trayecto Bilatu trayecto testuinguru gehiagotan

1
ibilbide > trayecto (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Indiako ozeanoaren itsasertzean zehar doan tren-ibilbidea. Trayecto ferroviario que discurre por el litoral del índico.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Normalean ez dira OW ibilbideak onartzen (soilik joanekoak);, baizik eta horrelakoak izan behar dira dute nahitaez: Normalmente no se admiten trayectos OW (sólo ida), sino que obliga a que sea:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bi herrialde edo gehiagoren arteko ibilbideen tarifak dira, herrialde horiek EBkoak izan edo ez izan. Son las tarifas que cubren los trayectos entre 2 o más paí­ses, pertenezcan o no a la UE.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Herrialde barruko tarifak bezala, tarifa hauek ere ibilbidearen arabera argitaratzen dira, eskuzko informazio-iturrietan nahiz mekanizatuetan. Estas tarifas, al igual que las domésticas, aparecen publicadas por trayectos, tanto en las fuentes de información manual como en las mecanizadas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Beraz, bidaiaren azken ibilbidea, RTn, CTn nahiz OJn, ezin daiteke hasi irteera-dataren hurrengo eguna baino lehen RTn, CTn nahiz OJn. Es decir, el último trayecto del viaje, tanto en RT, CT o OJ, no puede iniciarse antes del día siguiente al de la fecha de salida.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Lurralde horien eta penintsularen arteko ibilbideko zenbatekoaren zati bat ordaintzen duen diru laguntza jaso dezakete Egoiliar-txartela duten eta Balearretan, Kanarietan, Ceutan eta Melillan bizi ohi direla egiazta dezaketen (ziurtagiri baten bidez, eredu ofizialaren arabera) Espainiako herritar guztiek eta EBko osatzen duten gainerako herrialdeetakoek lurralde horien eta penintsularen arteko ibilbideko zenbatekoaren zati bat ordaintzen duen diru-laguntza bat jaso dezakete. Todos lo ciudadanos españoles y los de los demás paí­ses que integran la UE que estén en posesión de la tarjeta de residente y en disposición de acreditar (mediante certificado según modelo oficial) que residen habitualmente en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, puede beneficiarse de una subvención que cubre parte del importe de los trayectos entre dichos territorios y la pení­nsula.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ceutak ez du aireporturik, baina bertakoek, hiri horren eta estatuko beste tokiren baten arteko ibilbide zuzena egiten dutenean, itsas garraioa eta airekoa konbinatzen badituzte, diru-laguntza jasoko dute aire-garraiorako, jatorria edo destinoahelmuga Málaga, Jerez edo Sevillako aireportua denean. Ceuta no tiene aeropuerto pero sus residentes siempre que realicen un trayecto directo entre esa ciudad y el resto del territorio nacional, combinando transporte marí­timo y aéreo, obtendrán la bonificación en el transporte aéreo cuando el origen o destino se realice desde los aeropuertos de Málaga, Jerez o Sevilla.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ibilbideen kostua zenbatekoa batzea da tarifak kalkulatzeko oinarrizko araua. La norma básica para el cálculo de tarifas es la suma del importe de trayectos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Londresko konpentsazio-ganbera sortuze zuena (Clearing House), airelineen arteko kontuak likidatzeko (bi edo hiru airelineak esku hartzen duten txarteletan, txartelaren prezioa airelinea batek kobratzen du, eta Londresko ganbera horretan konpentsatzen zaie beste biei erabilitako ibilbideengatik). Creación de la cámara de compensación de Londres (clearing house) donde se liquidan las cuentas entre las aerolí­neas (en un billete donde intervienen 2 o 3 aerolí­neas, el precio del billete lo cobra una aerolí­nea y en esta cámara de Londres, es donde compensa a las otras 2 por los trayectos utilizados).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tarifa orokorra da kalkulu-oinarritzat hartzen da gainerakoontzeko tarifa- motak zehazteko, eta klase ekonomikoan egunez egiten den edozein ibilbideren zenbatekoarekin bat dator hairen zenbatekoa. La tarifa general es la que se toma como base de cálculo para determinar los demás tipos de tarifas y su importe coincide con el de cualquier trayecto en clase económica en vuelos diurnos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan