turismo

1
turismo > turismo (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nazio Batuen erakunde bat da, eta turismo etiko eta arduratsu bat bultzatzen du. Es un organismo de las Naciones Unidas que promociona un turismo ético y responsable.

Materiala: Animazio turistikoa

Turismoaren erreferente nagusia da mundu mailan informazioari joerei garapenari... dagokienez. Es el principal referente del turismo en el ámbito mundial en cuanto a información tendencias desarrollo, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Horregatik guztiagatik, animazio turistikoa sortu da ostalaritzako establezimenduek beharra dutelako turismoari lotutako funtzioak eskaintzeko, baina beharrezko sostengu gabe zailagoa izan daitekeelako haiek eskaintzea. Por todo ello, la animación turística surge como una necesidad para los establecimientos hoteleros de facilitar distintas funciones que son inherentes al turismo pero que sin un debido andamiaje en el que apoyarse pueden ser más difíciles de implementar.

Materiala: Animazio turistikoa

lBestalde, familia-turismoan, gurasoek telefonotik zaindu ditzakete seme-alabak igerilekuan edo tabernan dauden bitartean. lPor otra parte, en turismo familiar los padres pueden vigilar a través de su teléfono a sus hijos desde la piscina o el bar

Materiala: Animazio turistikoa

Ez da eskatzen probarik eta gutxieneko jakintzarik animatzaile gisa aritzeko, eta mota guztietako profesionalak aritzen dira lan horretan: aktoreak dantzariak kirolariak, turismoko profesionalak eta bestelako alorretakoak. No hay pruebas ni conocimientos mínimos que limiten o permitan actuar como animador a cualquier profesional que desee dedicarse a ello, de modo que en este trabajo encontramos actores bailarines deportistas, profesionales del turismo o de cualquier otro campo que han decidido labrar aquí su carrera profesional

Materiala: Animazio turistikoa

Gay, lesbiana, bisexual eta transexualen (LGBT) turismoak 6.000 milioi euroko ekarpena egiten dio urtero Espainiako ekonomiari (LGBT Capital konpainiaren arabera); hau da, herrialde osoko barne-produktu gordinaren % 0,48, gutxi gorabehera El turismo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT) aporta cada año a la economía española (según la consultora LGBT Capital más de 6.000 millones de euros aproximadamente el 0,48 % del producto interior bruto de todo el país

Materiala: Animazio turistikoa

Turismoko prestakuntza izaten dute, edota lehenago adierazitako esparruetakoa. Suelen tener formación en turismo o proceden de los campos anteriores.

Materiala: Animazio turistikoa

•&tabulatzailea;Acogen turismo eminentemente familiar

Materiala: Animazio turistikoa

Zuzendaritzak ustekabeko, aldaketa eta ekitaldien berri eman beharko dio animazio-sailari, eta azaldu beharko dio zer ildo komertzial eraman nahi duten, hoteleko edo jardueren zer alderdi sustatu nahi duten, edota, besteak beste, familien turismoa erakarri nahi duten (haurrentzako jarduerak sustatuta), edota turismo indibiduala edo informala erakarri nahi duten (gaueko jarduera gehiagorekin). La dirección tendrá que informar a animación sobre imprevistos, cambios y eventos e indicar la línea comercial que quieren llevar a cabo y, por ejemplo, qué parte del hotel o de sus actividades quieren promocionar, si prefieren acercarse a un turismo más familiar promocionando las actividades infantiles o a uno más individual o informal, con más actividades nocturnas.

Materiala: Animazio turistikoa

Giza baliabideak dira kapital garrantzitsuena turismoaren munduan, eta, noski, animazioaren esparruan. Los recursos humanos son el capital más importante en el mundo del turismo y por supuesto en el ámbito de la animación

Materiala: Animazio turistikoa

turismo > turismo (15 testuinguru)
eu testuak eu testuak
mcx.es/turismo/turismo mcx.es/turismo/turismo

Materiala:

jcyl.es/turismo jcyl.es/turismo

Materiala:

larioja.com/turismo larioja.com/turismo

Materiala:

munimadrid.es/turismo munimadrid.es/turismo

Materiala:

euskadi.net/turismo euskadi.net/turismo

Materiala:

Mercadotecnia para Hostelería y Turismo. Mercadotecnia para Hostelería y Turismo.

Materiala:

Manual para el curso de turismo accesible. Manual para el curso de turismo accesible.

Materiala:

Sociología del turismo. Sociología del turismo.

Materiala:

Gestión de empresas de turismo y ocio: Gestión de empresas de turismo y ocio:

Materiala:

Introducción al Turismo. Introducción al Turismo.

Materiala:

turismo > turismo (500 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala ere, 2000. urtean, Australiara 5.000.000 turista baino gehiago iristea eragin zuten hainbat faktorek: lehia areagotu zirenez, aire-bidaien tarifak jaitsi ziren; ATCren (Australian Tourism Commission) eta 1992an sortutako Turismo Ministerioak zenbait promozio egin eta ekitaldi handiak sustatu zituzten, hala nola 1988ko bigarren mendeurrena eta Sydneyko Joko Olinpikoak. Turisten ia erdiak Ekialdeko Asiakoak eta Ozeano Bare ingurukoak ziren, eta guztien % 20 europarrak. Aisialdia da bisitaren arrazoia bidaien erdian baino gehiagotan, nahiz eta kongresu- eta negozio-turismoa ere pixkanaka garrantzia hartzen ari den Melbournen eta Sydneyn. Sin embargo la reducción de las tarifas aéreas por el aumento de la competencia , los esfuerzos de promoción turí­stica de la ATC (Australian Tourism Commission) y del Ministerio de Turismo creado en 1992 ,y la celebración de grandes eventos como el bicentenario en 1988 y los Juegos Olimpicos de Sydney han provocado que en el 2000 llegaran a Australia 5.000.000 personas casi la mitad procedentes de Asia oriental y entorno del Pací­fico seguidos en un 20% del total por turistas europeos, el ocio se revela como la causa de la visita del paí­s en más de la mitad de los casos, aunque los congresos y el turismo de negocios cobra progresiva importancia en Mel

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Senegalek erabat inguratzen duen Gambia herrialde txikiak resort berrietako eguzki- eta hondartza-turismoa eta natura-turismoa konbinatzen ditu, bereziki turista britainiarrei zuzenduta. La pequeña nación de Gambia , rodeada completamente por Senegal se ha especializado en una combinación del turismo de sol y playa en los nuevos resorts complementado el turismo de naturaleza, orientado básicamente al turista británico.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Askoz zailagoa da Nigerrera iristea. Tenere basamortua da abentura- edo kirol-turismoa bultzatzeko duen aukeretako bat, paisaia idorrei esker; nolanahi ere, promoziorik ezak eta fluxu erregularrak erakartzeko oinarrizko azpiegiturarik ezak urtean 13.000 turista iristea baino ez dute ahalbidetzen. Mucho menos accesible , tiene en el Desierto del Teneré una de las bases para potenciar el turismo de aventura o deportivo por sus paisajes áridos, sin embargo la falta de promoción y la carencia de las infraestructuras básicas para atraer flujos regulares , solo posibilitan la llegada de 13.000 turistas anuales.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Iparraldeko kostaldetik jarraituz eta kostaldeko itxurazko hutsunea gaindituz, itsas ugaztunen koloniaz josita dago Cross Lurmuturreko Erreserba. Iparraldeko mugan, Eskeletoen Kostaldea eta Kaokoveld abentura-turismorako eta turismo etnologikorako destinoak dira, harea-bankuetan hondoa jotako ontzi ugariei eta himba tribuari esker, hurrenez hurren. Prosiguiendo por el litoral norte y superando el aparente vací­o de la costa, colonias de mamí­feros marinos se concentran en la Reserva de Cabo Cross, En el lí­mite septentrional la Costa de los Esqueletos y el Kaokoveld son destinos para el turismo de aventura y etnológico con numerosas embarcaciones embarrancadas en los bancos de arena y presencia de aldeas de la tribu himba respectivamente.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Seychelle uharteek osatutako artxipelagoa Tanzaniako kostaldetik 1.600 km-ra dago; eta goi-mailako eguzki- eta hondartza-turismora bideratutako destino gisa kokatu da. El archipiélago de Seychelles, a 1600 Km al este de las costas de Tanzania , se ha posicionado como un destino de sol y playa orientado a un turismo de alto poder adquisitivo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Uharte handiko ekonomian, garrantzia hartzen ari da pixkanaka turismoa; 1996. urtean, 83.000 bisitari izan zituen, eta 2.000. urtean, berriz, 160.000, gehienak merkatu europarrekoak. El turismo cobra progresivamente mayor protagonismo en la economía de la gran isla , pues ha pasado de 83.000 a 160.000 llegadas internacionales al año en el periodo 1996-2000, procedentes básicamente del mercado europeo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Bi gune nagusi daude. Batetik, Kampala hiriburua, bere Museo Nazionalarekin eta lau tenplu nagusiekin (meskita, katedral katolikoa, katedral anglikanoa eta sijh tenplua), eta, bestetik, Entebbe; horietatik abiatzen dira Ugandako natura-helmugetarako espedizioak. Oraindik ez dute eskari handia turismo konbentzionalaren aldetik; baina nagusiak hauek dira: Kampala , la capital, con el Museo Nacional y los cuatro templos mayores (mezquita, catedral católica, catedral anglicana y templo sijh), es junto a Entebbe, los polos desde donde parten las expediciones a los destinos naturales de Uganda, todavía poco demandados por el turismo convencional , los ejemplos más representativos son:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Turismo antolatuak gutxiago erabiltzen dituen arren, Iringa hiritik Tanzania hegoaldeko natura-erreserbetarako bisitaldiak abiatzen dira: Ruaha, Katavi eta Tanganyika aintzira. Menos frecuentadas por el turismo organizado, las reservas naturales del sur de Tanzania como Ruaha, Katavi y el Lago Tanganika , tienen la ciudad de Iringa como punto de partida.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Indiako Ozeanoko kostaldea merkataritzagune aktiboa izan da iragan mendeetan; horren lekuko dira jatorri islamiarreko hiri zaharrak, biztanleria hindua, eraikin kolonialak... Gaur egun, turismoak ere kostalde hori aukeratu du atsedenerako, kirol-arrantzarako eta harea zurizko hondartzak babesten dituen koral-arrezifean urpekaritza egiteko. La costa del Océano índico , ha sido un activo centro comercial durante los siglos pasados como atestiguan antiguas ciudades de origen islámico, la población hindú , las edificaciones coloniales..., Aunque hoy el turismo , también ha elegido este litoral para el descanso y la práctica de la pesca deportiva y el submarinismo en el arrecife coralino que defiende sus playas de

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

XIX. mendearen amaieran, ordurako, ohikoak ziren ehizaldiak Kenyaren bereizgarri diren lautada zabaletan; lehen parke nazionalak XX. mendeko 40ko hamarkadan izendatu ziren, eta, gaur egun, argazki-safariak bakarrik egiten dira. Turismoaren oinarria Kenyan ekoturismoa da, eta eguzki- eta hondartza-turismoa horren osagarria. Ya a finales del siglo XIX eran frecuentes las cacerías en las grandes planicies que caracterizan la geografía keniata , los primeros parque nacionales se declararon en los años 40 del siglo XX, y hoy los safaris son exclusivamente fotográficos .El ecoturismo , complementado con el turismo de sol y playa, son la base de esta actividad en Kenia.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak