komiki

1
komiki > cómic (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gainera, komikia eta material didaktikoa gehitu beharko dizkiogu zerrenda horri. A esta lista, será necesario añadir, además, el cómic y el material didáctico.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Komikiak Los cómics o tebeos

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Egia da bestea aurkitzeak batzuetan komikietako egoera bat ematen duela; eta ez nire etxea edo egoten garen esparrua labirintu modukoa delako. Kontua da, Ví­ctorrek lehen esan duen bezala, falta zaizkigun zentzumenen ondorioz, zenbaitetan ezinezkoa izaten dela elkarren osagarri izatea. Es cierto esto de la búsqueda del otro a veces parece de cómic, y no es que mi casa o el recinto donde estemos suela ser laberí­ntico, es que (tal y como ha explicado anteriormente Ví­ctor) con la carencia de nuestros sentidos sensoriales, en determinadas ocasiones nos es imposible complementarnos.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

komiki > cómic (104 testuinguru)
eu testuak es testuak
o Ilustrazioak umorearen euskarri: aldizkarietan agertzen diren ilustrazioak komikiak edo karikaturak. o Ilustraciones como soporte del humor: Las ilustraciones que aparecen en las revistas son cómics o caricaturas.

Materiala: Irudia

Bigarren mundu gerra baino lehen, ilustrazioek mugimendu errealistei edo komikien estetikatik hurbil zeuden mugimenduei jarraitzen zieten. Antes de la Segunda Guerra Mundial las ilustraciones habían seguido las corrientes realistas o cercanas a la estética de los cómics.

Materiala: Irudia

bereziki azken urteetan, komikiaren pertsonaia historikoek zeluloiderako jauzia egin dutenean. Máxime cuando en estos últimos años personajes históricos del cómic han dado el salto al celuloide.

Materiala: Irudia

Komikiaren beraren narrazioa ezagutzea eta saiakerak egitea. Conocer y experimentar con la narrativa genuina del cómic.

Materiala: Irudia

Komikiaren ezaugarriak eta izaera. Caracterí­sticas y naturaleza del cómic.

Materiala: Irudia

Komikiaren sorrera eta garapena. Nacimiento y desarrollo del cómic.

Materiala: Irudia

Gizarte-ospea, ordea, ez zen parean hazi, komikia garrantzi txikiagokoa dela iritzi baitzaio orain gutxi arte. Sin embargo, su prestigio social no creció a la par, ya que el cómic ha sido considerado hasta hace poco como un medio menor.

Materiala: Irudia

Komikietan paradoxa gertatzen da: binetaren irudia finkoa da, baina ekintza bakoitzak denboraren joan-etorria irudikatzen du. En los cómics se da una paradoja: la imagen de la viñeta es fija, pero cada acción representa el paso del tiempo.

Materiala: Irudia

Komikiko binetaren artikulazio zinematografikoa. Articulación cinematográfica de viñetas de cómic.

Materiala: Irudia

Literatura-adierazpena komikietan. La expresión literaria en los cómics.

Materiala: Irudia