regla

1
erregela > regla (104 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gero, erregelaren laguntzaz, adreilu apurtuen ilarak jarriko ditugu teilatu-hegalen bi ertzetan. Luego, con ayuda de una regla, se colocarán las hiladas de ladrillos partidos, a ambos bordes de los aleros.

Materiala: Igeltserotza

Gainerako ilarak jartzeko, erregelarekin aztertu beharko dugu ilara guztiak zuzen daudela, eta, horretarako, ziurtatu egin beharko dugu teila bakoitzean irtenago dauden izkinek erregelarekin tope egiten dutela. A la hora de colocar las sucesivas hiladas será conveniente comprobar con una regla la rectitud de cada hilada (Fig. 10), comprobando que las esquinas más salientes de cada teja peguen con la regla.

Materiala: Igeltserotza

Ubide okerrak. Erregelarekin lerroak zuzen ote dauden ez egiaztatzeagatik gertatzen da hori. Ejemplo de rí­os torcidos, esto ocurre por no comprobar con una regla.

Materiala: Igeltserotza

Bada ertz biziak graparen laguntzarik gabe ateratzeko beste modu bat: izkinan masa-lerroa bota behar dugu, eta, gero, erregelak masa-lerroaren gainean berunean jarri. Otra forma de sacar los vivos sin ayudarse de una grapa es realizarlo echando un cordón de masa en la esquina, luego se aploman la reglas colocándolas sobre el cordón de masa.

Materiala: Igeltserotza

Masa horrek erregelari eutsiko dio, eta gainerako hormatala lasai kolpatu ahal izango dugu; hala, lehortzen hasten denean, talotxatu eta, amaituta dagonean, erregelak aterako ditugu. La masa sujetará la regla pudiendo jarrear el resto del paño, talochándolo cuando empiece su secado, y retirando las reglas cuando esté terminado.

Materiala: Igeltserotza

Gero, libre dagoen aldetik has gaitezke lanean; erregela arestian eratutako ertz bizian bermatuko dugu, eta kontu handiz talotxatuko dugu ertz bizirik ez hausteko. Libre dugun eskuarekin, berriz, erregelari eutsiko diogu. Luego se puede empezar por el lado que queda libre apoyando la regla en el vivo ya obtenido, talochando con tiento para no romper los vivos, sujetando la regla con la mano libre

Materiala: Igeltserotza

"C" gailuekin edo metalezko grapekin lotutako erregelak nola jarri, teilatua zarpiatu ahal izateko. Ejemplo de colocación de unas reglas sujetas con unas "C" o grapas metálicas, para enfoscar.

Materiala: Igeltserotza

Erregela bat (6. irudia) jarriko dugu hormaren kontra, eta oinarekin finkatuko dugu; erregela berunean jarri, eta elkargunea markatuko dugu (4. eta 5. irudiak). Presentando una regla (Fig. 6) contra la pared, fijándola con el pie, aplomándola y marcando el encuentro (Fig. 4 y 5).

Materiala: Igeltserotza

Bi ilara egin ditugunean, hutsunearen alde bakoitzean erregela labur bat jarriko dugu, hurrengo ilarak jartzerakoan nibela erabili beharrik ez izateko. Una vez subidas las dos filas se deberían colocar unas reglas cortas a ambos lados del hueco para seguir subiendo las filas sin utilizar el nivel.

Materiala: Igeltserotza

Zarpiatu mota horiek egiteko, masak bigun egon behar du azaldu berri ditugun aldi guztietan, erregelarekin markak egin ahal izateko eta masa kentzerakoan estutu behar ez izateko. Kontuz jokatu behar dugu markak errespetatzeko eta erregela ez hondoratzeko, bestela beruna galdu egingo baitugu zarpiatze-lanaren uneren batean. Es conveniente que la masa en este tipo de enfoscado esté blanda en todas las fases mencionadas para que se puedan hacer las marcas con la regla y que al hacer la retirada de la masa no haya que apretar, perdiendo el tacto necesario para respetar las marcas y no hundir la regla perdiendo el plomo en alguna parte del enfoscado.

Materiala: Igeltserotza