transmisor Bilatu transmisor testuinguru gehiagotan

1
transmisore > transmisor (57 testuinguru)
eu testuak es testuak
Transmisoretik iristen den sarrera-lineatik, transmititutako zenbakia denboran ordenatuta dago. Por la lí­nea de entrada que llega desde el transmisor, el número transmitido está ordenado en el tiempo.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hemen proposatzen dugun lana hau da: aurreko jarduerako zirkuitua hartu eta sarrera- nahiz irteera-erregistroetako irteeretako balio logikoak denbora-diagrama batean islatzea, zirkuitu transmisoreak 4 zenbakia igortzen duela pentsatuz. Jo dezagun sarrera-kronograma irudi honetan ageri dena bezalakoa dela. EL trabajo propuesto es reflejar en un diagrama de tiempos, la evolución de los valores lógicos en las salidas del registro de entrada y del registro de salida, en el circuito del ejercicio anterior, cuando el número enviado desde el circuito transmisor es el 4. Supóngase un cronograma de entrada como el que se indica a continuac

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Transmisoretik, bi linea, erlojua eta datu-linea iristen dira sarrerako erregistrora. Desde el transmisor llegan, al registro de entrada, dos lí­neas, el reloj y la lí­nea de datos.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Horrek esan nahi du igoera-saihetsen maiztasuna berdina dela hargailuan eta transmisorean. Esto implica que la frecuencia de los flancos de subida es la misma en el receptor y en el transmisor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

1. aplikazio praktikoa: datu-transmisorea Aplicacion práctica 1: transmisor de datos

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Transmisorean kokatutako kontagailuak erlojuaren pultsuak jasotzen ditu, eta irteeran (multiplexadoreko hautapen-sarreretan) 00, 01, 10, 11 sekuentzia gertatzen da. Berriz ere 0ra itzultzen da, eta sekuentzia behin eta berriz errepikatzen du, mugagabe. El contador situado en el transmisor recibe los pulsos del reloj, y en su salida (entradas de selección del multiplexor) se produce la secuencia 00, 01, 10, 11, volviendo a cero y repitiendo la secuencia indefinidamente.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Datu-transmisorea Transmisor de datos

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Serie-datu transmisore bat konfiguratu, simulatu eta muntatzea. Configuración, simulación y montaje de un transmisor de datos serie.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Transmisorearen bufferraren erregistroa: Registro del búffer del transmisor:

Materiala: Industria komunikazioak

Serie-atakako TX orratzaren bidez datuak transmititu nahi direnean, igorri nahi den bytea transmisorearen buferraren erregistroan idatzi behar da. Cuando se desean transmitir datos a través de la patilla TX del puerto serie se debe escribir el byte a transmitir en el registro del búffer del transmisor.

Materiala: Industria komunikazioak