babesgarri Bilatu babesgarri testuinguru gehiagotan

1
babesgarri > resguardo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Babesgarri higikor batek gune bat babestu du, eta gune horretan makina arriskugarri bat dago, motor elektriko trifasiko baten bidez abiarazten dena. Un resguardo móvil protege un espacio en el que hay una máquina peligrosa que se arranca con un motor eléctrico trifásico.

Materiala: Automatismoak

S4 babesgarria erabat itxita dagoenean bakarrik sakatzen da, eta S5, berriz, babesgarria beste edozein posiziotan dagoenean —hau da, irekita dagoenean— aktibatzen da. S4 se pulsa solamente cuando el resguardo está completamente cerrado y S5 se acciona cuando se encuentra en cualquier otra posición, es decir, abierto.

Materiala: Automatismoak

Aginte- eta potentzia-zirkuituak marraztea motorra abiarazteko babesgarria itxita egotearen baldintza betetzen denean. Dibujar los esquemas de mando y fuerza para el arranque del motor cuando se cumpla la condición de que el resguardo esté cerrado

Materiala: Automatismoak

Egin ezazu aurreko zirkuituko ariketa, baina babesgarriak gainbegiratzeko segurtasun-modulu bat erabiliz. Realiza la práctica del circuito anterior utilizando un módulo de seguridad para la supervisión de resguardos.

Materiala: Automatismoak

-Ez kendu segurtasuneko babesgarriak. -No quites los resguardos de seguridad.

Materiala: Automatismoak

Makinaren atal higikorrak arriskugarriak badira langileen osasunerako, babesgarriak jarri beharko dira langileak sartzea galarazteko makina lanean ari denean. Si los elementos móviles de la máquina suponen un riesgo para la salud de los trabajadores, estos se protegerán por medio de resguardos que impidan su acceso cuando la máquina está funcionando.

Materiala: Automatismoak

c Babesgarria: makina lanean ari den bitartean partikulak jaurtitzea galarazten du. c Resguardo: impide la proyección de partí­culas mientras la máquina está funcionando.

Materiala: Automatismoak