konfigurazio

1
konfigurazio > configuración (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
MIME moten konfigurazioa, zure zerbitzaria ez badago konfiguratuta oraindik, honako hau da: La configuración de tipos MIMES, si su servidor no está configurado ya, es la siguiente:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zerbitzariaren konfigurazioa Configuración del servidor

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hainbat metodo erabil daitezke konfigurazioa eta pertsonalizazioa egiteko. Es posible utilizar varios métodos para la configuración y personalización.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Konfigurazio horrek automatikoa izan behar luke, sistemak erabiltzaileari buruz dituen datuetan oinarrituta. Esta configuración debería ser automática a partir de los datos del usuario que el sistema ya posea.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Nabigatzaile eta nabigatzaile-simuladore alternatibo gehiago behar dira, edo nabigatzaile beraren hainbat konfigurazio probatu. Hacen falta más navegadores alternativos, simuladores de navegadores o probar configuraciones distintas del mismo navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

konfigurazio > configuración (213 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karga paraleloan egiteko, biegonkorren hainbat konfigurazio erabili daitezke. Para realizar la carga paralelo se pueden utilizar varias configuraciones de los biestables.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Erregistroaren konfigurazioa. Configuración del registro.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Konfigurazioa egiteko puntu hauek hartu beharko dira kontuan: Para realizar la configuración se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Sarrera/irteeren konfigurazioa. Configuración de entradas/salidas.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Konfigurazio-bitak. Bits de configuración.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Lortu nahi dugun konfigurazio horrek honako oinarrizko eskema hau ebatzi beharko du: La configuración que se busca debe dar solución al siguiente esquema básico:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Funtzio-bloke konbinazionalak erabiltzen dituen aplikazio praktiko baten konfigurazioa egitea. Realizar la configuración de una aplicación práctica, que utiliza os bloques funcionales combinacionales.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Era berean, zirkuitu bikoitzeko moldagailuak erabil daitezke full-duplex erako nodo askoko lotura eraikitzeko, 8. irudiak erakusten duen moduan. Konfigurazio horretan, nodo batek gainerako nodoei transmititzen die kanal baten bidez, eta, era berean, nodo horietatik guztietatik jasotzen du beste kanal batetik. También es posible utilizar los adaptadores de doble circuito para formar un enlace multinodo full-dúplex como el de la figura 8. En esa configuración, un nodo transmite al resto de los nodos a través de un canal y recibe de todos ellos a través de otro canal distinto.

Materiala: Industria komunikazioak

Konfigurazio horretan sare zentralizatu edo maisu-morroi sistemarako sarrera-kontrola erabil daiteke: En esta configuración se puede utilizar control de acceso al medio centralizado o maestro-esclavo:

Materiala: Industria komunikazioak

Modulu nagusian dagoen datuen memoria-mapari dagokionez, gauza bat argitu behar da: behean azaltzen den konfigurazioa mapaketa lehenetsia da (fabrikatik dator horrela). Antes de describir el mapa de memoria de los datos de la red -mapeado- en el módulo principal hay que señalar que este mapeado abajo descrito es la configuración por defecto que viene de fábrica.

Materiala: Industria komunikazioak