encabezado Bilatu encabezado testuinguru gehiagotan

1
goiburu > encabezado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eduki-garatzaileek dokumentuaren edukiaren hizkuntza nagusia identifikatu beharko lukete (markatzaile baten bitartez edo HTTP goiburukoan). Los desarrolladores de contenido deberían identificar el idioma predominante del contenido de un documento (a través de un marcador o en el encabezado HTTP).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

taula bat maketatzeko erabilita edo goiburuko bat H etiketa letra-tipoaren tamaina aldatzeko erabilita) software espezializatua duten erabiltzaileek nekez ulertuko dute orriaren antolamendua edo bertatik nola nabigatu. Utilizando una tabla para maquetar o un encabezado - etiqueta H - para cambiar el tamaño de la fuente) dificulta que los usuarios con software especializado entiendan la organización de la página o cómo navegar por ella.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

..... etiketek taularen goiburuko gisa balio dutela adierazten dute, eta letra lodiz bistaratzen dira. Las tags ..... indican que se trata de celdas que sirven como encabezado de tabla y suelen visualizarse en negrita.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Goiburukoekin eta paragrafoekin batera, beste HTML elementu ohikoenetako bat dira. Junto con encabezados y párrafos, son otro de los elementos HTML más comunes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aitzitik, oso gai laburrak baditugu, zuzenena gai orokorrago baten goiburukoan biltzea izango litzateke. Si por el contrario tenemos temas muy cortos, lo correcto sería agruparlos bajo un encabezado de tema algo más general.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, H1en azpiatal bat adierazteko, erabili H2. Ez erabili goiburukoak letra-tipoen efektuak egiteko. Por ejemplo, en HTML, utilice H2 para indicar una subsección de H1. No utilice encabezados para hacer efectos de fuente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak