armazoi Bilatu armazoi testuinguru gehiagotan

1
armazoi > montura (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
armazoiak inpaktuaren aurrean zer erresistentzia duen zehazten du. determina la resistencia que ofrece la montura al impacto.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Identifika itzazu armazoi-markaketa hauek: Identifica los siguientes marcados de monturas:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Armazoi-markaketa Marcado montura

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Okularrak nahiz armazoiak inpaktua hautsi gabe jasan behar dute. Tanto el ocular como la montura deben resistir el impacto sin romperse.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Armazoian eta lenteetan eduki behar dituen markek, baita haien sinbologiak ere, zehazki zertarako diseinatu diren, inpaktuekiko zer erresistentzia duten nahiz zer arriskutatik babesten duten adierazten digute. Las marcas que deben llevar, así­ como su simbología, tanto en la montura como en las lentes, nos indican para qué uso concreto han sido diseñadas, su resistencia a los impactos, así­ como el peligro del que nos protege.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Armazoian adierazten diren markak aplikazio-eremuari eta inpaktuarekiko erresistentziari dagozkio. Las marcas indicadas en la montura son el campo de aplicación y la resistencia al impacto.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Armazoian En la montura

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

armazoi hori zer objektutarako diseinatu den zehazten du. determina el objeto para el cual ha sido diseñada esa montura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Armazoiko markaketaren adibidea. Ejemplo de marcado de montura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Armazoi unibertsala: Montura universal:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

armazoi > montura (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
MARKA EGOKIA IKUSI AHAL IZANGO DUZU KRISTALETAN ETA ARMAZOIAN, GOIALDEAN. PODRA ENCONTRAR LA MARCA APROPIADA EN LOS CRISTALes Y EN LA MONTURA EN LA PARTE SUPERIOR.

Materiala: Sistemen integrazioa

ARMAZOIA: MONTURA:

Materiala: Sistemen integrazioa

IREKI ARMAZOIA SUDUR-ZUBIA BULTZATUZ. ABRA LA MONTURA EMPUJANDO EL PUENTE NASAL.

Materiala: Sistemen integrazioa

TORLOJU TXIKIAREN MUTURRA ARMAZOITIK ATERAKO DA. EL EXTREMO DEL TORNILLO PEQUEÑO SALDRÁ DE LA MONTURA

Materiala: Sistemen integrazioa

ARMAZOIA GOGORTZEN DENEAN ETA HAUSKOR BIHURTZEN DENEAN, ALDATU EGIN BEHAR DITUZU SEGURTASUN-BETAURREKOAK. CUANDO LA MONTURA SE ENDUREZCA Y SE VUELVA FRÁGIL, DEBE CAMBIAR LAS GAFAS DE SEGURIDAD

Materiala: Sistemen integrazioa

«Katilu» erako armazoiko betaurrekoak. Gafas de montura «cazoletas».

Materiala: Sistemen integrazioa

Betaurreko graduatu konbentzional baten antzera osatuta daude, hau da, normalean polikarbonatozko armazoi baten gainean jarrita dauden bi okular izango ditu. Están constituidas de forma similar a una gafa graduada convencional, es decir, presentará dos oculares montados sobre una montura que generalmente es de policarbonato

Materiala: Sistemen integrazioa

Batzuetan, okularrak eta armazoia pieza bakar bat izaten dira; kasu horretan, «armazoi unibertsaleko babes-betaurreko panoramiko» esaten zaie(9. irudia . En ocasiones, tanto los oculares como la montura son una pieza única denominándose, en este caso, “gafas de protección de montura universal panorámicas”(fig. 9).

Materiala: Sistemen integrazioa

Pantailari buruko arnesa duen edo kaskora akopla daitekeen armazoi batek eusten dio(11. irudia . Este elemento se sustenta sobre una montura con arnés de cabeza o acoplable a casco fig. 11).

Materiala: Sistemen integrazioa

Armazoiaren marka 18. irudia : Marcado de la montura fig. 18):

Materiala: Sistemen integrazioa