errealizadore

1
errealizadore > realizador (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arropa: nahiz eta denerako plastilina erabiltzen duten oso errealizadore zorrotzak izan, panpinentzako ehunezko jantziak egitea da aukerarik praktikoena. La ropa: Aunque hay realizadores muy estrictos que usan solo plastilina para todo, la opción más práctica es hacer trajes de tela para los muñecos.

Materiala: Irudia

Hainbat errealizadorek David W Griffithek eta Sergei Eisensteinek kasu, lehen planoari buruzko gogoeta egiten zuten eta adierazpide nagusitzat erabili zuten lehen planoa. Realizadores como David W Griffith y Serguie Eisenstein reflexionaron y usaron el primer plano como unas de sus principales bazas expresivas.

Materiala: Irudia

Errealizadorearen begirada gurearen ordez jartzen da. La mirada del realizador sustituye a la nuestra.

Materiala: Irudia

Bestalde, errealizadore gisa, haren filmak oinarrizkoak dira zinemak gaur egunera arte izan duen garapena ulertzeko. Por otro lado, como realizador, sus pelí­culas son esenciales para entender el desarrollo que ha conocido el cine hasta nuestros días.

Materiala: Irudia

Errealizadore ugarik filmak egiten zituzten herrialdeko hainbat eta hainbat zinema-aretotarako, eta produkzioaren enpresa handiak sortu ziren, zinemaren industriak zekartzan etekin ikaragarri handiak bildu nahian. Incontables realizadores hacen pelí­culas para las numerosas salas del paí­s y se crean las primeras grandes empresas de producción, que tratan de acaparar las enormes ganancias que genera la industria del cine.

Materiala: Irudia

1914. urtean, AEBko errealizadore horrek errotik aldarazi zituen zinemaren artea, teknika eta industria AEBn, bertako historiaren atalak kontatzen dituen Nazio baten sorrera filmarekin. En 1914, este realizador norteamericano revolucionó el arte, la técnica y la industria del cine en los Estados Unidos con su pelí­cula "El nacimiento de una Nación", que narra episodios de la historia de su paí­s.

Materiala: Irudia

Zinematografoa hedatu ondoren, hurrengo urratsa fikzioa garatzea izan zen, errealizadoreek errealitatea kamera finko batekin atzeman baino ez baitzuten egiten. Tras la difusión del cinematógrafo, el siguiente paso fue el desarrollo de la ficción, puesto que los realizadores se limitaban a captar la realidad con una cámara fija.

Materiala: Irudia

Animalien mugimenduaren deskonposizioa duten argazkien segida oraindik oso lagungarria da marrazki bizidunen errealizadoreentzat. Sus series de fotografías con la descomposición del movimiento de los animales todavía es de gran ayuda para los realizadores de dibujos animados.

Materiala: Irudia

Hartara, geziarekin lotutako objektuak egiten duen mugimendua azaltzen zaio errealizadoreari. De esta manera, se explica al realizador el movimiento que hace el objeto vinculado a la flecha.

Materiala: Irudia

Ikus-entzunezkoen edozein errealizadorek lan-ildo guztiak izatea lortu nahi da material horrekin, gure iragarkia irudietan agerrarazteko. La idea es que con este material, cualquier realizador audiovisual pueda tener todas las pautas de trabajo para plasmar en imágenes nuestro anuncio.

Materiala: Irudia