web

1
web > web (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egiaztapen-puntu horiek "behin-behinekotzat" sailkatuta daude Web-aren erabilerraztasunerako Web-eko eduki-jarraibideen lan-taldeak baliozkotzat eta beharrezkotzat ematen dituen artean, dokumentu hau argitaratzen denetik aurrera. Estos puntos de verificación están clasificados como "provisionales" mientras que el Grupo de Trabajo de las Pautas de Contenido en la Web los considere validos y necesarios para la accesibilidad de la Web a partir de la publicación de este documento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hala ere, Lan-taldeak espero du egiaztapen-puntu horiek etorkizunean beharrezkoak ez izatea, Web-eko teknologiek espero diren ezaugarriak eta gaitasunak jaso ondoren. Sin embargo, el Grupo de Trabajo espera que estos puntos de verificación no sean necesarios en un futuro, una vez que las tecnologías de la Web hayan incorporado las caracterí­sticas y capacidades esperables.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lengoaia naturaleko markatzaileek denentzat hobetzen dute Webaren irakurgarritasuna, baita ikaskuntza-urritasunak, kognitiboak edo gorreria dutenentzat ere. Los marcadores de lenguaje natural mejoran también la legibilidad de la Web para todo el mundo, incluso para aquéllos con discapacidades de aprendizaje, cognitivas o sordera.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Testuaren ikusizko irteerak erabiltzaile gorrei egiten die mesede, Webaren erabiltzaile gehienei bezalaxe. La salida visual de texto beneficia a los usuarios sordos tanto como a la mayoría de usuarios de la Web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"1.0 webeko edukiaren erabilerraztasun-jarraibideak". "Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"Orri hau W3Cren "1.0 webeko eduki erabilerrazaren jarraibideetara" egokitzen da, helbidean dago eskuragarri, A Bikoitza maila du". "Esta página se adapta a las "Pautas de Contenido Accesible en Web 1.0" del W3C, disponible en , nivel Doble A".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

6. WEBEKO EDUKIAREN ERABILERRAZTASUNAREN JARRAIBIDEAK. 6. PAUTAS DE ACCESIBILIDAD AL CONTENIDO DE LA WEB.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Webeko edukiak prestatzen dituztenek irudietarako eta bestelako multimedia-edukietarako testu baliokidea eman behar dute, baina (adibidez, nabigatzaileak eta laguntza teknikoak, hala nola , , etab.) erantzukizuna da informazioa erabiltzaileari aurkeztea. Mientras que los desarrolladores de contenidos en la Web deben proporcionar texto equivalente para las imágenes y para otros contenidos multimedia, es responsabilidad de las (p. ej. navegadores y ayudas técnicas tales como , , etc.) presentar la información al usuario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Pentsatuz gero, logikoa da, direktorio baten kategoria jakin batera garamatzan irizpidea bertan dauden web guztietarako berbera dela suposatzen baita; hala, ez dago URLa/bilaketa-irizpidea asoziazio-lana egin beharrik. Si lo pensamos esto tiene su lógica, ya que se supone que el criterio que nos lleva a una categoría determinada de un directorio es el mismo para todas las webs incluidas en él, lo que le exime de realizar el trabajo de asociación URL/criterio de búsqueda.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Google web-ean agertu zenean, 2000. urtearen inguruan, berria azkar zabaldu zen ahoz ahoko sistemaren bitartez. Cuando Google apareció en la web, allá por el 2000, la nueva se transmitió rápidamente por el viejo sistema del boca a boca.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak