gernu Bilatu gernu testuinguru gehiagotan

1
gernu > orina (77 testuinguru)
eu testuak es testuak
GERNUA ERATZEA FORMACIÓN DE LA ORINA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Iraitz-aparatuari GERNU-APARATUA ere deitzen zaio. Haren organorik garrantzitsuenak GILTZURRUNAK dira, odola IRAGAZTEAREN bidez gernua eratzen dutenak. Este aparato se denomina también APARATO URINARIO y sus órganos más importantes son los RIÑONES que se encargan de formar la orina mediante un proceso de FILTRACIÓN de la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

GILTZURRUNETAN GERNUA eratzen du. Se encarga de formar ORINA en el RIÑÓN

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

GERNUA kanporatzen du URETRAN barrena. Eliminar la ORINA al exterior a través de la URETRA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Odol-zirkulazioan pilatzen diren hondakinak eramaten ditu odoletik, eta gernuaren bidez kanporatu. Es el encargado de retirar de la sangre las sustancias de desecho que se acumulan en el torrente circulatorio, eliminándolas al exterior a través de la orina.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BOWMANEN KAPSULA. Mintz bikoitza da, eta bere baitan tolesten da, GLOMERULUA barneratu edo inguratzeko. Horrela, barnean espazio bat sortzen du, BOWMANEN ESPAZIOA, GLOMERULUAN iragazi den gernua biltzeko. La CíPSULA DE BOWMAN (que es una doble membrana que se curva sobre sí­ misma para alojar o rodear al GLOMí‰RULO, creando en su interior un espacio, el ESPACIO BOWUMAN, donde se recoge la orina filtrada del GLOMí‰RULO).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hainbat NEFRONEN hodi biltzaile batzuk GILTZURRUN-PAPILAREN ertzean amaitzen eta irekitzen dira, eta nefrona barreneko ibilbidean eratu den gernua dagokion KALIZEAN uzten dute. Varios túbulos colectores de diferentes NEFRONAS confluyen y se abren en el extremo de la PAPILA RENAL, dejando la orina que se ha ido formando en el recorrido a lo largo de la neurona en el CíLIZ correspondiente.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Haien FUNTZIOA da gernua eramatea GILTZURRUNETATIK MASKURIRA arte. Su FUNCIÓN es transportar la orina desde el RIÑÓN hasta la VEJIGA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Maskuriaren funtzioa da gernua pilatzea uretratik kanporatzen den arte. GERNUA kanporatze horri GERNU EGITEA deitzen zaio. La función de la vejiga es almacenar la orina hasta su expulsión al exterior a través de la uretra y este acto de emitir la ORINA hacia el exterior se denomina, MICCIÓN.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

da, eta gernua MASKURITIK kanpora eramaten du. EXCRETOR y conduce la orina desde la VEJIGA hasta el exterior.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak