autobus

1
Gasteizko TUVISA garraio-konpainiaren autobusa.
Gasteizko TUVISA garraio-konpainiaren autobusa.
autobus > autocar (61 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bidaia bat eskaintzen denean, ez dakigu zenbatek parte hartuko duten; hortaz, gidariaren kostua autobuserako aurreikusten den bidaiari-kopuruarekin zatitzea da egokiena. Dado que cuando se lanza un viaje a la oferta se desconoce el número de participantes que tendrá, lo conveniente es dividir su coste entre el í­ndice previsto de ocupación del autocar.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Normalean, bidaia-agentziek gidari laguntzailea kontratatzen dute autobusez egiten diren lurreko edo aire eta lurreko zirkuituetarako, eta bidaiariekin doan gidaria izan ohi da, bidaiaren hasieratik joaten baita taldearekin batera. Normalmente, las agencias de viajes suelen incluir un guía acompañante en los circuitos de autocar terrestres o aeroterrestres y éste ostenta habitualmente la figura de guía emisor, ya que sale de viaje desde el inicio con el grupo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Destinoen arteko ibilbideak autobusez eta/edo bestelako garraiobidez egiten dira, aukera eta aldaera posible guztiekin. Los recorridos intermedios entre los destinos con todas sus posibilidades y variantes son realizados en autocar y/o otros medios.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia egiteko arrazoi ezberdinak direla eta, bestelako bidaia mota batzuk sortzen ari dira, eta autobusa da horien oinarrizko garraiobidea ere. Las diferentes motivaciones viajeras originan otros tipos de viajes que también utilizan el autocar como medio de transporte básico.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Horren adibide dira eguzkitan eta hondartzan edo eskiatzen egonaldiak egiteko produktuak. Askotan autobusez egiten dira helmugarako back to back ibilbideak egiteko. Un ejemplo son los productos de Estancias de sol y playa o las Estancias de Esquí­ que frecuentemente se lanzan también con autocar para el desplazamiento back to back al destino.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Autobusaren prezio osoa kalkulatutako bidaiari-kopuruaz (karga-indizea) zatitzea, pertsona bakoitzeko kostua izateko. Dividir el precio total del autocar entre la cifra de viajeros que se estima alcanzar (í­ndice de carga) para obtener el coste por persona.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bukatzeko, komeni da ibilbidea eta prezioa autobus-konpainiarekin berrestea. Conviene confirmar finalmente el recorrido y el precio con la compañía de autocares.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

11.- AUTOBUS-ZIRKUITU MOTAK 11.- MODALIDADES DE CIRCUITOS EN AUTOCAR

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Autobusak pertsona berberak daramatza ibilbide osoan. El autocar transporta al mismo grupo de personas durante todo el recorrido.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Autobusak pertsona talde bat eramaten du toki batera, eta beharbada lehenago eraman duen beste talde batekin itzultzen da handik. El autocar traslada un grupo de personas a un destino, y vuelve desde allí­ con otro grupo que posiblemente había transportado previamente.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

autobus > autobús (56 testuinguru)
eu testuak es testuak
Autoa Autobusa Hegazkina Trena Ontzia Coche Autobús Avión Tren Barco

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Itsas garraioko terminalak direnez, hiriarekin eta bestelako komunikazio-nodoekin (aireportua, autobus- eta trenbide-geltokiak) ondo komunikatuta egon behar dute portuek. Los puertos, como terminales de transporte marí­timo, deben estar bien comunicados con la ciudad y con otros nodos de comunicación (aeropuerto, autovías, estaciones de autobús y ferrocarril...).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eman dezagun bidaiari batek Bilbotik Granadara bidaiatu nahi duela, Madrildik igarota, eta Sevillatik Bilbora itzuliko dela, Madrildik igarota. Granada-Sevilla zatia autobusez egingo du; kasu horretan ARNK segmentu bat sartuko dugu. Transakzio hau erabiliko dugu: SI ARNK Supongamos un pasajero que viaja de Bilbao a Granada, vía Madrid y vuelve de Sevilla a Bilbao, vía Madrid. El tramo Granada-Sevilla lo realiza en autobús; en este caso insertaríamos un segmento ARNK. La transacción es: SI ARNK

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Ohikoa da segmentu guztiak irekita dituzten txarteletan. Madril eta Bartzelona artean funtzionatzen du, eta bidaiariek ez dute hegaldi eta ordu jakin baterako eserlekurik erreserbatuta. Zenbait maiztasun daude orduaren arabera (15 minutuan behin) eta, besterik gabe, bidaiaria hegazkinean sartzen da eta eserlekua hartu. Lekurik ez badago, hurrengo hegaldiaren zain egon beharko du (hirietako autobusetan bezala). Es un tí­pico caso de billetes con todos los segmentos abiertos. Funciona entre Madrid y Barcelona y los pasajeros no llevan plazas reservadas para un vuelo a una determinada hora. Hay varias frecuencias por hora (cada 15 m) y simplemente, el pasajero se sube al avión y ocupa un asiento. Sino hubiera sitio, espera al siguiente vuelo (como los autobuses urbanos).

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

C autobusa C autobús

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Autobusa Autobús

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Handik ateratzen dira Europan barrena hona eta hara iristen diren autobusak eta trenak. De aquí­ parten autobuses y trenes a cualquier destino europeo.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Amsterdameko geltoki nagusiak inguruko herrialdeekin lotzen dituen tren-zerbitzu erregular eta eraginkorra du, baina autobusean bidaiatzea beti da merkeagoa, baldin eta Interrail txartelik edo antzekorik ez baduzu. La estación central de ímsterdam cuenta con un servicio regular y eficaz de trenes hacia los paí­ses vecinos, pero viajar en autobús siempre resulta más económico, a menos que uno tenga un abono de Interrail u otro equivalente.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Autobus zerbitzuak sarriak eta kalitatekoak dira. Los servicios de autobuses son frecuentes y de calidad.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Norvegiako herrien arteko barruko garraioa, normalean, autobusez egiten da, eta nahiko eraginkorra da. En general, el transporte local en las distintas poblaciones noruegas, principalmente autobuses, es bastante eficaz.

Materiala: Nazioarteko produktuak