tren

1
tren > ferrocarril (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sossusvleitik abiatu eta kostaldeko hiri garrantzitsuena den Swakopmund-era iristen da herrialdea zeharkatzen duen tren turistikoa. Bidean, Namib basamortuaren bereizgarri eta herrialdearen irudirik ezagunena diren duna gorri handien segida ikusten da. Entre Sossusvlei y Swakopmund, principal nucleo del litoral y parada final del ferrocarril turí­stico que atraviesa el paí­s, se abre una sucesión de grandes dunas rojas caracterí­sticas del Desierto del Namib , que son la imagen más conocida en el exterior.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

GDS horren bidez, aire-zirkulazioari buruzko transakzioak egin daitezke eta, horrez gain, gidaririk gabeko autoak alokatzen dituztenekin, handizkako bidaia-agentziekin, hotelak erreserbatzeko zentralekin, itsas eta tren -garraioko konpainiekin, etab. ere lan egin daiteke lan. Mediante dicho GDS, no sólo se puede realizar transacciones referidas al tráfico aéreo, sino que también se puede operar con prestatarios de servicios dedicados al alquiler de coches sin conductor, agencias de viajes mayoristas, centrales de reservas de hoteles, compañías de transporte marí­timas y por ferrocarril, etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

FS (Ferrovia dello Stato) konpainia nagusi den trena aukera oso erabilgarria da: azkarra eta erosoa, trenbide-sare zabalekoa, prezio lehiakorrekoa eta denbora-galerarik eragiten ez duena. El ferrocarril dominado por la FS (Ferrovia dello Stato) se revela como una alternativa muy viable, por la mayor rapidez y comodidad, el amplio tejido de la red de vías, los precios competitivos y la ausencia de tiempos muertos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Negozio-bidaiak egiten ari diren profesionalak, hirietara beste garraiobide batean joan ondoren (hegazkina edo trena), automobila behar dutenak hiri barruan ibiltzeko. Profesionales en viajes de negocios que se desplazan a las ciudades en otro medio de transporte (avión o ferrocarril) y que necesitan el automóvil para los desplazamientos urbanos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Trenen arloko lankidetzarako gobernuarteko erakundea da, eta Bernan du egoitza. Organismo intergubernamental para la colaboración en materia de ferrocarriles con sede en Berna.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

RENFEren bulego bati atxikitzea erabaki dezakete tren-txartel asko saltzea aurreikusten ez duten edo Savia Amadeus GDSrik ez duten bidaia-agentziek, txartelak eman diezazkieten. La agencia de viajes que no prevé vender una gran cantidad de billetes de ferrocarril o que no dispone del GDS Savia Amadeus, puede optar por adscribirse a una oficina de RENFE para que ésta le facilite los billetes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

7.5.- TRENAREKIN KONBINATUTAKO ZERBITZUAK ETA BIDAIAK 7.5.- SERVICIOS Y VIAJES COMBINADOS CON FERROCARRIL

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Trenarekin konbinatutako bi zerbitzu mota daude prezio globaletan, eta horiek ere bidaia-agentzien bidez merkaturatzen dira. Existen dos tipos de servicios combinados con ferrocarril a precios globales que también se comercializan a través de las AAVV:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bestalde, trena oinarrizko garraiobide gisa erabiltzen dute handizkako bi bidaia-agentziak beren produktuetan eta bidaia konbinatuetan: Por otra parte existen dos grandes AAVV mayoristas que utilizan el ferrocarril como transporte básico en sus productos y viajes combinados:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tren-erreserba ondo egiteko, bidaia-agentziak datu hauek jaso behar ditu: Los datos que deben recogerse en la agencia de viajes para realizar correctamente una reserva de ferrocarril son:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
Tren klasikoa (ezkerrean, goian) eta tren artikulatua (ezkerrean, behean); bogiea (eskuinean)
Tren klasikoa (ezkerrean, goian) eta tren artikulatua (ezkerrean, behean); bogiea (eskuinean)
tren > tren (142 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bigarren aukera ere Cuzcotik abiatzen da; tren batek Urubamba ibaiaren ibilbideari jarraitzen dio eta mendietan barneratzen da Machu Picchuren oinean dagoen Aguas Calientes zentro termal txikira arte. La segunda opción parte también de Cuzco empleando un tren que siguiendo el curso del Rio Urubamba se adentra en las montañas hasta Aguas Calientes, un pequeño centro termal al pié de Machu Picchu.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

- Laguntzaileak trenaren ibilbide osoan. - Azafatas acompañantes a lo largo de todo el recorrido del tren.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Fairbanks-en Gold dredge 8 urre-meatzea eta hotel ugari daude; horiez gain, handik abiatzen da bidaiariak Denali Parke Nazionalera (naturagune estimatuena) eramaten dituen McKinley Explorer tren eszenikoa. Fairbanks con la mina aúrifera "Gold dredge 8" y muchos establecimientos hoteleros , es el punto de partida del McKinley Explorer, tren escénico que lleva a los excursionistas hasta el enclave natural mas valorado , el PN Denali.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Fardelak enpresa publikoren batean galtzen badira, aseguruak estali ohi du, esate baterako, aireportuan, trenean... La pérdida del equipaje suele considerarse objeto del seguro si se produce en una empresa pública, por ejemplo, un aeropuerto, un tren...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Urmaelaren mutur batean dago Lido de Jesolo hotel-eskaintza zabaleko hondartza; hain zuzen,bertakoek gehien erabili ohi duten hondartzetako bat da. Udatik kanpo, Mestre eta Marghera-rekin batera, asko erabiltzen dute ostatu hartzeko Veneziako hirigune historikoko prezio altuak baino merkeagoak behar dituzten turistek. Orient-Express tren mitikoaren azken geltokia, gaur egun, Veneziako hirigune historikoan dago. En un extremo de la laguna véneta, el Lido de Jésolo ,con una nutrida oferta hotelera, es otra de las playas más transitadas por la población local, fuera de temporada estival es utilizada junto a Mestre y Marghera como núcleos de alojamiento para bolsillos más modestos que no pueden afrontar los elevados precios de los hoteles en el centro histórico de Venecia, donde tiene la

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Garraio-azpiegiturek barne-lekualdatzeak baldintzatzen dituzte; izan ere, errepide-sare zabala dagoen arren, haien kontserbazio-egoera ez da oso ona; trena da hiri handietara iristeko beste aukeretako bat. Las infraestructuras de transporte condicionan los desplazamientos internos , ya que pese a que existe una amplia red de carreteras el estado de conservación de las mismas no es óptimo, el tren es otra alternativa para acceder a los grandes núcleos urbanos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hortik aurrera erabakiko du ea autobusez soilik egin daitekeen (lurreko zirkuitua) edo bestelako garraiobideak erabili beharko diren, esaterako, hegazkina (aire eta lurreko zirkuitua), trena edo itsasontzia. A partir de ahí­ decidirá si se puede afrontar como solamente terrestre en autocar, o si se tienen que utilizar otros medios de transporte como el avión (circuito aeroterrestre) o el tren o barco.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Garraioa; autobusa edo automobila bestelako garraiobideekin konbina daiteke, esaterako itsasontziekin, trenekin... El transporte, que puede combinar autocar o automóvil con otros medios como barcos, trenes...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Autoa Autobusa Hegazkina Trena Ontzia Coche Autobús Avión Tren Barco

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Museo eta erakusketagune interesgarriak daude Andaluzian; hona hemen bisita gehien izaten dituztenak: Sevilla, Granada, Kordoba eta Málagako museo arkeologikoak eta arte ederretakoak, Granadako Arte Hispaniar Musulmanaren Museoa, Sevillako Pilatos-en Etxea, Riotintoko Meatze Museoa (Huelva), trena eta aire zabaleko meatze-ustiaketa erakusten dituena, Picassoren jaiotetxea Málagan, García Lorcaren etxea Granadan, Jerezeko Ordularien Museoa Los espacios museí­sticos y expositivos tienen en Andalucía interesantes complejos como los museos arqueológicos y de Bellas Artes de Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga, el de arte hispano-musulmán de Granada, la casa de Pilatos en Sevilla, el minero de Riotinto (Huelva) con el tren y la explotación minera a cielo abierto; la casa natal de Picasso en Málaga , la casa de García Lorca en Granada,el museo de los relojes y la doma ecuestre de Jerez, y el de Julio Romero de Torres, de pintura en Córdoba , por solo mencionar los mas visitados.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan