kable elektriko Bilatu kable elektriko testuinguru gehiagotan

1
kable elektriko > cable eléctrico (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
RS-485, kable bihurritua, kable elektrikoa edo zuntz optikozkoa. RS-485, par trenzado, cable eléctrico o de fibra óptica.

Materiala: Industria komunikazioak

Kablea barruan edo kanpoan instalatu behar den ere hartu behar da kontuan, kable elektrikoaren kasuan bezala. Además, se tendrá en cuenta si el cable debe ser instalado en el interior o exterior, al igual que en el cuenta si el cable" target="_blank">cuenta si el cable eléctrico.

Materiala: Industria komunikazioak

^^ kable elektrikoa, RS485erako kable bihurritua. ^^ cable eléctrico, par trenzado para RS485.

Materiala: Industria komunikazioak

Pantailatu gabeko kable elektrikoa eta FTP datu-kablea Cable eléctrico sin apantallar y cable de datos FTP

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Kable elektrikoa Cable eléctrico

Materiala: SCADA sistemak

2
kable > cableado eléctrico (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elementu hauetan ez dago kable elektrikorik. Horren ordez, fabrikatzaile batzuek sare optikorako konexioa eskaintzen dute zuzenean. En estos elementos no existe cableado eléctrico, sino que algunos fabricantes ofrecen directamente la conexión a la red óptica.

Materiala: Industria komunikazioak

8.8 irudia. Topologia eta kable elektrikoez hornitutako sarea, RS485 interfazearentzat. Errepikagailuak erabiltzen dira. Figura 8.8. Topología y red con cableado eléctrico, para la interfaz RS485. Puede verse la utilización de repetidores.

Materiala: Industria komunikazioak