mapa Bilatu mapa testuinguru gehiagotan

1
mapa > mapa (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egin ezazu kontinentearen mapa bat herrialde eta hiriburu guztiak kontuan hartuta, eta kokatu jarraian aipatzen diren destino turistikoak ere. Confecciona un mapa del continente con todos los paí­ses y sus capitales, incluyendo los destinos turí­sticos que se relacionan a continuación.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ibilbidearen mapa. Mapa con el recorrido.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Errepide-mapan izan daitezkeen autobideetako bidesari, tunel eta aduana-kostuak, autobusaren kostuari gehitu beharreko gastua dira eta. Analizar en el mapa de carreteras los posibles peajes de autopistas, túneles o costes de aduanas, pues suponen un gasto adicional que hay que incrementar al coste del autocar.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Lurreko zirkuituen kasuan, antolatzen duen bidaia-agentziak mapa batekin aztertu behar du zirkuitua igaroko den zona, eta toki interesgarriak zein diren ikusi behar du, baita distantzia eta errepideen egoera ere, zirkuituaren etapak zehazteko. En el caso concreto de circuitos terrestres la agencia de viajes organizadora tiene que estudiar con un mapa la zona por la que quiere operar el circuito y analizar los lugares de interés, y la distancia y estado de las carreteras para determinar las diferentes etapas de un circuito.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Michelin mapa da hedatuenetako bat. Entre los mapas más difundidos está el de Michelin.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Munduko errepideei buruzko informazioa oso sakabanatuta dago, eta bidaia-agentzietan aldian-aldian eguneratu behar dira mapak, herrialde guztiek gehitzen baitizkiete kilometroak etengabe beren autobide eta autobiei. La información sobre carreteras del mundo está muy dispersa y en las AAVV es necesario actualizar los mapas periódicamente, pues todos los paí­ses añaden continuamente nuevos kilómetros de autopistas y autovías.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

ESPAINIAKOTURISMO PARADOREEN ETA IBILBIDEEN MAPA MAPA DE PARADORES Y RUTAS DE TURISMO DE ESPAÑA.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Osatu aztertutako autonomia-erkidego bakoitzaren mapa mutu bat interesgarrientzat jotzen dituzun gune natural eta kulturalekin. 4- Completa un mapa mudo de cada una de las comunidades autónomas con los enclaves naturales y culturales que consideres mas interesantes destacados.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Geltokien aurkibidea eta ibilbide erradialen eta zeharkakoen mapa ditu hasieran, ordutegien koadroei dagozkien zenbakiekin. Koadro horietan, Espainian irteten den estatuko edo nazioarteko tren bakoitzaren ibilbide osoa ageri da. El punto de partida es un í­ndice de estaciones y el mapa de las relaciones radiales y transversales con el número que corresponde a los cuadros horarios donde aparece todo el recorrido de cada tren nacional o internacional con salida de España.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Osatu aztertutako autonomia-erkidego bakoitzaren mapa mutu bat interesgarrientzat jotzen dituzun gune natural eta kulturalekin. Completa un mapa mudo de cada una de las comunidades autónomas con los enclaves naturales y culturalesque consideres mas interesantes destacados.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

2
mapa > mapa (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskaini nabigatzeko mekanismo garbi eta koherenteak (orientazio-informazioa, nabigazio-barrak, gunearen mapa, etab.), pertsona batek gunean bilatzen duena aurkitzeko probabilitatea areagotzeko. Proporcione mecanismos de navegación claros y consistentes, (información orientativa, barras de navegación, un mapa del sitio, etc.) para incrementar la probabilidad de que una persona encuentre lo que está buscando en un sitio.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

13.3 Eman gunearen maketazio orokorrari buruzko informazioa (adibidez, gunearen mapa edo edukien taula) [2. lehentasuna]. 13.3 Proporcione información sobre la maquetación general de un sitio (por ejemplo, mapa del sitio o tabla de contenidos) [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Irudi-mapetarako, erabili "alt" AREArekin edo MAP elementua A elementuak (eta beste testu bat) eduki gisa dituela. Para mapas de imagen, use el atributo "alt" con AREA o el elemento MAP con elementos A (y otro texto) como contenido.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabiltzaile guztiek ezin dituzte ikusizko pistak erabili ikusteko ahalmena duten erabiltzaileen gida dira, hala nola mapak, korritze-barrak, elkarren ondoko markoak edo grafikoak. No todos los usuarios pueden utilizar las pistas visuales tales como mapas, barras de desplazamiento, marcos contiguos o gráficas que guían a los usuarios videntes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

13. adibidea Irudi-mapak Ejemplo 13 Mapas de imágenes

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Irudi-mapak Mapas de imágenes

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Irudiaren zati bat beste orri baterako lotura izatea ahalbidetu dezake, hau da, irudian mapa bat egin dezake, irudiko atalak estekak izateko moduan. Puede hacer que parte de la imagen sea un enlace a otra página, es decir, puede hacer un mapa sobre la imagen de manera que secciones de la imagen sean enlaces.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

..... etiketek irudi-mapa bat sortuko dugula identifikatzen dute. Las tags ..... identifican que vamos a crear un mapa de imágenes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Normalean, name= atributua dauka asoziatuta, eta horren ondoren, komatxo artean, maparen izena. Generalmente, lleva asociado el atributo name= al que le sigue entre comillas el nombre del mapa.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Azkenik, kontuan izan irudi bat mapa gisa tratatzeko, lehen deskribatu dugun kodeaz gain, mapatu beharreko irudiari dagokion irudi-etiketan usemap="#maparen izena" atributua behar dela. Finalmente, debe saber que para que una imagen sea tratada como un mapa, además de el código anteriormente descrito, debe incluir en la tag de imagen correspondiente a la imagen a mapear el atributo usemap="#nombre del mapa".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak