bideo digital Bilatu bideo digital testuinguru gehiagotan

1
bideo digital > vídeo digital (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kamera digitala erabiltzen badugu, prozedura bera da, baina gero, bideo digitalaren edizio-programaren bidez, fotogrametan ukituak eman eta filma edita daiteke. Si usamos una cámara digital, el procedimiento es el mismo, pero después, por medio de un programa de edición de ví­deo digital, podemos retocar los fotogramas y editar la pelí­cula.

Materiala: Irudia

Ukitu digitala: bideo digitalak ukitu anitz onartzen duenez, alanbreak edo pita zatiak erabil daitezke frame bakoitzean gertatzen diren mugimenduei eusteko, eta gero desagerrarazi Premier edo Photoshop bezalako programek eskaintzen duten ukitu digitalarekin. Retoque digital: Como el ví­deo digital admite múltiples retoques, se pueden utilizar alambres o trozos de pita para para soportar los movimientos que se suceden en cada frame, y luego hacerlo desaparecer con el retoque digital que te ofrecen programas como Premier o Photoshop.

Materiala: Irudia

Hala ere, bideo digitaleko formatua alternatiba ona da. Sin embargo, el formato de ví­deo digital se está convirtiendo en una buena alternativa.

Materiala: Irudia

Bideo digitaleko zinema Cine en ví­deo digital

Materiala: Irudia

Bit-mapen grafikoak mugimenduan (bideo digitala). Gráficos de mapas de bits en movimiento (ví­deo digital).

Materiala: Irudia

Bideoa: zuzenean integratzen den bideo digitala izan daiteke, edo multimedia-sistema batean txertatu eta digitaliza daitekeen bideo analogikoa. Ví­deo: Puede ser ví­deo digital que se integra directamente, o ví­deo analógico se puede digitalizar e incorporar a un sistema multimedia

Materiala: Irudia

bideo digital > vídeo digital (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaur egun, bideojoko eta merkataritzako aplikazio gehienek 3Dko objektuak eta bideo digitaleko fitxategiak erabiltzen dituzte. En la actualidad, la mayoría de los videojuegos y las aplicaciones comerciales utilizan objetos 3D y ficheros de ví­deo digital.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak