conferencia

1
hitzaldi > conferencia (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Biltzarrak, hitzaldiak, mahai-inguruak Conferencias, charlas, mesas redondas

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Alde horretatik, erraz uler dezakegu, adibidez, kultura desberdinen arteko elkarrizketari buruzko hitzaldi batek interes orokorra izatea ikusleengan, eta, horrez gain, hizlarien ospea dela eta, jarduera hori leku handia duten kultura-ekipamenduetan egin behar izatea; adibidez, kongresu-jauregi batean. En este sentido, es fácil comprender que una conferencia sobre, por ejemplo, el diálogo multicultural, sea una actividad que suscite un interés general en el público y que, además, el prestigio de las personas ponentes que participan en ella exija efectuar la actividad en equipamientos culturales de gran aforo, como puede ser un palacio de congresos.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Beste jarduera batzuek, aldiz, jendea erakartzeko ahalmen mugatuagoa dute; esate baterako, XIX. mendeko kultura-tradizioei buruzko hitzaldi batek. Por otra parte, actividades como una conferencia sobre, por ejemplo, las tradiciones culturales del siglo xix tendrán un poder de convocatoria limitado.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kultura-animazioko profesionalen ikuspuntutik, interesgarria da hitzaldi, mahai-inguru eta abarren planifikazioa eta dinamizazioa herritar guztien nahiz talde guztien interes eta bizitza-esperientzietatik hurbil dagoen gai bati buruzkoak izatea, esku-hartzea egiten den testuinguruaren eta jarduera mota hori proposatu duen entitatearen arabera. Desde el punto de vista de los profesionales de la animación cultural, es interesante que la planificación y dinamización de conferencias, charlas, mesas redondas, etc. sea de contenido temático próximo a los intereses y experiencias vitales tanto de la población en general como de cada uno de los grupos, dependiendo del contexto en que se lleve a cabo la intervención y de la entidad que proponga este tipo de actividad.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Adibidez, lagun gutxik egiten ditu eskuarki bi kilometro edo gehiago tailer edo hitzaldi batean parte hartzeko. Por ejemplo, serán pocas las personas que habitualmente se trasladen dos o más kilómetros para participar en un taller o asistir a una conferencia.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Horren adibide izan daitezke elkarte komunitario batzuk, esaterako, GKEak, eremu publikoen alokairua edo lagapena eta baimenak eskatzea erabakitzen dutenak; adibidez, hitzaldi-ziklo bateko ekitaldi batzuk horretarako alokatutako kongresu-jauregi batean egiteko. Como ejemplo de esto se pueden apuntar algunas intervenciones de asociaciones comunitarias como ONG que deciden solicitar los permisos y el alquiler o cesión de espacios públicos; por ejemplo, la celebración de actos de un ciclo de conferencias en un palacio de congresos alquilado para tal fin.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua