enkoadraketa

1
enkoadraketa > encuadre (77 testuinguru)
eu testuak es testuak
o Enkoadraketak eta ikuspuntuak. o Encuadres y puntos de vista.

Materiala: Irudia

Nahiz eta infinitu konbinazio eta enkoadraketa egin ditzakegun, prozesu logikoa erabili behar da konposizio ona lortzeko: Aunque podemos hacer infinitas combinaciones y encuadres, hay que usar un proceso lógico para conseguir una buena composición:

Materiala: Irudia

Planoko elementuak erabili behar dira enkoadraketan asimetriak sortzeko. Hay que usar los elementos del plano para crear asimetrías en el encuadre.

Materiala: Irudia

Enkoadraketa honek ikus-eremu zabala hartzen du, eta esanahia epikoa da. Este encuadre abarca un extenso campo visual y tiene un significado épico.

Materiala: Irudia

Off-eko espazioa enkoadraketatik kanpora gelditzen da, baina ikusleak imajinatu egiten du eta narrazioan txertatzen da. El espacio en Off es aquello que queda fuera del encuadre, pero que el espectador imagina y que se integra a la narración.

Materiala: Irudia

Pertsonaia bat enkoadraketatik kanporako norabidean begira badago, haren "fikziozko munduan" dagoen zerbaiti behatzen ari zaiola suposatzen dugu, enkoadraketak ikusteko modurik ematen ez digu eta. Si un personaje dirige su mirada fuera del encuadre suponemos que observa algo que existe en su "mundo de ficción", pero que no podemos ver porque el encuadre nos lo oculta.

Materiala: Irudia

Enkoadraketa eta panoramika. Encuadre y panorámica.

Materiala: Irudia

Posizioaren raccorda: espazio-jarraitutasuna duten plano-aldaketetan ikusten denez, bi pertsonaia plano batean enkoadratuta eta posizio jakin batzuetan daudenean (adibidez, A eskuinean eta B ezkerrean), bi pertsonaien enkoadraketa eta posizioa errespetatu behar ditu hurrengo planoak, ikuslea nahas ez dadin. Raccord de posición: En los cambios de plano con continuidad de espacio, se observa que cuando dos personajes están encuadrados en un plano y con unas posiciones determinadas (por ejemplo A a la derecha y B a la izquierda), el siguiente plano debe respetar tanto el tamaño del encuadre como la posición de ambos personajes, bajo riesgo de que provoquen confusión en el

Materiala: Irudia

Irudiak ikusteko baldintzak eta enkoadraketaren konposizioa. Condiciones del visionado y composición del encuadre.

Materiala: Irudia

Enkoadraketaren eskala hautatu ondoren, marrazketa- eta grabaketa-mahaiarekin koordinatuta, tamaina bereko 50 orri prestatu behar dira, ahal dela oso paper finekoak edo zeharrargikoak, mahaiaren azpiko argi batek aldi berean marrazki bat baino gehiago ikusteko modua eman dezan. Cuando hayamos elegido la escala del encuadre, coordinado con la mesa de dibujo y grabación, hay que preparar unas 50 hojas del mismo tamaño, a ser posible de un papel muy fino o traslúcido para que una luz inferior de la mesa de dibujo pueda hacer visibles a más de uno a la vez.

Materiala: Irudia