anillo Bilatu anillo testuinguru gehiagotan

1
eraztun > anillo (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraztun torikoak Anillos tóricos

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

eraztun > anillo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraztun elastikoa desmuntatu ostean, atera ezazu arraste-polea (2.42 irudia). Tras desmontar el anillo elástico, extrae la polea de arrastre, (figura 2.42).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kendu eraztunak, eskumuturrekoak, etab. Retirar anillos, pulseras, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kendu eraztunak, erlojuak, etab. Retirar anillos, relojes, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eraztun > anillo (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Norabide horretan, bihotza ebakiduraren erdian duen egurrak egiten du erresistentzia gehien (ikusi 1.097.B irudia), eta hazkunde-eraztunak bertikalean dituenak egiten du gutxien (ikusi 1.097.C irudia). En este sentido, la que ofrece mayor resistencia, es la que tiene el corazón en el centro de la sección (fig. 1097-B); y la que ofrece menor resistencia, es la que tiene los anillos anuales verticales (fig. 1097-C).

Materiala: Egurraren teknologia

erregulartasuna eta zuzentasuna landareen haziera-eraztunen urte bakoitzeko garapenaren araberakoa da. Erdian, bihotza dago eta, haren inguruan, biribilean, eraztun zentrokide eta erregularrak. fibras de una tabla, depende del desarrollo anual de los anillos de la planta, cuyo corazón está centrado, y cuyos anillos concéntricos y regulares giran a su alrededor.

Materiala: Egurraren teknologia

Hazkundearen bat-bateko etenaldiaren ondorioz sortzen dira, eguraldi txarra dela eta, eta eraztunen zabalera erabat irregularra izatea eragiten du horrek; hala ere, eraztunak zentrokideak izaten dira berdin-berdin. Es un defecto originado por las interrupciones vegetativas bruscas, debidas a inclemencias atmosféricas, produciendo una irregularidad total de la anchura de los anillos, aunque sin perder su concentricidád.

Materiala: Egurraren teknologia

Gaixotasun jakin batzuk dituenean, baliteke, egur helduzko eraztunen eta zurgizen berrizko eraztunen artean, zurgizenaren zati bat bizirik gabe gelditu edo hiltzea, ez zurtzea. Cuando el árbol ha sufrido ciertos estados morbosos, puede producirse la desvitalización o muerte de una zona de albura que queda sin lignificar, entre los anillos de madera hecha, y los de albura reciente.

Materiala: Egurraren teknologia

Prozedura honen bidez, eraztunekiko ebaki perpendikularrak egiten ditugu, eta horren araberakoak dira oholak; hartara, neurri batean, deformatzeko joera izan dezaten galarazten dugu. Este procedimiento nos da tablas con corte perpendicular a los anillos, que evitan en parte la tendencia a la deformación.

Materiala: Egurraren teknologia

79. irudia. Eraztunak bereizteko NM norabidea. Fig. 79 Dirección N M de separación de anillos.

Materiala: Egurraren teknologia

Hainbatetan, hauek ere eragiten dute eraztunen zabaleran inolako jarraitutasunik ez izatea: hazkundean izaten diren aldaketek (lehenik, oihanartean izaten direnek eta, gero, soiltzeen ondoriozkoek). A veces también los cambios de crecimiento, primero en la espesura, y después en aclareos, ocasionan faltas de continuidad en las anchuras de los anillos anulares.

Materiala: Egurraren teknologia

Akats honek ere eragiten ditu irregulartasunak eraztunen egituran eta hazkundean. Es también un defecto que origina irregularidades en la estructura y crecimiento de los anillos.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrak erresistentzia pixka bat galtzen du ziri bat egiten badugu (ikusi 79. irudia), eta eraztunak bereizteko NM gainazalari jarraiki hausten da. Esta madera suele perder algo de su resistencia si se hace una espiga (fig. 79), y se rompe siguiendo la superficie NM. de separación de los anillos.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur hilezko eraztun edo geruza zentrokideak dira, eta egur bizizko eraztunen artean daude. Son anillos o capas concéntricas de madera muerta, en medio de otros de madera viva.

Materiala: Egurraren teknologia

2
eraztun > anillo (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kat. 20. - Eraztun batek, mantelina edo estola batean jarria, mugitzeko askatasun osoa ematen dio koktelerako soineko hau daramanari. Cat. 20 - Un anillo, puesto en mantilla o estola, deja toda libertad de movimiento a la elegante vestida con este vestido de cóctel.

Materiala: Ehungintza liburuak

20- Koktelerako soinekoa eta dagokion eraztuna, 1952ko N, Chantilly parpaila beltza, Georgette krepearen eta tafetaren gainean. Gerrikoa txertatua duen gerruntzea, gerri baxukoa, eta gona izurduna. Erosia. CDM 993.16.1, Calais. (51. orr.) 20- Vestido de cóctel y su anillo, 11952, encaje Chantilly negro sobre crepé Georgette y tafetán. Corpino con cinturón incrustado y talle bajo, falda fruncida. Adquisición. CDM 993.16.1, Calais, (p. 51)

Materiala: Ehungintza liburuak