imagen digital Bilatu imagen digital testuinguru gehiagotan

1
irudi digital > imagen digital (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudi fotografikoaren arloak XX. mendearen hasieran finkatu zenetik izan duen iraultza teknologikorik handiena da irudi digitalaren garapena. El desarrollo de la imagen digital es la mayor revolución tecnológica que ha conocido el mundo de la Imagen fotográfica desde su asentamiento a principios del siglo XX.

Materiala: Irudia

Irudi digitaleko formatuak eta bereizmenaren kontzeptua eta adierazpen-ondorioak ezagutzea. Conocer los formatos de imagen digital y el concepto de resolución, así­ como sus consecuencias expresivas.

Materiala: Irudia

Irudi digital motak. Tipos de imágenes digitales.

Materiala: Irudia

Hortaz, irudi digitalak sortzeko oinarria da, aurretiko errealitaterik aipatu gabe. Por tanto, sirve como base para crear imágenes digitales, sin referencia a ninguna realidad preexistente.

Materiala: Irudia

3D-ko irudi digitalak produzitzeko, eskultoreek eta arkitektoek antzinarotik erabiltzen zituzten printzipio berak erabiltzen dira. Para producir imágenes digitales en 3D se aplican los mismos principios que usaban los escultores y arquitectos desde la antigüedad.

Materiala: Irudia

Irudi digitala. Una imagen digital.

Materiala: Irudia

Azken batean, erreferentea aurkeztu ez ezik, eraiki ere egin dezakegu irudi digitalarekin. En definitiva, con la imagen digital, además de registrar el referente, también podemos construirlo.

Materiala: Irudia

Ondoko epigrafeei dagokien testua oinarri hartuta, idatzi gogoeta pertsonal bat argazkiaren eginkizunari eta inguratzen gaituen errealitatea ezagutzeko oinarri gisa duen etorkizunari buruz: "Irudi digitalak maneiatzea" (7. gaia), "Argazkia ez da errealitatea, hori irudikatzeko modua baizik" eta "Irudien ikusizko pertzepzioaren eta erreprodukzio fotografikoaren arteko desberdintasunak" (1. gaia). En base al texto correspondiente a los siguientes epí­grafes "Manipulado de la imágenes digitales" (tema 7) y "La fotografía no es la realidad, sino una forma de representarla" y "Diferencias entre la percepción visual y la reproducción fotográfica de imágenes" (tema 1), redacta una reflexión personal sobre el papel de la fotografía y el futuro digital como base para el conocimiento de la realidad que no

Materiala: Irudia

Bikoiztua: irudi digitala nahi beste alditan erreproduzi daiteke, eta beti lortzen da jatorrizko irudi" target="_blank">irudiaren antzeko kalitatezko bikoiztua. Duplicado: Una imagen digital se puede reproducir tantas veces como se desee, y siempre se obtiene un duplicado de idéntica calidad que la imagen original.

Materiala: Irudia

Ukitu fotografikoa: hamaikatxo ukitu informatiko egin daitezke irudi digitalean, eta kopiak errazago erreproduzitzen dira, originalena baino kalitate hobearekin. Retoque fotográfico: Sobre la imagen digital se puede realizar una enorme cantidad retoques informáticos que facilitan la reproducción de copias con mejor calidad que los propios originales.

Materiala: Irudia