igorpen Bilatu igorpen testuinguru gehiagotan

1
igorpen > emisión (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldiberekotasuna igorpenean eta harreran: Simultaneidad de emisión y recepción:

Materiala: Industria komunikazioak

Argia igortzen duen diodo baten (LED, Light Emitting Diode) edo laserraren bidez aplikatzen da argia; azken horiek abiadura handiagoa ahalbidetzen dute (ILD Injection Laser Diode, baina igorpen hori segurtasun jakin batekin egin behar da). Se aplica luz a través de un diodo emisor de luz (LED, Light Emitting Diode) o ser" target="_blank">láser, estos últimos permiten mayor velocidad (ILD Injection Laser Diode, emisión ésta que debe ser asumida con cierto grado de seguridad).

Materiala: Industria komunikazioak

Igorpen ordenatua. Emisión ordenada.

Materiala: Industria komunikazioak

Aldiberekotasuna igorpenean eta harreran Simultaneidad de emisión y recepción" target="_blank">recepción

Materiala: Industria komunikazioak

Igorpen-eskaera (PDE) - Seinalearen lurra (ISIG GND) Petición de emisión (PDE) -Tierra de la señal ISIG GND)

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

3LASERRAK zera esan nahi du: "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation"; euskarara itzulita: "erradiazioaren igorpen estimulatu bidezko argi-hedapena"; argi oso kontzentratu eta koherentea izaten da (maiztasun bakarrak osatzen du), eta horrek argiaren portaera asko kontrolatzen uzten du. 3LíSER significa "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", que traducido al castellano es "amplificación de luz por emisión estimulada de radiación", que consiste en una luz muy concentrada y coherente (formada por una sola frecuencia), lo que permite un grado de control sobre su comportamiento muy elevado.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Townes, Gordon eta Zeigerek anplifikadoreak diseinatu zituzten 1950ean, igorpen estimulatua mikrouhinen eremuan (MASER) erabilita; 1954an eraiki zuten lehenengo MASERa. En el 1950 Townes, Gordon y Zeiger diseñaron amplificadores usando la emisión estimulada en el campo de las microondas (MASER), y no fue hasta el 1954 que se construyó el primer MASER.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Onartutako topologiak, kable mota, igorpen modua (seinalearen forma) eta transmisio-euskarria (oinarri-banda edo seinale garraiatzailea) definitzen ditu. Define las topologías aceptadas, tipo de cable, el modo de emisión (forma de la señal) y el soporte de transmisión (Banda Base o Señal Portadora).

Materiala: SCADA sistemak

onartutako topologiak, igorpen modua (seinalearen forma) eta transmisio-euskarria (oinarri-banda edo seinale garraiatzailea). las topologías aceptadas, el modo de emisión (forma de la señal) y el soporte de transmisión (Banda Base o Señal Portadora).

Materiala: SCADA sistemak

Mikrouhinen igorpena (2.20. irudia) Emisión de microondas (Fig. 2.20)

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I