extranjero se estima en 26 días empleando como medio de transporte predominante el avión, lo que provoca en ciertos periodos del año la congestión del aeropuerto internacional de Sydney que sirve también como "hub" o plataforma de enlace para los pasajeros interesados en llegar a Nueva Zelanda y otras <

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Lurraldearen hedadurak zaildu egiten du errepide bidez lekualdatzea, eta, horren ondorioz, hegazkina da nazioarteko bidaiariek dituzten destinoen artean lekualdatzeko garraiobide egokiena. Horregatik, Varig eta VASP konpainiek barne-hegaldiak eskaintzen dituzte, prezio murriztuan, kupoi- edo pase-sistemaren bidez, baldin eta turistak kontinenteen arteko bidaiak konpainia berarekin egin badit La amplitud territorial, dificulta los desplazamientos por carretera , por eso el avión se posiciona como el medio más eficaz para desplazarse entre los destinos más frecuentados por los viajeros internacionales, por esta razón las compañías Varig y VASP ofertan a precios reducidos , mediante el sistema de cupones o pases, los trayectos internos , siempre que el turista haya volado los tramos intercontinentales con la misma compañía aérea.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Itsas bidaien turismoaren garrantzia ikusita, azpimarratu beharra dago aire-garraioak lurralde-integrazioan eta jarduera turistikoan duen eragina; izan ere, lurralde gorabeheratsuak eta gerrillak landa-eremuetan duen nagusitasunak distantzia ertainetan eta laburretan hegazkina erabiltzea aholkatzen dute. Vista la importancia del turismo de cruceros , hay que mencionar el papel crucial que desempeña el transporte aéreo en la integración territorial y en la actividad turí­stica, ya que lo accidentado del terreno y el dominio de la guerrilla en zonas rurales ,aconsejan el uso del avión para distancias medias y cortas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hegazkinez iristen diren bidaiarien sarbide nagusia San Pedro Sula da. Dagoeneko aipatu ditugun Copáneko aurriak alde batera utzita, baliabide naturalak izan ohi dira zirkuitu turistikoen ardatz: baso tropikaleko Azul Meambar Parke Nazionala, Tegucigalpa hiriburutik gertu dagoen La Tigra; eta Punta Sal parke itsastar ko San Pedro Sula , suele constituir la puerta de entrada más importante para los viajeros que acceden en avión, excluyendo las ruinas de Copán ya comentadas, son los recursos naturales, los que articulan los circuitos turí­sticos ,con los PN de Azul Meambar , de bosque tropical; La Tigra, en las inmediaciones de Tegucigalpa, la capital de Honduras ; y Punta Sal de tipo marino continental.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

hotelik onenak, hegazkinetako eserlekurik onenak, ikuskizunik famatuenak, jatetxerik ospetsuenak... los mejores hoteles, los mejores asientos de avión, los espectáculos más famosos, los restaurantes más prestigiosos...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

203 eserleku 376 €-tan salduz gero, hegazkinaren kostua ordainduta geratuko da. Si vende 203 plazas a 376 €, cubre coste de avión:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Edukiera gutxikiko hegazkinak ustiatzen dituzten konpainiak dira (8-20 eserleku), eta pertsonak edo talde txikiak garraiatzeko, hegaldi nazionaletan edo nazioartekoetan garraiatzeko erabiltzen dira; eskualdeko hegaldien antzekoa da, baina espezifikoagoa. Son compañías que explotan aviones de pequeña capacidad, 8-20 plazas, para transportar personas o pequeños grupos, en vuelos nacionales o internacionales; es parecido a vuelos regionales, pero más especí­fico.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Charter-hegaldi baten kostua kalkulatzeko, EZ da hegazkineko eserleku guztiaken salduz gero ateratzen dena kalkulatu behar; aldiz, betetze-indizerik txikienaren arabera kalkulatzea komeni da. El cálculo del coste de un vuelo charter NO debe basarse en la venta completa del avión y es conveniente calcular un í­ndice de ocupación más bajo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hegazkinak modu globalean kontratatzen dira, eta bi modalitate eskaini ohi dira: Los aviones se contratan globalmente y suelen ofertarse bajo dos modalidades:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia-antolatzaileek seriean antolatutako bidaietarako: eserlekuak banaka saltzen dituzte eta, normalean, lurreko zerbitzuak ere eskaintzen dituzte hegaldiekin batera, edo hegazkina baino ez (formula horri "only seat" esaten zaio). Para viajes programados en serie por touroperadores que venden las plazas una a una, normalmente acompañadas por servicios terrestres o como sólo avión (fórmula llamada: "only seat")

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan