belaki

1
belaki > esponja (58 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baginan ematen dira, belakien, kremen edo beste produktu batzuen bidez. Se aplican en la vagina mediante esponjas, cremas y otros productos.

Materiala: Anatomia

Odola biltzen duen organoa ere bada. Belaki bat balitz bezala betetzen da, eta beste ehun batzuetara askatzen du, ehun horiek behar dutenean; horixe gertatzen zaie muskuluei ariketa fisiko bizia egin ondoren, eta, halakoetan, sastada edo haize-mina sentitzen da). También es un órgano de depósito de sangre, de la que se llena como una esponja y que suelta a otros tejidos cuando éstos la necesitan; es el caso de los músculos tras la realización de un ejercicio fí­sico intenso; al hacerlo da la sensación de pinchazo o "flato").

Materiala: Anatomia

Mintzak inbaginazioak ditu (3. plaketa-faktorea FP3 osatzen dute, eta zelulari belaki-itxura ematen diote), baita glikoproteina ugari ere. La membrana presenta invaginaciones (que constituyen lo que se denomina factor plaquetario 3 (FP3) y que dan a la célula aspecto de esponja), así­ como una gran cantidad de glicoproteí­na.

Materiala: Anatomia

Antzina eskuz egiten zen, apar-harrizko puntadun eskularruak erabiliz; zukua belaki batez jasotzen zen, eta ontzi batera botatzen zen belakia estutuz, spugna izeneko metodo siziliarrean eta kalabriarrean bezala. Antiguamente se realizaba de manera artesanal, utilizando guantes con puntas de piedra pómez y recogiendo el jugo en una esponja que al momento se presionaba en un cubo, tal y como debía llevarse a cabo este método siciliano y calabrés denominado "spugna".

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Ura azalean zuzenean aplikatzea da, eta esku biluziarekin edo eskularru, belaki nahiz zuntz naturaleko ehun latzeko oihal batekin egiten dira. Se definen como aplicaciones directas de agua sobre la piel, realizadas con la mano desnuda o con un guante, esponja o paño de tejido basto de fibra natural.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

a) Belakiak, eskuilak eta pintzelak, beren ezaugarriengatik. a) Las esponjas, brochas y pinceles por sus caracterí­sticas propias.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

eskuilak, belakiak, etab; eta arkatzak, berriz, ongi zorroztuta. cepillos, esponjas, etc., y los lápices afilados correctamente.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Mahai horien gainean gehien erabiltzen ditugun tresnak (pintzelak, arkatzak eta belakiak) jarriko ditugu, eta ispilu azpiko mahaiaren gainean, berriz, gutxiago erabiltzen ditugunak (begietako eta ezpainetako itzalak, etab.). Sobre ellas colocaremos los artí­culos de mayor uso, como los pinceles, los lapiceros y las esponjas, mientras que dejaremos sobre la mesa debajo del espejo los útiles de segundo orden, como las sombras de ojos, los labiales, etc.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Makillatzeko belakiak erabili eta botatzekoak izango dira ahal dela, baina berriz erabiliko badira, xaboi germizidarekin garbitu ostean, bakoitza bere aldetik gorde behar da film osmotiko batean, kanpoko hautsik har ez dezan. Las esponjas de maquillaje, que preferiblemente serán desechables, en caso de ser reutilizadas deberán guardarse individualmente después de ser lavadas con jabón germicida, en un pedazo de film osmótico para evitar que tomen polvo ambiental.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Makillaje-oinarria emateko apar-belakien bidez zabaltzen da. Se transmite a través de las esponjas de espuma con las que se aplica el maquillaje de fondo.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala