mostrador Bilatu mostrador testuinguru gehiagotan

1
salmahai > mostrador (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldaketa horrek asko errazten du salmahaiko agentearen lana; izan ere, tarifa desberdinak daudenean, ez da beharrezkoa tarifa bakoitzean FP lerro bat idaztea. Sistemak TSTen bidez kalkulatzen ditu totalak.Garrantzitsua: PNRko ordaintzeko moduan txartelaren guztizko balioa ezabatzeak beste eremu batzuetan eragin dezake; izan ere, FP lerroa PNRan dagoen bezalaxe agertuko da, hau da, txartelaren guztizko Esta modificación facilita mucho el trabajo del agente de mostrador, ya que cuando hay varias tarifas diferentes no es necesario escribir una lí­nea FP por cada tarifa. El sistema calcula los totales a partir de los diferentes TST.Importante: El suprimir el valor total del billete en la forma de pago del PNR, puede impactar a otras áreas por ejemplo el Back Office, ya que la lí­nea FP vendrá tal y como se refleja en el PNR,

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Bidaiariak bere gurbildun aulkia eramaten badu, ekipajearekin batera fakturatzen da (sotoan joango da), eta aulki bat eskatuko dugu fakturazioko salmahaitik hegazkinera joateko; halaber, beste eskari bat egingo dugu aulkia sotoan eramateko. En el supuesto que el pasajero lleve su propia silla de ruedas, esta se facturaría con el equipaje (viajaría en la bodega) y haríamos una petición de silla desde el mostrador de facturación hasta el avión y otra para trasportar la silla en bodega.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

|SAVIA sistemaren bitartez eginez gero, txartela ordaintzeko moduari beste ordaintzeko modu bat gaineratu beharko diogu. Service feea ordaintzeko modua hautazkoa da, baina agentziak eskatzen badu, bulegoan nahitaezkotzat programatu daiteke; hala, salmahaiko agenteek kontzeptu horren gaineko kargua ez dutela ahaztuko ziurtatzen da. Nahitaezko service feea kobratzea eskatzen duten agentziek ere salbuespen bat ezartzeko aukera dute, hain zuzen, service feearen ordaintzeko moduan 0 jarrita. La principal modificación, si se quiere tramitar el cobro a través del sistema SAVIA, es la creación de una nueva forma de pago que se añade a la forma de pago del billete.La forma de pago del service fee es opcional, pero a petición de la agencia, se puede programar como obligatorio a nivel de oficina, de esta forma, s

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Gogoan izan oso garrantzitsua dela bidaiariei beti gogoraraztea ARGAZKIDUN IDENTIFIKAZIO-DOKUMENTU BAT ETA ERRESERBA EGITEKOAN ERREFERENTZIATZAT ERABILITAKO DOKUMENTUA ERAKUTSI BEHARKO DITUZTELA FAKTURATZEKO SALMAHAIAN. Recordar a los pasajeros que en el mostrador de facturación, DEBERíN PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

erakusmahai > mostrador (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atari nagusia., Normalean oso zabala izaten da. Fakturatzeko erakusmahaiak, aireportu horretan operatzen dihardutenduten aire-konpainien ordezkaritzak, bulegoak, itxaroteko zonak, aduana-kontrolak, polizien kontrola, eta abarb. daude atari horretan. Vestí­bulo general, normalmente de gran amplitud, donde se sitúan los mostradores de facturación, representaciones de las compañías aéreas que operan en ese aeropuerto, oficinas, zonas de espera, control de aduanas, control policial, etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Lurreko zerbitzua (fakturatzeko erakusmahai ezberdina...) nahiz hegazkineko zerbitzua (eserleku banatuagoak, erosoagoak, menu bereziak, edariak eta aldizkariak doan...) zerbitzua arretatsuagoak dira tarifa hori ordaindu duten bidaiarientzat, eta 30 Kkg.-ko frankizia onartzen du. Tanto el servicio en tierra (mostrador facturación diferente,...) como a bordo (asientos más separados, más cómodos, menús especiales, bebidas y revistas gratis,...) para los pasajeros que hayan pagado este tipo de tarifa es más esmerado y permite además 30 Kg. de franquicia.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

fakturatzeko erakusmahai eta itxarongela bereziak, eserleku zabalak, Y klasekoa baino kalitate askoz hobeko janari- eta edari-zerbitzua, etab. mostrador de facturación y sala de espera especial, asientos amplios, servicio de comidas y bebidas de mucha mejor calidad que en clase Y, etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zerbitzuei eta prezioei buruzko eskuliburuak ematen dizkiete bidaiariei; hain zuzen ere, haien hoteletako atarietan jartzen dituzte, erakusmahai berezietan. Facilitan Manuales de servicios y precios que colocan en unos mostradores especiales en el hall de los hoteles en destino.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Jatetxe batean bazkaltzera sartu diren bezeroek, jolas-parkera doazenek edo hotel bateko erakusmahaian gela bat eskatzen dutenek, zuzeneko erosketak egiten dituzte. Los clientes que entran a comer a un restaurante, los que acuden a un parque de atracciones, los que solicitan una habitación en el mostrador de recepción de un hotel, están realizando compras directas.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

hotel bateko euskarri fisikoak dira: harrerako erakusmahaia, ordenadoreak, gelako, tabernako edo jatetxeko altzariak, langileek eta bezeroek behar dituzten makinak. En un hotel se considera soporte fí­sico el mostrador de recepción, los ordenadores, los muebles de la habitación, los del bar o restaurante, las máquinas de las que se sirve el personal y también las que usa el cliente.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea