pita Bilatu pita testuinguru gehiagotan

1
pita > boquilla (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Askotariko profilak izan ditzakete moldurek. Muntaia, berriz, topeka egiten dugu, pita bidez, edo 45 graduko alde bat erabiliz. Las molduras pueden tener muy variado perfil; la ensambladura se hace a tope, con boquilla, o con una cara a inglete.

Materiala: Egurraren teknologia

Aho-zirika egin behar da muntaia, pita bidez, eta zur-erdika edo urkila bidez lotu behar dira barretak. Los ensambles se harán a espiga y caja, con boquilla; y la unión de barretas, a media madera o a horquilla.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Pita bidezko muntaia erabiltzen dugunean (ikusi 772. irudia), moldura bezain sakona baldin bada jangunea, piezaren lodiera osoan luzatu behar da pita; bestela, dagokion bezainbat luzatu behar da alde bakoitza. b) La ensambladura con boquilla puede verse en la figura 772. Si el rebajo tiene la misma profundidad que la moldura, se hará la boquilla corrida por todo el grueso de la pieza; y en caso contrario, se dará a cada lado el avance que le corresponda.

Materiala: Egurraren teknologia

772. irudia. Trenkada-markoaren pita bidezko muntaia. Fig. 772 Ensamble a boquilla del marco de tabique.

Materiala: Egurraren teknologia

pita > boquilla (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilatuetan, antzina, teilak aprobetxatzeko, teila estu-estuak erabiltzen zituzten batzuetan, eta teila horiek hain ziren estuak, tapakien pitak izateko besterik ez zuten balio. En tejados antiguos el aprovechamiento de las tejas puede llevar al uso de tejas muy estrechas que sólo podrían servir de boquillas como tapas.

Materiala: Igeltserotza

Teilatu-gailurra amaitzen den pitan jarri behar dugu apaingarria, eta rotaflexarekin teila bat moztuta egin dezakegu apaingarri hori. Esta pieza irá colocada en la boquilla donde termine el caballete y se puede obtener cortando una teja con la rotafléx.

Materiala: Igeltserotza

Pitak nola atxiki behar diren, masak pitak estal ditzan. En la ilustración se puede ver cómo se reciben las boquillas, de tal manera que la masa oculte la boquilla.

Materiala: Igeltserotza

Ubideetako pitak teilatu-hegala baino kanporago ateratzen direnean baino ezin da hori egin. Esto se puede hacer cuando sólo las boquillas de los rí­os sobresalen respecto del alero.

Materiala: Igeltserotza

Ubideetako pitek teilatu-hegalarekiko izan dezaketen irtengunea. Ejemplo de la distancia que pueden sobresalir las boquillas de los rí­os, respecto de la de las tapas.

Materiala: Igeltserotza

Pita hauetan, bai tapek bai ubideek tarte berdina dute teilatu-hegaletik kanpo. Ejemplo de unas boquillas donde tanto tapas como rí­os sobresalen con la misma distancia respecto del alero.

Materiala: Igeltserotza

Hormigoizko teilen eta teila mistoen pitak kulunkatu egiten dira; izan ere, ezin dira teilekin altxatu, ez baitute teilarik aurrean. Las boquillas de las tejas de hormigón y de las tejas mixtas, tienden a cabecear ya que no se calzan con ninguna teja, pues no hay teja que las preceda.

Materiala: Igeltserotza

Teila Masa Pita 11. irudia Tejo Masa Boquilla Figura 11

Materiala: Igeltserotza

Pitatarako egokia Apropiada para boquilla

Materiala: Igeltserotza

Pita ere ikusten da, eta haren gainean ezarriko da ilara bakoitzeko lehen tapakia. También se puede apreciar una boquilla, sobre la que descansará la primera tapa de cada hilada.

Materiala: Igeltserotza