bideo Bilatu bideo testuinguru gehiagotan

1
bideo > vídeo (75 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bideoko postprodukzioko teknologia eta prozedurak: Tecnología y procedimientos de post-producción en ví­deo:

Materiala: Soinu profesionala

Liburu hau eta Andoaingo Zinema- eta Bideo-Eskolak argitaraturiko gainerako izenburuak merkataritza elektroniko bidez eskuratu daitezke, http://www.libross.como web orrian edo ohiko salmenta-tokietan. Este libro y los demás tí­tulos publicados por la Escuela de Cine y Ví­deo de Andoain, podrán ser adquiridos a través de comercio electrónico visitando la página Web: http://www.libross.como en los puntos habituales de venta.

Materiala: Irudia

Bideo-produkzioa. Producción de ví­deo.

Materiala: Irudia

Mugimenduaren fase guztiak jartzen dira bankada horretan, fase horiek guztiak bideoan grabatzeko eta animazioa lortzeko. Bancada sobre la que se colocan todas las fase el movimiento, con el fin de grabar en ví­deo cada una de ellas y obtener una animación.

Materiala: Irudia

Irudiak bideo-kamera batekin grabatzen badira, programa informatikoa erabiltzea da horiek editatzeko modurik onena. Si se graban imágenes con una cámara de ví­deo, la mejor manera de editarlas es mediante un programa informático.

Materiala: Irudia

Bideo-teknologiak prozedura elektromagnetikoa darabil; argazkiak eta zinemak, berriz, prozedura fotokimikoa erabiltzen dute. La tecnología del ví­deo opera con un procedimiento electro-magnético, mientras que la fotografía y el cine usan un procedimiento fotoquí­mico.

Materiala: Irudia

Bideoa. El ví­deo.

Materiala: Irudia

Bideoaren jatorria eta oinarrizko teknologia. Origen del ví­deo y su tecnología básica.

Materiala: Irudia

Bideo-edizioa. La edición en ví­deo.

Materiala: Irudia

Bideo-edizioa Ví­deo Edición

Materiala: Irudia