portada

1
azal > portada (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Herriarentzako kulturaren hedapenaren ondorioz, egin dute ilustrazioak barrualdeko orrietatik liburuen azaletara. La expansión de la cultura de masas ha provocado que las ilustraciones salten de las páginas interiores a las portadas de los libros.

Materiala: Irudia

JATORRIZKO AZALA: Eider Motxobe. PORTADA ORIGINAL DE: Eider Motxobe.

Materiala: Irudia

Kapitulu honetan azaldutakoa oinarri hartuta, aukeratu ilustrazioak egiteko teknika bat, eta diseinatu liburu baten azala. En base a lo explicado en este capí­tulo, elige una técnica para hacer ilustraciones y diseña la portada de un libro.

Materiala: Irudia

Hots, aldizkarietako azalek nabarmen ageri behar dute kioskoan, irakurleak erakartzeko. Es decir, las portadas de las revistas deben destacar en el kiosco para ganarse la preferencia de los lectores.

Materiala: Irudia

Azaletan. Las portadas

Materiala: Irudia

Azalak: funtzio estetikoa eta publizitarioa. Las portadas: función estética y publicitaria.

Materiala: Irudia

Oro har, irakurleak irakurriz gozatuko dituen sentsazioen ideia bat ematen saiatzen dira liburuetako azalak. En general, las portadas intentan dar una idea de las sensaciones que el lector disfrutará con la lectura.

Materiala: Irudia

Izan ere, argitaletxeek diseinatzaile grafiko eta ilustratzaile ospetsuei agintzen dizkiete liburuetako azalak. De hecho, las editoriales encargan las portadas de los libros a reconocidos diseñadores gráficos e ilustradores.

Materiala: Irudia

Liburua erositakoan, azalak ez du garrantzirik, bai ordea barruko ilustrazioek, irakurtzearekin batera preziatzen eta gozatzen baitira. Una vez comprado el libro, la portada deja de tener importancia, al contrario que las ilustraciones interiores, que se aprecian y disfrutan junto al acto de la lectura.

Materiala: Irudia

Hala, ohikoa da liburu horien jatorrizko azala aldatzea filma famatu egiten denean, eta, halakoetan, azal berrietan, filmei, aktoreei eta abarri buruzko erreferentziak jartzen dira. De esta forma, es habitual que la portada original de estos libros cambie cuando la pelí­cula se populariza, y las nuevas portadas introducen referencias a la pelí­cula, los actores, etc.

Materiala: Irudia