abiadura-kaxa Bilatu abiadura-kaxa testuinguru gehiagotan

1
abiadura-kaxa > caja de velocidades (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Abiadura-kaxa konposatua Caja de velocidades compuesta

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Abiadura-kaxa sinplea Caja de velocidades simple

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

motorrak eragindako higidura abiadura-kaxara igarotzen da (zuzenean, polea baten higidura jasotzen duen ardatz baten bitartez, edo zeharka, enbrage-sistema baten bitartez), eta, engranaje-konbinaketen bitartez, torloju nagusira igarotzen da. Torloju horren muturrean dago jarrita, esate baterako, gakoak dituen plater orokor bat, tornuaren kasuan, edo ardatz fresa-etxe bat, fresatzeko makinaren kasuan. el movimiento generado por el motor pasa a la caja de velocidades -ya sea directamente mediante un eje que recibe el movimiento de una polea, o indirectamente a través de un sistema de embrague- y mediante las combinaciones de engranajes pasa al husillo principal, donde en el extremo del mismo está montado p.ej. un plato universal de garras en el caso de un

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Era berean, abiadura-kaxatik higidurak hartzen duen beste bide batetik, higidura aitzinamendu-kaxa batera bideratzen da, eta ardatz batzuei higidura emanez irteten da kaxa horretatik. Eraldatzeko beste mekanismo batzuen bitartez torloju-azkona, esaterako, orga erreminta-etxean edo fresatzeko makinaren mahaian bukatuko du higidura horrek. Era horretan, aitzinamendu sinkronizatua lortuko da. A su vez, y por otro camino que toma el movimiento desde la caja de velocidades, se conduce éste a una su vez, y por otro camino que toma el movimiento desde la caja" target="_blank">su vez, y por otro camino que toma el movimiento desde la caja de avances, de donde sale dando movimiento a unos ejes que, mediante otros mecanismos de transformación p.ej. husillo-tuerca, acabará en el carro portaherramientas o en la mesa de la fresadora, logrando así­ un avance sincronizado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bankadaren sendotasuna murritz daiteke bankadan irekidura bat edo gehiago behar direnean, esate baterako, abiadura-kaxa bateko engranajeak muntatzeko sarbidea. La solidez de la bancada puede quedar mermada cuando se necesita disponer de una o varias aberturas en la misma, p.ej. acceso para el montaje de los distintos engranajes de un caja de velocidades.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Halaber, abiadura-kaxa bat eta aitzinamendu-kaxa bat dute. Engranaje-trenen bidez, aitzinamendu horiek sinkronizatu egiten dira haria edo beste profil bat taillatzeko prozesuan. Dispone de una caja de velocidades y otra de avances que, mediante trenes de engranajes sincronizan estos avances en el proceso de tallado de la rosca, u otro perfil.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Goiko organ, tinko kokatzen dira buru harri-etxea eta higidura transmititzeko sistemaren euskarriak (motorra, erregulagailua, abiadura-kaxa eta abar). Horrela, beraz, orgak bere oinarriaren inguruan jira egiten duenean, buruak ere jira egiten du. El carro superior aloja fijamente el cabezal portamuelas y los soportes del sistema de transmisión del movimiento (motor, variador, caja de velocidades, etc.), de manera que al girar sobre su base, también gira el cabezal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Motor propioa du, eta motor horrek higidura ematen dio torlojuari abiadura-kaxa baten bidez. Oratzeko edo zentratzeko beharrezkoa den elementua torlojuaren ertz batean dago, arteztu beharreko piezaren ezaugarrien arabera. Monta un motor propio, que a través de una caja de velocidades dota de movimiento al husillo, en cuyo extremo dispone del elemento de amarre o centrado necesario, según las caracterí­sticas de la pieza a rectificar.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Buru harri-etxearen biraketa-ardatza mahaiaren biraketa-ardatzarekiko paraleloa da. Hantxe dago muntatuta abiadura-kaxa baten bidez motorraren higidura jasotzen duen harria. Su eje de rotación es paralelo al de la mesa, donde se encuentra montada la muela que recibe el movimiento del motor a través de una caja de velocidades.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gaur egun, abiadura-erregulagailu elektronikoak erabiltzen ari dira abiadura-kaxen ordez. Actualmente estas cajas de velocidades se están sustituyendo por variadores electrónicos de velocidad.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea