caucho Bilatu caucho testuinguru gehiagotan

1
Kautxu zuhaitzetik latexa erauzteko prozedura.
Kautxu zuhaitzetik latexa erauzteko prozedura.
kautxu > caucho (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Produktu horien fabrikazioarekin industria petrokimiko erraldoia sortu zen. Halako produktuak ekoizten ditu: alkoholak, detergenteak, kautxu sintetikoa, glizerina, ongarriak, sufrea, disolbatzaileak eta lehengaiak. Ondoren, honako produktu hauek egiten ditu: sendagaiak, nylona, plastikoak, pinturak, poliesterrak, elikadura-gehigarriak eta -osagarriak, lehergaiak, tindagaiak eta material isolatzaileak. La fabricación de estos productos ha dado origen a la gigantesca industria petroquímica, que produce alcoholes, detergentes, caucho sintético, glicerina, fertilizantes, azufre, disolventes y materias primas para fabricar medicinas, nylon, plásticos, pinturas, poliésteres, aditivos y complementos alimenticios, explosivos, tintes y materiales aislantes.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Kautxuaren transformazioa Transformación del caucho

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Lehengaien iturriak hauek izan daitezke: airea (oxigenoa eta nitrogenoa), ura (hidrogenoa), lurra (ikatza, petrolioa eta mineralak) eta biosfera (kautxua, koipeak, zura eta alkaloideak). Las industrias químicas de base toman sus materias primas del aire (oxígeno y nitrógeno), del agua (hidrógeno), de la tierra (carbón, petróleo y minerales) y de la biosfera (caucho, grasas, madera y alcaloides).

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Kautxua, edo oihal ziratu sintetikoa, furfuralarekin eta propenonitriloarekin lortzen da. El caucho o hule sintético es elaborado con furfural y propenonitrilo.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

landare-jatorrikoak.- nekazaritzatik eta basogintzatik lortzen dira; zura, kautxua eta kotoia, besteak beste. de origen vegetal.- se obtienen a través de la agricultura y de la explotación forestal e incluyen materias como la madera, el caucho y el algodón.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak