aire-konpainia

1
aire-konpainia > compañía aérea (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste arrazoi batzuen artean, kostu txikiko (low cost) aire-konpainiak agertu izana dago. Turismo-industria aldatzen ari dira, eta bidaia mota berri bat sorrarazi dute: short break, hau da, asteburuetan eta zubietan egiten diren bidaia merkeak. Hainbat operadorek eskaintzen dituzte, eta helmugaren erakargarritasun nagusiak eta leku interesgarrienak ezagutzeko aukera ematen dute. Ello se debe, entre otros factores, a la aparición de las compañías aéreas de bajo coste (low cost), que están transformando la industria turí­stica y han dado lugar a un nuevo tipo de viaje, los short break, viajes económicos realizados durante los fines de semana y puentes que diferentes operadores ofrecen para conocer los principales atractivos y los lugares de mayor interés en un destino.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo-enpresek ez badituzte saldu beren zerbitzuak eta zerbitzuok kontsumitzeko egunak oso gertu badaude (hotel batek ez baditu saldu logela guztiak, hegaldia baino ordu batzuk lehenago leku libreak baditu aire-konpainia batek, bidaia-agentzia batek zenbait leku libre baditu bidaia konbinatuetan, eta abar), azken orduko eskaintzak egiten dituzte zerbitzuak balioa galdu ez dezan, konpainiaren web-orriaren bidez ||Cuando las empresas turí­sticas no han vendido sus servicios y la fecha está próxima (un hotel que no ha vendido sus habitaciones, una compañía aérea que horas antes del vuelo tiene asientos disponibles, una agencia de viajes que tiene varias plazas libres en alguno de sus viajes combinados, etc.), para evitar que el servicio caduque, lanzan ofertas d

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Garraiorako, kontsultatu aire-konpainia merkeak (Vueling, Ryanair, Easyjet, eta abar) eta ostaturako, bilatu metabilatzaileren baten bidez (hotelen prezioak konparatzeko: Trivago, Hotelscomparison edo Kayak), bidaia merke bat antolatzeko. Para el transporte, ayúdate de compañías aéreas de bajo coste (Vueling, Ryanair, easyjet, etc.) y para el alojamiento, haz la búsqueda con algún metabuscador (comparador de precios de hoteles), con el objetivo de confeccionar un viaje económico (por ejemplo, Trivago, Hotelscomparison o Kayak).

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

IATAk (International Air Transport Association - Aire Garraioaren Nazioarteko Elkartea) 230 aire-konpainia biltzen ditu; tartean Espainiako hauek: Air Europa, Air Nostrum, Binter Canarias, Iberia eta Spanair. IATA (International Air Transport Association-Asociación Internacional de Transporte Aéreo) es una asociación internacional que agrupa a 230 compañías aéreas, entre las que se encuentran las españolas Air Europa, Air Nostrum, Binter Canarias, Iberia y Spanair.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Elkartearen estatutuetako 4. artikuluaren arabera, IATAren helburua da aire-konpainien ordezkari eta zerbitzari izatea. Horretarako, hau egin beharko du: Según el artí­culo 4 de los Estatutos de la asociación, su misión es la de representar y servir a las compañías aéreas, para lo que IATA deberá:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Munduko aire-konpainiak harremanetan egoteko bide bat jarri. • Establecer un medio de relación entre las compañías aéreas del mundo.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Horretarako, IATAk BSP (Billing and Settlement Plan) sortu zuen, salmenta eta bidaia-agentzien eta aire-konpainien arteko komisioen likidazioa errazten dituen sistema. En este sentido, la IATA creó el BSP (Billing and Settlement Plan) que es un sistema por el que se simplifica la venta y liquidación de comisiones entre las agencias de viajes y las compañías aéreas.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

IATA arduratzen da garraio segurua sustatzeaz eta munduko aire-konpainiei harremanetan jartzeko bide bat emateaz. IATA se encarga de promover un transporte seguro y de establecer un medio de relación entre las compañías aéreas del mundo.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

230 aire-konpainia biltzen ditu IATAk. IATA agrupa a 230 compañías aéreas.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

230 aire-konpainia biltzen dituen eta aire-garraio seguru eta fidagarria sustatzea xede duen nazioarteko elkartea hau da: La asociación internacional que agrupa a 230 compañías aéreas cuya misión es promover un transporte aéreo seguro y fiable es:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

aire-konpainia > compañía aérea (72 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreserba egitea aire-konpainiarekin; taldearen izena baino ez da emango. Realiza la reserva con la compañía aérea dando sólo el nombre del grupo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Helburu bera duten bidaiariek (ikasleak, langileak, kirolariak, etab.), gutxienez 15 paxeko pertsonako taldea osatzen badute, zenbait aire-konpainiaek OW, RT edo CTrako eskaintzen dituzten deskontuak erabil ditzakete hegaldi nazionaletan eta klase ekonomikoan edo Y turistan. Los pasajeros con un objetivo común (estudiantes, profesionales, deportistas, etc.) que formen un grupo como mí­nimo de 15 pax pueden acogerse a un descuento que ofrecen algunas compañías aéreas para viajes OW, RT o CT en vuelos nacionales y en clase económica o turista Y.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eskaintzen duen aire-konpainiaren arabera aldatzen da tarifa horrnen izena. El nombre que recibe esta tarifa varía en función de la compañía aérea que la ofrece.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Aire-konpainien eskuliburuak, ordutegiak edo zirkularrak. Manuales aéreos, horarios o circulares de las compañías aéreas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Atari nagusia., Normalean oso zabala izaten da. Fakturatzeko erakusmahaiak, aireportu horretan operatzen dihardutenduten aire-konpainien ordezkaritzak, bulegoak, itxaroteko zonak, aduana-kontrolak, polizien kontrola, eta abarb. daude atari horretan. Vestí­bulo general, normalmente de gran amplitud, donde se sitúan los mostradores de facturación, representaciones de las compañías aéreas que operan en ese aeropuerto, oficinas, zonas de espera, control de aduanas, control policial, etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gaur egun, nazioarteko hegaldiak egiten dituzten hainbat aire-konpainia dituzte herrialde garatu gehienek. La mayoría de los paí­ses desarrollados disponen hoy día de varias compañías aéreas que operan vuelos internacionales.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

4.- AIRE-KONPAINIAK: 4.- COMPAÑíAS Aí‰REAS:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Aire-konpainia guztiek dituzte tarifa bereziak 60 edo 65 urtetik gorakoentzat (ikus kasu bakoitzean) eta 12 eta 26 urte bete gabe bitartean dituzten gazteentzat. Todas las compañías aéreas tienen tarifas especiales para personas mayores de 60 0 65 años (ver cada caso) y otras para jóvenes de entre 12 y 26 años sin cumplir.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiarien eta salgaien edo zamaren aire-garraio zibila ustiatzen duten enpresak dira aire-konpainiak. Las compañías aéreas son las empresas que explotan el transporte aéreo civil de viajeros y mercancías o carga.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Aire-konpainiek enpresa-egitura oso konplexuak dituzte, eta horren araberakoa da gaur egungo merkatuan duten garrantzia. Las compañías aéreas poseen estructuras empresariales muy complejas que determinan su dimensión en el mercado actual.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan