ferrocarril Bilatu ferrocarril testuinguru gehiagotan

1
tren > ferrocarril (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sossusvleitik abiatu eta kostaldeko hiri garrantzitsuena den Swakopmund-era iristen da herrialdea zeharkatzen duen tren turistikoa. Bidean, Namib basamortuaren bereizgarri eta herrialdearen irudirik ezagunena diren duna gorri handien segida ikusten da. Entre Sossusvlei y Swakopmund, principal nucleo del litoral y parada final del ferrocarril turí­stico que atraviesa el paí­s, se abre una sucesión de grandes dunas rojas caracterí­sticas del Desierto del Namib , que son la imagen más conocida en el exterior.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

GDS horren bidez, aire-zirkulazioari buruzko transakzioak egin daitezke eta, horrez gain, gidaririk gabeko autoak alokatzen dituztenekin, handizkako bidaia-agentziekin, hotelak erreserbatzeko zentralekin, itsas eta tren -garraioko konpainiekin, etab. ere lan egin daiteke lan. Mediante dicho GDS, no sólo se puede realizar transacciones referidas al tráfico aéreo, sino que también se puede operar con prestatarios de servicios dedicados al alquiler de coches sin conductor, agencias de viajes mayoristas, centrales de reservas de hoteles, compañías de transporte marí­timas y por ferrocarril, etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

FS (Ferrovia dello Stato) konpainia nagusi den trena aukera oso erabilgarria da: azkarra eta erosoa, trenbide-sare zabalekoa, prezio lehiakorrekoa eta denbora-galerarik eragiten ez duena. El ferrocarril dominado por la FS (Ferrovia dello Stato) se revela como una alternativa muy viable, por la mayor rapidez y comodidad, el amplio tejido de la red de vías, los precios competitivos y la ausencia de tiempos muertos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Negozio-bidaiak egiten ari diren profesionalak, hirietara beste garraiobide batean joan ondoren (hegazkina edo trena), automobila behar dutenak hiri barruan ibiltzeko. Profesionales en viajes de negocios que se desplazan a las ciudades en otro medio de transporte (avión o ferrocarril) y que necesitan el automóvil para los desplazamientos urbanos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Trenen arloko lankidetzarako gobernuarteko erakundea da, eta Bernan du egoitza. Organismo intergubernamental para la colaboración en materia de ferrocarriles con sede en Berna.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

RENFEren bulego bati atxikitzea erabaki dezakete tren-txartel asko saltzea aurreikusten ez duten edo Savia Amadeus GDSrik ez duten bidaia-agentziek, txartelak eman diezazkieten. La agencia de viajes que no prevé vender una gran cantidad de billetes de ferrocarril o que no dispone del GDS Savia Amadeus, puede optar por adscribirse a una oficina de RENFE para que ésta le facilite los billetes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

7.5.- TRENAREKIN KONBINATUTAKO ZERBITZUAK ETA BIDAIAK 7.5.- SERVICIOS Y VIAJES COMBINADOS CON FERROCARRIL

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Trenarekin konbinatutako bi zerbitzu mota daude prezio globaletan, eta horiek ere bidaia-agentzien bidez merkaturatzen dira. Existen dos tipos de servicios combinados con ferrocarril a precios globales que también se comercializan a través de las AAVV:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bestalde, trena oinarrizko garraiobide gisa erabiltzen dute handizkako bi bidaia-agentziak beren produktuetan eta bidaia konbinatuetan: Por otra parte existen dos grandes AAVV mayoristas que utilizan el ferrocarril como transporte básico en sus productos y viajes combinados:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tren-erreserba ondo egiteko, bidaia-agentziak datu hauek jaso behar ditu: Los datos que deben recogerse en la agencia de viajes para realizar correctamente una reserva de ferrocarril son:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
trenbide > ferrocarril (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Trenbide ospetsu bat abiatzen da hiri horretatik Quitorantz, eta haizpitarte sakonak dituzten paisaia malkartsuetan egiten du bidea: 460 km-an, 3.000 metroko altuera-aldea gainditzen du. Hala ere, bidaiaren iraupena luzeegia da eta garraioa ez da batere erosoa; horrenbestez, bidaiari indibidual abenturazaleek baizik ez dute erabiltzen. Un famoso ferrocarril , parte de esta urbe hacia Quito , y discurre por paisajes agrestes de profundos desfiladeros , salvando un desnivel de casi 3000 m , en los 460 Km de recorrido, sin embargo la excesiva duración y la incomodidad del transporte , limita su utilización a viajeros individuales con espí­ritu aventurero.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

"...latitude baxua izan arren, Kubak klima berdin eta osasungarria du, eta azkenaldian egindako saneamenduek hobetu egin dute. Neguan, aberats iparramerikar askok ihes egiten diote New Yorkeko hotzari, eta uhartea neguko estazio gisa erabiltzen dute..." eta "...azkenaldian, turismoa erraztu egin da, trenbideak eta hotelak hobetu baitira; baina prezioak asko igo dira, eta Habana, aberatsen hiria zena agian, proportzioan munduan aberats gehien dituena eskuraezin bihurtu da dirudun txikientzat. |"...A pesar de su baja latitud, Cuba goza de un clima igual y saludable, mejorado por los recientes saneamientos. En invierno muchos ricos norteamericanos huyen de los frí­os de Nueva York y utilizan la isla como estación invernal..." , y "... el turismo se facilitó últimamente perfeccionándose los ferrocarriles y los hoteles; pero los precios se elevaron en grandes proporciones, y La Habana, que era una ciudad de ricos quizá la

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Joan-etorri horietarako, errepidez eta trenbidez bidaiatzea lehenesten dute, baita ferryz ere bidaia uharte batetik bestera denean. Para esos desplazamientos se prefiere el transporte por carretera y el ferrocarril, además de los ferrys que unen las distintas islas.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Errepide-sareak oraindik autobide-kilometro gutxi ditu; trenbidea erabilgarria da hiriburu handietara iristeko, eta Danubion zeharreko ibilaldiek Hungariako paisaien ikuspegi harmonikoa ahalbidetzen dute. Oso ohikoak dira Budapestetik artisten hiri deitzen zaion Szetendre-rako bidaiak. La red de carreteras todavía ofrece pocos kilómetros de autopistas, el ferrocarril es factible para acceder a las grandes capitales y las excursiones fluviales por el Danubio permiten una visión distinta y más armónica de los paisajes húngaros siendo muy frecuentes los desplazamientos desde Budapest a Szetendre, conocida como la ciudad de los artistas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

SNCF konpainia nagusi den trenbide-sareak herrialdeko eskualde guztiak komunikatzen ditu. Komunikazio onenak ondoko estatuetaranzkoak dira, TGV eta Eurocity linea azkarreko zerbitzuei esker. La red de ferrocarriles dominada por la SNCF, comunica todas las regiones del paí­s ,con mayor intensidad hacia las naciones vecinas gracias a los servicios de lí­nea rápida tipo TGV y Eurocity.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Trenbidea %1 Ferrocarril 1%

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Itsas garraioko terminalak direnez, hiriarekin eta bestelako komunikazio-nodoekin (aireportua, autobus- eta trenbide-geltokiak) ondo komunikatuta egon behar dute portuek. Los puertos, como terminales de transporte marí­timo, deben estar bien comunicados con la ciudad y con otros nodos de comunicación (aeropuerto, autovías, estaciones de autobús y ferrocarril...).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

TRENBIDE TRANSIBERIARRA FERROCARRIL TRANSIBERIANO

Materiala: Nazioarteko produktuak

FEVE (Espainiako Trenbideen Enpresa Publikoa). Haren sareko trenbideak metro bat zabal dira, eta toki hauetan dago hedatuta: FEVE (Ferrocarril de vía estrecha), cuya red con una anchura de un metro se extiende por:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Herrialdeko parkerik handienetakoa da; bi eremutan banatuta dago: ekialdea eta mendebaldea. Barnealdean dagoen Nairobitik Indiako Ozeanoko kostaldean dagoen Mombasaraino doan errepideak eta trenbideak zeharkatzen dute. Es uno de los mayores parques del paí­s, esta dividido en dos zonas, este y oeste; y atravesados por la carretera y el ferrocarril que va de Nairobi en el interior , a Mombasa en la costa del índico.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak