film

1
film > film (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estali gunea film osmotikoz eta banda batez. Cubrir la zona con film osmótico y un bandó.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Makillatzeko belakiak erabili eta botatzekoak izango dira ahal dela, baina berriz erabiliko badira, xaboi germizidarekin garbitu ostean, bakoitza bere aldetik gorde behar da film osmotiko batean, kanpoko hautsik har ez dezan. Las esponjas de maquillaje, que preferiblemente serán desechables, en caso de ser reutilizadas deberán guardarse individualmente después de ser lavadas con jabón germicida, en un pedazo de film osmótico para evitar que tomen polvo ambiental.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

-OINAK TOALLA BATEZ ESTALIKO DITUGU, ETA 30 MINUTURA FILMA KENDU. -CUBRIR LOS PIES CON UNA TOALLA Y A LOS 30 MIN. RETIRAR EL FILM.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Oklusio-efektua bermatzeko, film osmotikoa erabiliko dugu. Para garantizar el efecto oclusivo contamos con el film osmótico.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

6.- Bildu besoak, ukondoak edo landutako gorputzeko gunea film osmotikoz, oklusio-efektua indartzeko. 6.- Envolver brazos, codos o la zona del cuerpo tratada con film osmótico para potenciar el efecto oclusivo.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Buztinezko geruza azalaren gainazal osoan zabalduko dugu, eta film osmotikoz bildu. Extender la mascarilla de arcilla por toda la superficie del pie envolviendo con film osmótico.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

30 minutu igarotakoan, filma kenduko dugu. A los 30 minutos retirar el film.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Film osmotikoz estalitako orgatxoa. Carrito cubierto con film osmótico.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Film osmotikoarekin estali, eta, 15-20 minutu igarotakoan, ur destilatutan eta Cleansing Gel-etan bustitako kotoi batekin kendu. Cubrir con film osmótico y retirar con un algodón humedecido en agua destilada y cleansing gel transcurridos 15-20 min.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Film zati bat jarriko dugu gainean, eta, jada markatuta dagoenean, beste aldera eramango dugu, filmeko titimuturra "X"ren gainean jarriz (D). Ponemos un pedazo de film encima y lo trasladamos ya manchado al otro lado, situando el pezón del film sobre la "X" (D)

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

2
film > película (123 testuinguru)
eu testuak es testuak
Filma. La pelí­cula.

Materiala: Irudia

Egin probak sentikortasun desberdineko filmekin, eta jokatu pikorraren zati adierazkorrarekin. Atera argazkiak oso abiadura handietan, eta lortu efektuak: motibo argia duten atzealde lausoak, ekintzak geldirik agertzen dituzten argazkiak, edo motiboa pixka bat lausotuta mugitzen erakusten duten argazkiak, mugimendu sentsazioa ematen dutenak. Prueba a tomar fotos con pelí­culas de diferente sensibilidad, y juega con la parte expresiva del grano y sacar fotos a velocidades muy altas y conseguir efectos: fondos borrosos con motivo ní­tido, fotos donde la acción aparece congelada. o fotos con el motivo que se mueve algo borroso, dando sensación de movimiento.

Materiala: Irudia

Komikian bezala, filmak dituen plano guztien binetak egiten dira, eta errealizazio taldeak filmaketa egiteko behar dituen jarraibideak agertzen dira bineta horietan. A modo de un cómic, se hacen viñetas de todos los planos que tiene la pelí­cula, y en ellas se incluyen las indicaciones que necesita el equipo de realización para el rodaje.

Materiala: Irudia

Muntaketak emango du filmaren azken esanahia, eta ez loturarik gabeko planoek. El significado final de la pelí­cula lo da el montaje y no los planos inconexos.

Materiala: Irudia

Kamera digitala erabiltzen badugu, prozedura bera da, baina gero, bideo digitalaren edizio-programaren bidez, fotogrametan ukituak eman eta filma edita daiteke. Si usamos una cámara digital, el procedimiento es el mismo, pero después, por medio de un programa de edición de ví­deo digital, podemos retocar los fotogramas y editar la pelí­cula.

Materiala: Irudia

Filmaren esposizio-prozesua eta errebelatua. Proceso de exposición y revelado de la pelí­cula.

Materiala: Irudia

Horregatik egiten da komentario ezaguna, alegia, ezin konpara daitekeela film bat zinemako pantailan edo telebistan ikustea. Por este motivo surge ese conocido comentario que asegura que no se puede comparar la experiencia de ver una pelí­cula en la pantalla de cine o verla en televisión.

Materiala: Irudia

Filma bera moztuta egiten da zinemako muntaketa; bideoan, aldiz, EDIZIO deritzon prozesu baten bidez egiten da magnetikoki erregistraturiko irudiaren muntaketa. Si el montaje en cine se realiza por corte fí­sico de la propia pelí­cula, en ví­deo el montaje de la imagen registrada magnéticamente se realiza por medio de un proceso denominado EDICION.

Materiala: Irudia

Bideo-irudia ezin ezaba daiteke filma argitan jarri ondoren, eta horrek eragozpena dakar diruaren eta denboraren aldetik. La imagen cinematográfica no puede borrarse una vez que la pelí­cula ha sido expuesta a la luz, con la consiguiente desventaja económica y de tiempo.

Materiala: Irudia

Zati fotosentikor hori zinema-kamera baten filmaren baliokidea da. Esta parte fotosensible es lo que equivale a la pelí­cula de una cámara de cine.

Materiala: Irudia