obesidad

1
obesitate > obesidad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurren obesitatea gizarte garatuen elikadura-arazorik nagusienetako bat da gaur egun. La obesidad infantil se ha convertido en uno de los problemas nutritivos actuales en las sociedades desarrolladas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Nahiz eta giza organismoak emandako gluzido kantitate guztia toleratzen duen, kontuan izan behar da sobran dagoena gorputzean metatzen dela eta obesitate-arazoak ekar ditzakeela. Aunque el organismo humano tolere toda la cantidad de glúcidos que se le aporte, se debe tener en cuenta que su exceso se almacena en el cuerpo y puede llegar a dar problemas de obesidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hala ere, eguneko gutxieneko 100 gramo gluzido hartzea aholkatzen da, baina ez da kopuru maximorik ematen, betiere obesitate-arazoak, diabetesa edo bestelako patologiak izateagatik kontrakorik eskatzen ez bada. Sin embargo, se recomienda un mí­nimo de 100 gramos de glúcidos al día, sin un máximo establecido, siempre y cuando no se tengan problemas de obesidad, diabetes u otras patologías que lo contraindiquen.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Obesitatea tratatzeko agintzen da. Se indica en el tratamiento de la obesidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaixotasun askoren kasuan gomendatzen da, baina bereziki behazun-maskuriko arazoetan eta obesitatearen kasuan. Se recomienda en muchas patologías, sobre todo en problemas de vesí­cula biliar y en obesidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oro har, elikadura-obesitatea duten haurrek 50 pertzentila baino garaiera handiagoa eta hezur-heltze bizkortua izaten dute, eta obesitate endogenoak, berriz, 5 pertzentiletik beherako garaiera eta hezur-heltze atzeratua du ezaugarri. En general los niños con obesidad nutricional presentan una talla superior al percentil 50 y una maduración ósea acelerada, mientras que la obesidad endógena se caracteriza por tallas inferiores al percentil 5 y maduración ósea retardada.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gaur egun, gorputz-masaren indizea da obesitatea neurtzeko gehien erabiltzen den adierazlea. Pisua (kilogramotan) zati garaiera (metro koadrotan) eginda kalkulatzen da. Actualmente el indicador más utilizado para medir la obesidad es el índice de Masa Corporal (IMC), que es el resultado de dividir el peso en kilogramos por la talla en metros al cuadrado.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Nazioarteko estandarretan zehazten denez, 25 kg/m2-ko balioa dutenek gehiegizko pisua dute, eta obesitatea, berriz, 30 kg/m2tik gorako balioa dutenek. Helduentzat ere erabiltzen dira balio horiek. Los estándares internacionales fijan la presencia de sobrepeso en valores de 25 kg/m2, y la existencia de obesidad en 30 kg/m2. Estos valores son también válidos para adultos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

obesitate > obesidad (65 testuinguru)
eu testuak es testuak
haur-diabetesa (arraroena, baina gogorrena, ia ez baitago intsulinarik), heldu-diabetesa (eskuarki, elikaduraren gehiegikerien ondorioa da, obesitatearen ondorioa) eta zahar-diabetesa (onberena da, adinaren ondorioz pankreak gaizki funtzionatzen duelako sortzen da). diabetes infantil (la menos frecuente pero más severa, pues se caracteriza por una casi total ausencia de insulina), diabetes adulta (generalmente consecuencia de un exceso en la alimentación, obesidad) y diabetes senil (es la más benigna, producida por un mal funcionamiento pancreático a consecuencia de la edad).

Materiala: Anatomia

obesitatea, begi sartuak, apatia, logura... eta, oro har, metabolismo basal baxua (pertsona moteltzen eta lozorrotzen du). obesidad, ojos hundidos, apatía, somnolencia... y, en general, un metabolismo basal bajo que vuelve a la persona lenta y aletargada.

Materiala: Anatomia

XX. MENDEAREN HASIERAN jaio zen Hidrokinesiterapia, edo uretan ariketak egitea. Lehenengo Mundu Gerran zauritutakoentzat erabili zen, eta, gaur egun, oso lagungarria da traumatologia, obesitatea, zelulitisa, minusbaliotasun neurologikoak eta abar tratatzeko. A COMIENZOS DEL SIGLO XX nace la Hidrocinesiterapia, o realización de ejercicios en el agua, muy aplicada para los heridos de la Primera Guerra Mundial y que hoy es un importante coadyuvante en tratamientos de traumatología, obesidad, celulitis, discapacidades neurológicas, etc.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Medikuntza estetikoan, termoterapia-teknika gisa, obesitate mugatuaren eta zelulitisaren tratamenduan erabiltzen dugu. En medicina estética los utilizamos como técnica de termoterapia, en el tratamiento de la obesidad localizada y la celulitis.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

zelulitisa, obesitatea, etab. celulitis, obesidad, etc.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

- OBESITATEA ETA ZELULITISA - OBESIDAD Y CELULITIS

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Obesitatea: Obesidad:

Materiala: Pigmentuen mikroezarpenaElektroestetika

toxinen kanporatzea, zelulitisa, obesitatea. eliminación de toxinas, celulitis, obesidad .

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Obesitatea tratatzeko protokoloa Protocolo de Tratamiento de la Obesidad

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

I. mailako obesitatea da; Obesidad de grado I

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

gizentasun > obesidad (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gizentasuna. Obesidad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gizentasuna gorputzean gantz gehiegi edukitzea da, normalean kaloria gehiegi hartu eta ariketa fisiko gutxiegi egiten delako. La obesidad es un exceso de grasa corporal, habitualmente, resultado de una ingesta calórica excesiva y de un ejercicio fí­sico insuficiente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gizentasunarekin batera, beste gaixotasun asko agertzen dira, besteak beste, hauek: La obesidad se acompaña de muchas enfermedades, entre otras:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Emaitza 25-26 baino handiagoa bada, pertsona horrek gehiegizko pisua du, eta 30 baino handiagoa bada, berriz, gizentasuna. Si el resultado es mayor de 25-26, la situación es de sobrepeso y por encima de 30, de obesidad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gizentasunari buruzko aholkuak: Consejos con respecto a la obesidad:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gizentasuna eta gehiegizko pisua tratatu egin behar dira. La obesidad y el exceso de peso deben tratarse.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gizentasuna prebenitzeko, elikadura-ohitura egokiak hartu behar dira eta ariketa fisiko gehiago egin. La prevención de la obesidad debe hacerse mediante la adopción de hábitos alimentarios apropiados y el incremento del ejercicio fí­sico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gainera, hainbat ikerketek diote dute ariketa fisikoa egiteak hainbat gaixotasun agertzea prebeni dezakeela (bihotz-hodietako gaixotasunak, gizentasuna, etab.). Además, existen estudios que aseguran que la práctica de ejercicio fí­sico puede prevenir la aparición de ciertas enfermedades (enfermedades cardiovasculares, obesidad, etc.)

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Parametro somatometrikoek (soma = gorputza, metria = neurria) bizi-ohiturekin loturiko datuak ematen dituzte, eta jokabide ez-osasungarrien edo hainbat gaixotasunen (gizentasuna, anorexia, bulimia...) isla izan daitezke. Los parámetros somatométricos (soma = cuerpo, metría = medida) aportan datos relacionados con hábitos de vida y pueden ser un reflejo de conductas poco saludables o de enfermedades como obesidad, anorexia, bulimia...

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta